Anda di halaman 1dari 2

PANITIA PELAKSANA RUTINAN BERSAMA PANITIA PELAKSANA RUTINAN BERSAMA

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA’ IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA’


IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA’ IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA’
Ranting Padenganploso Pucuk Lamongan Ranting Padenganploso Pucuk Lamongan

Nomor : 1/PR/A/7355/I/2020 Nomor : 1/PR/A/7355/I/2020


Hal : Undangan Hal : Undangan
Yth. Yth.
Rekan/Rekanita ……….…… Rekan/Rekanita ……….……
Di tempat. Di tempat.

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim

Salam silaturrahmi kami haturkan seiring dengan naungan rahmat dan Salam silaturrahmi kami haturkan seiring dengan naungan rahmat dan
ridlo Allah SWT, yang selalu menyertai kita dalam menjalankan ridlo Allah SWT, yang selalu menyertai kita dalam menjalankan
aktivitas dan berkhidmat sebagai kholifah di dunia. aktivitas dan berkhidmat sebagai kholifah di dunia.
Hari : Minggu Hari : Minggu
Tanggal : 19 Januari 2020 Tanggal : 19 Januari 2020
Jam : 19.30 (Ba’da Sholat Isya’) Jam : 19.30 (Ba’da Sholat Isya’)
Tempat : Masjid Nurul Huda Rt 4 Tempat : Masjid Nurul HudaRt4
Keperluan : RUTINAN BERSAMA IPNU - IPPNU Keperluan : RUTINAN BERSAMA IPNU - IPPNU

Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kedatangan Demikian undangan ini kami buat, atas perhatian dan kedatangan
rekan kami sampaikan terima kasih. rekan kami sampaikan terima kasih.

Wallhul muwafiq illa Aqwamith Thoriq Wallhul muwafiq illa Aqwamith Thoriq
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Padenganploso, 19 Januari 2020 Padenganploso, 19 Januari 2020

Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana

Ketua IPNU Ketua IPPNU Ketua IPNU Ketua IPPNU

FICKRI ALFIYAN F. ANDINI AGUSTIN C. FICKRI ALFIYAN F. ANDINI AGUSTIN C.