Anda di halaman 1dari 5

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID

(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)


RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1
2011

Minggu Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

1-2 Dunia Saya Kepercayaan Kepada Tuhan


Yang Indah Keyakinan wujudnya Tuhan K 1.1.1 Menyatakan keadaan • Melukis kawasan tempat tinggal
sebagai pencipta alam dan alam di kawasan tempat • Bercerita tentang keadaan
mematuhi segala suruhanNya tinggal kawasan tempat tinggal
berlandaskan pegangan K 1.1.2 Menceritakan kepelbagaian • Mengumpul gambar yang
agama masing-masing selaras ciptaan Tuhan bertemakan kebersihan di
dengan prinsip Rukun Negara A 1.1.3 Menghargai alam ciptaan kawasan tempat tinggal
Tuhan • Mengumpul gambar yang
1.1 Mengetahui keunikan P 1.1.4 Melibatkan diri dalam menunjukkan keindahan
alam menjaga keindahan alam ciptaan Tuhan
P 1.1.5 Mengamalkan sikap • Lawatan ke persekitaran
Menghargai alam ciptaan kawasan sekolah
Tuhan • Perbincangan tentang cara
menjaga alam sekitar
• Menanam pokok bunga dan
menghias kelas
• Menonton klip video tentang
aktiviti membersihkan dan
menceriakan persekitaran rumah

3-4 Saya Baik Hati Baik Hati


Kepekaan terhadap perasaan K 2.1.1 Menceritakan sifat baik hati • Bercerita tentang bantuan yang
dan kebajikan diri sendiri dan yang ada pada diri pernah diberikan kepada
orang lain dengan memberi K 2.1.2 Menyenaraikan cara anggota keluarga
bantuan dan sokongan membantu keluarga • Menyanyi lagu bertemakan
moral secara tulus ikhlas A 2.1.3 Menyedari perasaan ahli membantu keluarga
keluarga yang memerlukan • Mengumpul gambar yang
2.1 Membantu keluarga bantuan menunjukkan aktiviti membantu
P 2.1.4 Menghulurkan bantuan keluarga di rumah
kepada ahli keluarga • Melakonkan cara membantu
P 2.1.5 Menunjukkan cara keluarga di rumah
membantu keluarga • Mewarnakan gambar yang
berkaitan dengan aktiviti
menolong keluarga
• Membuat buku skrap "Saya
Suka Membantu Keluarga"

5 SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

6-7 Saya Bertanggungjawab


Bertanggung- Kesanggupan untuk memikul K 3.1.1 Menyenaraikan tanggung- • Memadankan gambar dengan
jawab dan melaksanakan tugas jawab diri aktiviti seharian
serta kewajipan dengan A 3.1.2 Menyatakan kepentingan • Membincangkan faedah hadir
sempurna melaksanakan tanggung- ke sekolah
jawab diri • Membanding beza perlakuan
3.1 Melaksanakan P 3.1.3 melaksanakan tanggung- bertanggungjawab dan
tanggungjawab diri jawab diri tidak bertanggungjawab

NOTA :

K = Kognitif
A = Afektif
P = Psikomotor

Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1
2011

Minggu Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

8-9 Saya BerterimaBerterima Kasih


Kasih Perasaan dan perlakuan K 4.1.1 Mengucapkan terima kasih • Mengucapkan terima kasih
untuk menunjukkan dalam pelbagai bahasa dalam pelbagai bahasa
pengiktirafan dan K 4.1.2 Mengenali pelbagai cara • Menyanyi lagu bertemakan
penghargaan terhadap suatu memberi penghargaan ucapan terima kasih
jasa, sumbangan atau A 4.1.3 Menyatakan perasaan • Bercerita tentang kisah haiwan
pemberian penghargaan atas yang mengucapkan terima
pemberian yang diterima kasih setelah menerima bantuan
4.1 Mengamalkan sikap P 4.1.4 Memberi penghargaan • Melakonkan cara mengucapkan
berterima kasih melalui pelbagai cara terima kasih
P 4.1.5 Menunjukkan cara memberi • Menghasilkan kad ucapan
penghargaan terima kasih
Membuat penanda buku
bertajuk "Terima Kasih"

