Anda di halaman 1dari 1

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

Borang Perakuan Pelajar Terhadap Kertas Jawapan


Peperiksaan Akhir Semester II 2019/2020

Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengesahkan dan berakujanji bahawa


jawapan yang diberikan adalah hasil usaha saya sendiri dan tidak dihasilkan
daripada perbuatan meniru atau menipu atau memplagiat sumber lain.
Saya faham dan sedar bahawa pelanggaran kepada akujanji ini adalah terjumlah
kepada pelanggaran Peraturan Peperiksaan Akhir UTHM dan Kaedah Universiti Tun
Hussein Onn Malaysia (Tatatertib Pelajar-Pelajar) 2009 dan akan memberi implikasi
terhadap pengajian dan keputusan akademik saya jika didapati bersalah.

Kod kursus : Nama kursus : Seksyen: Nama pensyarah :

BBU30403 SISTEM KOMPUTER DAN 2 DR AFFERO BIN ISMAIL


RANGKAIAN

Nama pelajar : SYAFINAZ BINTI JAMIL

Nombor matrik pelajar : DB170128

Tarikh : 8/7/20

Tandatangan : Finas

Anda mungkin juga menyukai