Anda di halaman 1dari 12

KEMENTERIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PENDIDIKAN TEKNIKAL VOKASIONAL,


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,
MALAYSIA ARAS 5&6, BLOK E14, PARCEL E,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN 9
KOD DAN NAMA
PROGRAM / EE-320-3:2012
PROGRAM’S CODE & THREE PHASE ELECTRICAL INSTALLATION & MAINTENANCE
NAME
TAHAP / LEVEL L3
NO DAN TAJUK UNIT
KOMPETENSI / EE-320-3:2012-C02
COMPETENCY UNIT NO. THREE PHASE WIRING
AND TITLE
1. IDENTIFY THREE PHASE WIRING SPECIFICATIONS AND
PROSEDURES
2. IDENTIFY THREE PHASE WIRING TOOLS, EQUIPMENT
AND MATERIALS
3. CARRY OUT WIRING ACTIVITIES
NO. DAN PERNYATAAN
4. CARRY OUT THREE PHASE EARTHING SYSTEM
AKTIVITI KERJA / WORK
INSTALLATION
ACTIVITIES NO. AND
5. CARRY OUT THREE PHASE DISTRIBUTION BOARD (DB)
STATEMENT
6. CARRY OUT FITTING AND ACCESSORIES INSTALLATION
7. CARRY OUT WIRING SYSTEM VISUAL INSPECTION
8. CARRY OUT DEAD CIRCUIT TEST
9. CARRY OUT LIVE CIRCUIT TEST
10. PREPARE THREE PHASE WORK ACTIVITIES REPORT
Muka Surat/ Page : 1
NO KOD / CODE NO. EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp/ of : 12

TAJUK / TITLE : PENGUJIAN DALAM LITAR HIDUP


TUJUAN / PURPOSE :
Kertas Penerangan ini bertujuan untuk menerangkan kepada pelatih-pelatih tentang pengujian
dalam litar hidup.
Muka Surat / Page : 2
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
PENERANGAN/ INFORMATION :
9.1 UJIAN RCCB/ELCB
1.1. Ujian ini dijalankan adalah untuk mengetahui sama ada alat perlindungan yang
digunakan dalam keadaan baik mengikut masa kendaliannya. Ia juga hendaklah
mengikut kehendak peraturan IEE / Suruhanjaya Tenaga.
1.2. Alat ini adalah untuk menentukan sesuatu RCCB / ELCB yang dipasang dalam
keadaan baik dan mempunyai kepekaan yang sepatutnya, seperti yang terdapat
dalam peraturan dan yang tertera pada alat tersebut.
1.3. Ia juga akan memberitahu kita masa yang diperlukan uantuk RCCB / ELCB
terpelantik, selalunya bacaan yang tertera pada LCD dalam millisecond (ms).
1.4. Ujian ini perlu dijalankan dari masa kesemasa bagi memastikan peranti ini bekerja
dengan baik. Peranti ini mesti bekerja dalam jangka masa tidak melebihi 0.2 saat.
1.5. Terdapat berbagai sukatan untuk kita menguji RCCB / ELCB untuk alat tersebut itu
mengawal arus bocor kebumi atau arus litar pintas, iatu 5 mA, 10 mA, 30 mA,
100mA, 300 mA dan 500mA. Sekiranya kita meletak 50 % dari sukatan RCCB /
ELCB itu ia tidak akan trip, kalau kita melatakkan sukatan pada 100 % sama dengan
sukatan RCCB / ELCB alat ini akan trip mengikut masa yang ditetapkan dalam
peraturan.
1.6. Alat pengujian ini mengunakan voltan kendalian iaitu 220 V atau 240 V AC  10%
50/60 Hz . Alat ini hanya boleh dikendalikan pada masa ada bekalan sahaja.

