Anda di halaman 1dari 6

PK07 – Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3

SJK T LADANG SABAK BERNAM

MINIT MESYUARAT PANITIA RBT BIL 1/(2019)

Tarikh : 29 DISEMBER 2018

Masa : 9.00PAGI

Tempat : PUSAT SUMBER

Pengerusi : EN.NAARAYANASREE

Kehadiran(Bilangan) : 4 ORANG

Turut Hadir (Jika ada) :

1 PERUTUSAN PENGERUSI
1.1 Pengerusi mengucapkan terima kasih atas kedatangan guru-guru Rbt.
1.2 Berharap agar mesyuarat kali ini berjalan dengann lancar agar dapat
memampatkan pengurusan dan program-program yang dirancang.
1.3 Menyarankan agar guru-guru RBT akan dapat berkeja lebih keras untuk
mencapai Visi dan Misi sekaligus dapat mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU

Dicadang untuk disahkan oleh Pn.Tharani


Disokong untuk pengesahan oleh En. Suria

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1. Tiada perkara berbangkit.

4 PERBINCANGAN ISU SEMASA :


4.1. Penulisan Buku Rekod Mengajar
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

4.1.1 Pengerusi mengingatkan dan menegaskan tentang akta berkenaan Penulisan


Buku Rancangan Mengajar.

4.2 DSK & DSKP dan Rangcangkan Pelajaran Tahunan (RPT)

4.2.1. RPT hendaklah mengandungi minggu dan tarikh pelaksanaan. Sila

letakkan nota di bahagian catatan sekiranya terdapat sebarang cuti

umum atau aktkviti di sekolah berdasarkan takwim sekolah yang

terkandung dalam Buku Pengurusan Sekolah.

Tindakan : Makluman

4.3 Kewangan Anggaran Belanja Mengurus Panitia

4.3.1 Budjet yang diperuntukan untuk Panitia RBT pada tahun ini

adalah sama seperti tahun –tahun lepas (lebih kurang RM425.70).

4.3.2. Guru-guru yang hendak membeli ABM atau BBM untuk memudahkan

proses P&P dikehendaki mengisi nota minta yang boleh didapat di

pejabat dan mestilah melalui Ketua Panita.

Tindakan : Makluman

4.4. Pelaksanaan PBD

4..4.1 Tahap penguasaan hendaklah mengisi dalam Rekod Perkembangan Murid.

4.4.2 Murid -murid Tahun 4 hingga Tahun 6 pula akan diuji melalui

penilaian PBD mengikut standard dan prosedur yang telah ditetapkan.

.
Tindakan: Guru Rbt

4.5. Ujian Pertengahan Tahun dan Ujian Akhir Tahun


PK07 – Pengurusan Mesyuarat

4.5.1. Ujian dalaman akan diadakan 2 kali setahun. Kertas ujian akan

dibeli dari pihak lain.

4.5.2 Guru hendaklah mengisi markah dalam Sistem Analisis

Peperiksaan (SAPS) apabila sesuatu ujian tamat.

4.5.3 Bedah siasat akan dijalankan setiap kali selepas sesuatu ujian itu

dijalankan.

Tindakan:Semua guru rbt

4.6 Program Panitia Rbt 2019

4.6.1. Berharap panitia akan dapat digerakkan lebih aktif lagi.

4.6.2. Antara program Panitia yang dirancang diperingkat sekolah

ialah:

: Masakan .- Seperti di lampiran

: Membina gajet.- Seperti di lampiran

: jahitan Bunga.- Seperti di lampiran

Tindakan:Semua guru rbt

4.7 SURAT SIARAN BILANGAN 14/2018 – 19/12/2018

4.7.1 Sepertimana pengumuman Menteri Pendidikan sebelum ini, di mana tiada lagi


peperiksaan bagi murid di Tahap 1 (Tahun 1,2,3) sama ada pertengahan atau

akhir tahun.

4.7.2 Sehubungan dengan itu, petaksiran yang lebih objektif dan menyeluruh

termasuk amalan nilai-nilai murni yang berbentuk rutin harian.

4.7.3 Pentaksiran ini berlaku melalui pembelajaran yang menyeronokkan ke arah

pembangunan dan pembentukan karakter murid.

5 HAL-HAL LAIN
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

Tiada

PENUTUP

a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11pagi.

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

..........................................……… ……...............................……….
(PN.K.THARANI ) ( )
Ketua Panitia
PANITIA RBT
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

§¾º¢Â Ũ¸ ºÀ¡ì ¦À÷½õ §¾¡ð¼ò¾Á


¢úôÀûÇ¢,
45200 ºÀ¡ì ¦À÷½õ, º¢Ä¡íÜ÷.
SJK TAMIL LDG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM,
SELANGOR.

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT

Mesyuarat : Panitia Rbt Kali ke 1 Tahun 2019

Tarikh : 29-12-2018

Masa : 9.00 pagi

Tempat : Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi : En.Naarayanasree

BIL NAMA GURU TANDATANGAN


1 En. Naarayanasree ( Guru Besar – Pengerusi)
2 Pn.P.Mallika ( Guru Penolong Kanan Kurikulum)
3 Pn..K.Tharani ( Ketua Panitia)
4 En. Suria
5
6
7
8
9
10
11

TIDAK HADIR

BIL NAMA GURU CATATAN


1
2
3

Disediakan oleh,

..........................................
( Pn.K. Tharani )
Ketua Panitia Rbt
No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan
02 01 NOVEMBER 2011 00
PK07 – Pengurusan Mesyuarat

§¾º¢Â Ũ¸ ºÀ¡ì ¦À÷½õ §¾¡ð¼ò ¾Á


¢úôÀûÇ¢,
45200 ºÀ¡ì ¦À÷½õ, º¢Ä¡íÜ÷.
SJK TAMIL LDG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM,
SELANGOR.

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

MESYUARAT : PANITIA RBT 1 BILANGAN : 1/2019

TARIKH : 29/12/2018

BIL AGENDA MAKLUM BALAS

4.6 Ujian Pertengahan Tahun dan Guru rbt perlu menganalisis data
Ujian Akhir Tahun setelah habis sesuatu peperiksaan

4.4 Pelaksanaan PBD Guru matapelajaran rbt perlu


menyediakan rekod perkembangan
murid untuk membuat pentafsiran
mengikut kemampuannya.

4.7 Program Panitia Rbt 2019 Guru rbt akan menyediakan kertas
kerja bagi sesuatu program yang
dirancang. Selepas dilaksanakan guru
perlu menyedikan laporan bagi
program berkenaan.

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

.......................................... ....................................
( PN. Tharani ) ( En.Narayanasree )
Ketua Panitia Rbt Pengerusi

No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan


02 01 NOVEMBER 2011 00

Anda mungkin juga menyukai