Anda di halaman 1dari 3

Membuka Mysql dari DEPOT

C:\ ... \rails_apps> rails depot
C:\
...
\rails_apps>
rails depot
Untuk membuka MySql, ketik depot> mys ql - u r oot Lal u pas s wor
Untuk membuka MySql, ketik depot> mys ql
- u
r oot
Lal u pas s wor dnya
=
r oot

–p