FRONT PANEL
NEON LAMP

LCD

FUNCTION
SWITCH

TEST BUTTON
RANGE SWITCH

0 AND 180 SELECTOR


Muka Surat / Page : 3
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
CARA-CARA PENGUJIAN
Persediaan
i. Buatkan sambungan pengalir ujian kepada palam dengan mengikut :
a. Brown / coklat - Pengalir fasa ( L )
b. Blue / Biru - Pengalir Neutral (N)
c. Green / Hijau - Bumi (E)
ii. Masukkan plug top alat ini seperti diatas kedalam soket alir keluar yang mana
RCCBnya hendak diuji. Atau boleh juga disambung terus kepada RCCB dengan
menggunakan wayar yang sesuai.
iii. ON kan bekalan dan pastikan pemutus litar yang hendak diuji juga dalam
keadaan ON.
iv. Laraskan kadaran pemutus litar (range switch) berapa rated trip mA yang hendak
kita uji. Serta kita laraskan pada suis operasi pada samaada Trip (rated mA ),
Fast trip ( 250mA) dan No Trip (1/2 Rated mA )
Muka Surat / Page : 4
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
PENGUJIAN PENDAWAIAN SOKET ALIR KELUAR

P-N
LCD * PENDAWAIAN BETUL
P-E

TRIP TIME ms TEST

P-N  FASA TIADA


LCD  NEUTRAL DAN BUMI TIADA
P-E
 BEKALAN TIADA
TRIP TIME ms TEST

 BUMI TIADA
P-N  FASA DAN NEUTRAL
LCD DISAMBUNG SALAH
P-E
 FASA, NEUTRAL DAN BUMI
TRIP TIME ms TEST DISAMBUNG SALAH

 NEUTRAL TIADA
P-N  FASA DAN BUMI DISAMBUNG
LCD SALAH
P-E
 SAMBUNGAN PENGALIR FASA
TRIP TIME ms TEST NEUTRAL DAN BUMI SALAH

LAMPU MENYALA LAMPU PADAM


Muka Surat / Page : 5
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12

1.7. Cara membuat pengujian


i. Laraskan suis kepada NO TRIP , tekan punat tekan pada alat uji ini pemutus litar
tidak akan trip beserta lampu pandu P-N dan P-E tidak akan menyala . Lepaskan
punat tekan serta ambil bacaan masa pada LCD alat ini . Bacaan akan ditunjuk
selama 10 saat sahaja . Sebelum itu tukarkan tempat pemilihan 0 / 180  dan
ulang langkah ini sebanyak 2 kali.
ii. Laraskan suis kepada Trip atau Fast Trip , tekan punat tekan pada alat uji ini
pemutus litar akan trip beserta lampu pandu akan terpadam . Sebelum itu
pastikan suis kadaran telah dilaraskan . Lepaskan punat tekan serta ambil
bacaan masa pada LCD alat uji ini . Bacaan akan ditunjukkan selama 10 saat
sahaja . Tukarkan tempat pemilihan 0 / 180  dan ulang sebanyak 2 kali.

9.2 UJIAN VOLTAN BEKALAN

Pengenalan kepada Ujian Litar Hidup Tiga Fasa


Setiap pepasangan elektrik mestilah diperiksa dan diuji bagi memastikan pepasangan itu dapat
berfungsi dengan baik dan betul juga selamat untuk digunakan. Penggunaan bahan-bahan atau
kelengkapan dalam pepasangan tersebut hendaklkah merujuk kepada Akta dan peraturan-
peraturan elektrik 1994, garis panduan Suhanjaya Tenaga, garis panduan Jabatan Kerja Raya,
garis panduan Standard Malaysia (MS) dan garis panduan IEC,
Pada dasarnya pengujian litar hidup pemasangan elektrik dijalankan pada pemasangan baru,
pemasangan penambahan atau pengubahsuaian dan pemasangan sedia-ada. Selain itu ia juga
dilakukan di atas permintaan pengguna atau arahan. Ini biasanya apabila berlaku kerosakan
terhadap pemasangan dan juga ujian untuk proses kemasukan borang kepada TNB.

