Anda di halaman 1dari 1

SKEMA JAWAPAN KERTAS 2 MATEMATIK TAHUN 3

1. a) sa 13. 72 jam
b) 8 000 + 500 + 20 + 3 14. 471 cm
c) 6 800 15. 2 m 27 cm
2. 4 158 16. 3 kg 700 g
3. 1 171 17. 400 ml
4. a) 800 18. i) Prisma segiempat tepat
b) 1 460 ii) 8
5. 10 baki 2 19. a)
6. a) 254 baki 4 ---------------------------------
b) 5
7. a) i) Sembilan peratus b)
ii) 36 %
b) 53% , 12% , 45% , 82%
8. a) 0.09 , 0.30
b) 0.04
c) lebih besar
d) 90 petak 20. 21
9. a) i) 4/6
ii) 8/10
b) 2/8
c) 3/6
10. RM 45
11. RM 176
12.