10 - 11 Saya Sentiasa Hemah Tinggi


Bersopan Beradab sopan dan berbudi K 5.1.1 Mengenal pasti tutur kata • Melakonkan tutur kata yang
pekerti mulia dalam pergaulan dan tingkah laku yang bersopan
seharian bersopan • Melakonkan tingkah laku yang
A 5.1.2 Menyedari kesan tutur kata bersopan
5.1 Menunjukkan adab dalam dan tingkah laku yang • Menghasilkan piring kesopanan
tutur kata dan tingkah bersopan • Menghasilkan poster secara
laku P 5.1.3 Mengamalkan tutur kata berkumpulan
dan tingkah laku yang
bersopan
P 5.1.4 Menunjukkan cara
berkomunikasi dengan
beradab sopan dalam
tutur kata dan tingkah laku

12 - 13 Hormati Diri Hormat


Kita Menghargai dan memuliakan K 6.1.1 Menyatakan cara menjaga • Menyanyi lagu bertemakan
seseorang serta menghormati kehormatan diri kehormatan diri
peraturan institusi sosial A 6.1.2 Menghormati diri sendiri • Membanding beza cara
dengan memberi layanan A 6.1.3 Menghormati setiap individu menjaga maruah diri
yang bersopan seperti menghormati diri • Bermain kotak beracun
sendiri • Melawat persekitaran sekolah
6.1 Menghormati Diri P 5.1.4 Menghormati peraturan untuk melihat papan tanda
dalam aktiviti seharian yang perlu dipatuhi
• Menghasilkan poster peraturan
yang telah dipelajari

14 - 15 Saya Sayang Kasih Sayang


Diri Saya Kepekaan dan perasaan K 7.1.1 Menyatakan cara menjaga • Bercerita tentang kepentingan
cinta yang mendalam serta kebersihan diri anggota badan
berkekalan yang lahir A 7.1.3 Menghargai diri dengan • Menyanyi lagu bertemakan
daripada hati yang ikhlas menjaga kebersihan diri kebersihan diri
P 7.1.5 Menjaga kebersihan diri • Tunjuk cara menjaga kebersihan
7.1 Menyayangi Diri diri
• Pertandingan murid bersih
• Permainan teka-teki

16 ULANGKAJI UNTUK PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


17 PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

NOTA :

K = Kognitif
A = Afektif
P = Psikomotor

Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1
2011

Minggu Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

18 Saya Sayang Kasih Sayang


Diri Saya Kepekaan dan perasaan K 7.1.2 Menyatakan cara menjaga • Membanding beza perlakuan
cinta yang mendalam serta keselamatan diri yang selamat dan tidak selamat
berkekalan yang lahir A 7.1.4 Menghargai diri dengan • Menyanyi lagu bertemakan
daripada hati yang ikhlas menjaga keselamatan diri keselamatan diri
P 7.1.6 Menjaga keselamatan diri • Permainan teka silang kata
7.1 Menyayangi Diri

19 - 20 Saya Bersikap Keadilan


Adil Tindakan dan keputusan K 8.1.1 Menyatakan contoh • Melakonkan kisah arnab yang
yang tidak berat sebelah keadilan dalam perlakuan adil
seharian • Bercerita tentang perlakuan
8.1 Mengamalkan sikap adil K 8.1.2 Menceritakan sebab perlu adil dengan rakan dan
dalam perlakuan adil dalam perlakuan adik-beradik
seharian seharian • Membahagikan tugas dalam
A 8.1.3 Menyedari kesan ketidak- kerja kumpulan
adilan dalam perlakuan • Menyediakan jadual tugas kelas
seharian
P 8.1.4 Bertindak adil dalam
perlakuan seharian

21 - 22 Saya Seorang Keberanian


Yang Berani Kesanggupan untuk K 9.1.1 Menceritakan perlakuan • Membanding beza sikap berani
menghadapi cabaran berani mempertahankan • Bercerita tentang sifat berani
dengan yakin dan tabah maruah diri dalam kehidupan seharian
A 9.1.2 Menyatakan kepentingan • Main peranan situasi berani
9.1 Mengamalkan sikap berani mempertahankan • Mewarna poster
berani mempertahankan maruah diri
maruah diri P 9.1.3 Mengamalkan sikap berani
dalam aktiviti seharian

23 SUKANTARA DAN RAPTAI SUKAN TAHUNAN

24 Saya Yang Kejujuran


Jujur Bercakap benar, bersikap K 10.1.1 Menceritakan perlakuan • Main peranan situasi bercakap
amanah dan ikhlas dalam jujur benar
setiap perlakuan A 10.1.3 Menyedari kelebihan • Membuat ikrar kejujuran
bercakap benar kepada
10.1 Mengamalkan sikap jujur diri dan orang lain
dalam diri P 10.1.4 Mengamalkan sikap
bercakap benar dalam
perlakuan harian