1. Ujian kekutuban dengan litar hidup.


Ujian ini dilakukan ketika litar mempunyai bekalan elektrik. Ujian ini dijalankan dengan
menggunakan jangka voltan atau lampu penguji.
Ketika melakukan ujian, semua beban elektrik hendaklah ditanggalkan dari punca
sambungannya bagi mengelakkan kekeliruan ketika menguji dan penutup suis / soket-alir-
keluar dibuka, manakala semua suis (termasuk suis utama) berada dalam keadaan buka
(OFF).
Muka Surat / Page : 6
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
Akhirnya punca alat penguji disambungkan ke punca keluaran nuteral suis utama dengan
punca kelengkapan yang hendak diuji. Sekiranya kekutupan pemasangan betul, lampu
penguji menyala atau jangka voltan akan menunjukkan bacaan kepada nilai bekalan
voltannya.

Rajah 1: Menguji

2. Menguji sambungan pemegang lampu jenis edison skru.


Sesentuh tepi pemegang lampu ini mestilah disambungkan pada pengalir nuteral

Rajah : 2 Menguji sambungan pemegang lampu jenis edison skru


Muka Surat / Page : 7
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
3. Ujian Kendalian Peranti Bocor ke Bumi, Kendalian Arus Baki.

Ujian kendalian peranti bocor ke bumi kendalian arus baki ini dijalankan bagi memastikan
pemutus litar bocor ke bumi kendalian arus baki dapat berkendali dalam masa yang
ditetapkan apabila arus bocor ke bumi mengalir dalam gelung rosak ke bumi pada kadar
tertentu. Masa yang diambil oleh sesuatu peranti arus baki untuk berkendali ialah 0.2 saat
(200 ms) iaitu masa berkendali bukan masa belantik. Bagi peranti arus baki yang tidak
melebihi 30 mA yang dipasang bagi tujuan mengelak renjatan secara langsung, penguji
peranti arus baki ini hendaklah disetkan agar arus rosaknya pada julat 250 mA (belantik
cepat) dan peranti arus baki boleh berkendali dalam tempoh 40 ms.

Panel Lampu
hadapan neon
penunjuk

Paparan cecair
kristal (LCD)

Suis julatan
Suis fungsi

Butang uji.

Suis pemilih
sudut (0o ~ 180o)

Rajah 3 : Menunjukkan penguji pemutus litar arus baki


Muka Surat / Page : 8
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
Terdapat tiga langkah membuat pengujian ini, seperti tersebut :
i. Pengujian peranti pelindung arus tidak terpelantik.
ii. Pengujian peranti pelindung arus terpelantik.
iii. Pengujian pemutus litar arus baki terpelantik pantas.

P-N P-N

0 0 .0 P-E P-E
TEST TEST
ms ms

Pendawaian betul
Fasa tidak bersambung

Tiada sambungan Neutral dan Bumi.

Tiada sambungan bekalan.

P-N P-N

0 0 .0 P-E P-E
TEST TEST
ms ms

Tiada sambungan Bumi Tiada sambungan Neutral

Fasa dan Neutral salah sambungan Fasa dan Bumi salah sambungan

Fasa dan Bumi dan Neutral salah sambungan Fasa dan Bumi dan Neutral salah sambungan

Lampu tidak menyala (OFF) Lampu menyala (ON)

Rajah 4 Menunjukkan pengujian peranti perlindung arus terpelantik pantas


Muka Surat / Page : 9
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
4. Pengujian peranti Pelindung Arus Tidak Terbelantik.
Ujian yang dilakukan semasa alat penguji sedang berkendali, pemutus litar arus baki tidak
terbalantik.

Langkah-langkah pengujian.
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan “NO TRIP/½ rated mA” dan setkan kadaran arus
belantik mengikut arus belantik pemutus litar arus baki.
2. Tekan butang uji berterusan. Separuh (50%) kadaran dari arus belantik pemutus litar
arus baki akan mengalir melalui pemutus litar tersebut dalam masa 200 ms. Pemutus
litar bocor arus baki tidak akan terbelantik dan lampu penunjuk P-P dan P-E akan terus
menyala. Kepekaan arus tidak belantik pada pemutus litar yang diuji adalah berkeadaan
baik
3. Jika pemutus litar bocor ke bumi terbelantik disebabkan sebarang kerosakan, lampu
penunjuk P-N, P-E dan lampu penguji akan terpadam. Masa yang diambil oleh alat alat
penguji untuk berkendali akan ditunjukkan lebih kurang 10 saat selepas butang uji
dilepaskan
4. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0º/180º dan ulang langkah no.2
(sambungkan semula pemutus litar arus baki sebelum menekan butang uji).

