Anda di halaman 1dari 1

BORANG TRANSIT PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 2020

GURU: DEAVIE BINIUS


TINGKATAN: 4 HARMONY

TEMA PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


BIDANG PEMBELAJARAN 4.0 KEKELUARGAAN 5.0 PERHUBUNGAN 6.0 PENYAKIT 7.0 KESELAMATAN
STANDARD KANDUNGAN 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli
5.1 Kemahiran interpersonal dan 6.1 Kemahiran mencegah dan 7.1 Kemahiran kecekapan
keluarga serta kepentingan
komunikasi berkesan dalam mengurangkan faktor risiko psikososial untuk menjaga
institusi kekeluargaan dalam
kehidupan harian penyakit dalam kehidupan harian keselamatan diri
aspek kesihatan
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
BIL. NAMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29