Anda di halaman 1dari 2

PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG

PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
970/2 PPS1/ P2
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
SENI VISUAL 970/2
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
LUKISAN PENGKARYAAN DAN PEREKAAN
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
KERTAS 2
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
3 JAM
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG
PPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANGPPDPASIRGUDANG

SMK TAMAN JOHOR JAYA 1

PENTAKSIRAN PRESTASI SEKOLAH 1 / STPM PENGGAL 2

2017

PRA UNIVERSITI (6 BAWAH)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.

Baca arahan soalan yang telah diberikan. Berpandukan soalan, pelajar diminta melukis
semula barang-barang yang telah disediakan mengikut panduan susunan yang telah
diarahkan dalam kertas soalan.
Lukis pada kertas lukisan yang telah disediakan.
Isikan maklumat pada kertas lukisan yang disediakan.
__________________________________________________________________________
Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak.
© smk taman johor jaya 1 2017
STPM 970/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.
[Lihat sebelah]
Buat satu lukisan dengan menggunakan media kering berasaskan seting yang disediakan.
Anda dikehendaki melukis dari sudut pandangan anda bagi seting yang telah disusun.

Di atas sebuah meja terdapat sebiji bola sepak dari jenis futsal. Di sebelah kiri bola sepak
pula terdapat sepasang kasut yang tersusun rapi. Manakala di sebelah kanan bola sepak
tersebut terdapat sebuah bakul baju kecil di mana, di dalam bakul tersebut kelihatan juntaian
baju yang terkeluar dari dalam bakul. Di antara pasangan kasut sukan dan bola tersebut
kelihatan juga sebuah botol air mineral bersaiz besar di bahagian ruang belakang.

Anda dikehendaki melukis berdasarkan penelitian dan analisis terhadap sudut


pandangan dan sifat objek di dalam seting.

Disediakan Oleh, Disemak oleh,

……………………….. ……………………………
Syafie Bin Suliman Pn. Hjh Norhashimah Bte Salleh
Ketua Unit Seni Visual Penolong Kanan Tingkatan 6
Prauniversiti, SMK Taman Johor Jaya 1
SMK Taman Johor Jaya 1

Anda mungkin juga menyukai