25 MINGGU PUSAT SUMBER

NOTA :

K = Kognitif
A = Afektif
P = Psikomotor

Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1
2011

Minggu Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

26 Saya Yang Kejujuran


Jujur Bercakap benar, bersikap K 10.1.2 Menyatakan sebab • Menghasilkan kipas kejujuran
amanah dan ikhlas dalam perlunya becakap benar • Bermain kerusi berirama
setiap perlakuan A 10.1.3 Menyedari kelebihan
bercakap benar kepada
10.1 Mengamalkan sikap jujur diri dan orang lain
dalam diri P 10.1.4 Mengamalkan sikap
bercakap benar dalam
perlakuan harian

27 - 28 Rajin Kerajinan
Membawa Usaha yang berterusan, K 11.1.1 Menyatakan ciri-ciri • Menyanyi lagu bertemakan
Jaya bersungguh-sungguh dan kerajinan dalam diri kerajinan
bersemangat dalam A 11.1.2 Menyedari kebaikan • Membincang dan menghayati
melakukan sesuatu perkara mengamalkan kerajinan maksud seni kata lagu
P 11.1.3 Mengamalkan sikap rajin • Bercerita kisah bertemakan
11.1 Mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti seharian kerajinan
• Menghasilkan anyaman
• Melengkapkan jadual waktu
belajar

29 - 31 Ayuh Kerjasama
Bekerjasama ! Kesediaan melakukan sesuatu K 12.1.1 Menyatakan kebaikan • Bergotong-royong mebersihkan
untuk kepentingan bersama bekerjasama kelas
K 12.1.2 Menyenaraikan aktiviti yang • Main peranan situasi bekerja-
12.1 Bersedia memberi boleh dilakukan bersama- sama
kerjasama kepada sama • Menceriakan kelas
individu yang A 12.1.3 Menceritakan perasaan • Permainan puzzle
memerlukan setelah melaksanakan • Membina model menggunakan
aktiviti bersama-sama bahan kitar semula
P 12.1.4 Menjalankan aktiviti
bersama-sama

32 Saya Bersikap Kesederhanaan


Sederhana Bersikap tidak keterlaluan K 13.1.1 Menyatakan perlakuan • Menonton klip video tentang
dalam membuat sederhana dalam diri akibat bercakap keterlaluan
pertimbangan dan tindakan A 13.1.2 Menceritakan kepentingan • Melakonkan adab bertutur
tanpa mengabaikan bersikap sederhana yang bersesuaian
kepentingan diri dan orang P 13.1.3 Mengamalkan perlakuan • Menghasilkan tabung
lain sederhana dalam aktiviti
seharian
13.1 Mengamalkan sikap
sederhana dalam diri

33 PEPERIKSAAN UPSR 2011

34 - 35 Saya Bertolak- Toleransi


Ansur Kesanggupan bertolak ansur, K 14.1.1 Menyatakan cara • Membanding beza situasi
sabar dan mengawal diri bertolak ansur bertolak ansur
demi kesejahteraan hidup A 14.1.2 Menyedari kebaikan • Dikir barat
bersikap toleransi • Menghasilkan bunga tolak ansur
14.1 Mengamalkan sikap P 14.1.3 Mengamalkan sikap
toleransi dalam diri toleransi dalam aktiviti
seharian

NOTA :

K = Kognitif
A = Afektif
P = Psikomotor

Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com
DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 1
2011

Minggu Topik Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan


36 ULANGKAJI UNTUK PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
37 PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

38 Saya Bertolak- Toleransi


Ansur Kesanggupan bertolak ansur, K 14.1.1 Menyatakan cara • Membanding beza situasi
sabar dan mengawal diri bertolak ansur bertolak ansur
demi kesejahteraan hidup A 14.1.2 Menyedari kebaikan • Dikir barat
bersikap toleransi • Menghasilkan bunga tolak ansur
14.1 Mengamalkan sikap P 14.1.3 Mengamalkan sikap
toleransi dalam diri toleransi dalam aktiviti
seharian

39 SAMBUTAN DEEPAVALI
40 PERSIAPAN UNTUK MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH
41 MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 2011
42 PENDEDAHAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 SEBAGAI PERSEDIAAN AWAL

NOTA :

K = Kognitif
A = Afektif
P = Psikomotor

Setiap rancangan mengajar perlu ada 3 standard pembelajaran (K, A, P)

http://syazalina83.blogspot.com

Anda mungkin juga menyukai