5. Pengujian Peranti Pelindung Arus Terbelantik.


Ujian yang dilakukan semasa alat penguji sedang berkendali, peranti pelindung arus baki
akan terbelantik.
Langkah-langkah pengujian
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan “TRIP” dan setkan kadaran arus mA mengikut
arus belantik peranti arus baki. Contohnya 100mA jika arus belantik peranti
pelindung arus baki ialah 100mA.
2. Tekan butang uji berterusan. Kadaran arus belantik (100%) akan melalui peranti
pelindung arus baki dan akan mengambil masa maksima 200 ms bagi ianya
berkendali. Setelah alat penguji berkendali, peranti pelindung arus baki akan
terbelantik dan lampu penunjuk akan terpadam.
3. Masa yang diambil oleh alat penguji untuk berkendali akan ditunjukkan lebih kurang
10 saat selepas butang uji dilepaskan.
Muka Surat / Page : 10
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
4. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0º/180º untuk melakukanujian semula
( sambungkan semua pemutus litar arus baki sebelum menekan butang uji). Masa
bagi alat penguji berkendali adalah berbeza dari pengujian asal.
5. Jika peranti pelindung arus baki tidak terbelantik, penunjuk lampu lampu P-N dan P-
E akan terus menyala

6. Pengujian Pemutus Litar Arus Baki Terbelantik Pantas.


Ujian yang dijalankan pada pemutus litar arus baki yang mempunyai kadaran arus belantik
tidak melebihi 30mA yang dipasang bagi tujuan mengelakkan renjatan sentuhan langsung.

Langkah-langkah pengujian.
1. Setkan suis fungsi pada kedudukan “FAST TRIP 250mA”. Ianya disetkan dengan
arus rosaknya menjadi 250mA dan pemutus litar arus baki dapat berkendali dalam
tempoh 40 ms.
2. Tekan butang uji berterusan. Arus 250 mA akan mengalir melalui pemutus litar arus
baki dan akan terbelantik. Lampu penunjukakan terpadam. Masa yang diambil oleh
alat penguji untuk berkendali akan ditunjukkan lebih kurang 10 saat selepas butang
uji dilepaskan.
3. Tukarkan suis pemilih sudut pada kedudukan 0º/180º bagi melakukan ujian semula
( sambungkan semula pemutus litar arus baki sebelum menekan butang uji).
Pemutus litar mestilah terbelantik pada kedua-dua ujian dilakukan dengan masa
diantara 40 ms. Jika tidak pemutus litar berkemungkinan berlaku kerosakan.
Muka Surat / Page : 11
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12

Rajah 5 : Menunjukkan ujian pemutus litar bocor ke bumi kendalian arus baki
Muka Surat / Page : 12
NO. KOD / CODE NO EE-320-3:2012/C02/P(9/10)
Drp / Of : 12
SOALAN / QUESTIONS :

1. Apakah alat yang digunakan untuk membuat pengujian pemutus litar bocor kebumi ?

2. Terangkan bagaimana cara mengunakan alat pengujian tersebut ?

RUJUKAN / REFERNCES :

1. Penerap Bata Dan Pekerja Batu , Lembaga Latihan Perindustrian Dan Persijilan
Ketukangan Kebangsaan , m / s ; 18 – 29 ,Firmasa Sdn.Bhd , Kuala Lumpur .
2. Md Nasir bin Abd Manan (2010). “Pendawaian Elektrik Di Bangunan Kediaman, Panduan
Berpandukan MS IEC 60364”, IBS Buku Sdn Bhd, Petaling Jaya, ISBN 978-967-950-307-
4,Muka surat. 161 hingga 183
3. Abd. Samad Hanif, Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur: Pemasangan dan
Penyenggaraan Elektrik, Edisi Kedua.