Anda di halaman 1dari 6

BASIC DATA ENTRY

PENILAIAN PENGETAHUAN 2

1. Email address *

2. Apakah definisi Sistem Pemfailan Elektronik 1 point

Mark only one oval.

Platform elektronik pemfailan dan penyampaian dokumen dalam proses litigasi

Tindakan pengguna yang melibatkan input data ke komputer, komputer dan maklum balas
kepada input itu

Proses kemaskini data, membimbing pengguna yang memerlukan bantuan, menyemak entri
data untuk mengesan kesilapan

Memasukkan data ke dalam komputer, seperti dengan menaip tulisan tangan, mengambil data
dari imbasan dokumen

3. Apakah definisi kemasukan data 1 point

Mark only one oval.

Satu proses yang penting bagi satu sistem yang telah dibangunkan

Memo atau memorandum ini bertujuan untuk mencapai satu peringatan atau pengesahan
berdasarkan komunikasi lisan

Satu set data atau maklumat tentang topik-topik tertentu atau tujuan hubungan logik antara
satu sama lain

Proses memasukkan data ke dalam komputer, seperti dengan menaip tulisan tangan,
mengambil data dari imbasan dokumen

/
4. Apakah maksud pangkalan data? 1 point

Mark only one oval.

Ia menyimpan data di satu tempat dan membolehkan data diuruskan dalam bentuk logik bagi
memudahkan capaian data.

Mengawal selia penggunaan pangkalan data kepada pengguna

Satu set data atau maklumat tentang topik-topik tertentu atau tujuan hubungan logik antara
satu sama lain.

Sistem perisian yang membolehkan pengguna untuk menentukan, mencipta, mengemaskini,


mengurus, mencipta dan menyelenggara pangkalan data

5. Berikut merupakan aplikasi pangkalan data kecuali 1 point

Mark only one oval.

Microsoft Excel

Kizeo Forms

MyScript Calculator

Microsoft Access

6. Microsoft Excel ialah perisian .................. 1 point

Mark only one oval.

Grafik

Pemprosesan Perkataan

Hamparan Elektronik

Animasi

/
7. Fungsi dalam Excel yang digunakan untuk mengira jumlah dari sekumpulan nilai 1 point

adalah

Mark only one oval.

SUM

AVERAGE

MIN

MAX

8. Setiap rekod di dalam MS Access mesti mempunyai nilai yang berbeza di dalam 1 point

jadual. Ia disebut sebagai ....................

Mark only one oval.

Data integrity

Primary key

Foreign key

Field

9. Apakah fungsi yang apabila anda melihat beberapa rekod dan menyembunyikan 1 point

rekod yang lain?

Mark only one oval.

Sort

Filter

Search

Report

/
10. Dalam Rajah 1 pelanggan yang mempunyai Customer ID "3" adalah? 1 point

Rajah 1
Mark only one oval.

Jeff smith

Nancy Marshall

Larry Winters

Susan Lindross

11. Apa yang dipanggil apabila anda "meminta soalan kepada pangkalan data"? 1 point

Mark only one oval.

Query

Relationship

Data integrity

Report

12. Oracle adalah salah satu jenis aplikai pangkalan data 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

/
13. Rekod muncul sebagai baris dalam jadual pangkalan data dan setiap baris mewakili 1 point

satu rekod.

Check all that apply.

Betul
Salah

14. Format file bagi Microsoft Excel adalah XLW/XLWX 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

15. Formula dan fungsi di dalam Microsoft Excel adalah perkara yang sama. 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

16. Queries adalah sebuah laporan 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

17. Pangkalan data dan jadual adalah perkara yang sama. 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

/
18. Form di dalam pangkalan data adalah versi berkomputer bentuk kertas, seperti 1 point

rekod pesakit, permohonan pekerjaan atau borang pendaftaran kelas.

Check all that apply.

Betul
Salah

19. Sekiranya menggunakan formula = ((A2 + B5) * 5% adalah sah. 1 point

Check all that apply.

Betul
Salah

20. Jika anda memilih saiz fon di Microsoft Excel yang lebih besar, ketinggian baris 1 point

secara automatik akan dibuat lebih tinggi

Check all that apply.

Betul
Salah

21. Kumpulan rekod parameter yang berpadanan dengan Queries dipanggil sebagai 1 point

Form

Check all that apply.

Betul
Salah

This content is neither created nor endorsed by Google.

 Forms