7107/1

Menservis
Motosikal
Kertas 1
Julai
2006
1 jam

Nama : ................................................................
No.Kad Pengenalan : .........................................

SMK DATO’ HAJI TALIB KARIM ALOR GAJAH.
UJIAN FORMATIF 3
TINGKATAN 5

MENSERVIS MOTOSIKAL

JAWAB SEMUA SOALAN PADA RUANG YANG DISEDIAKAN

Rajah 1
1. Rajah 1 menunjukkan injap pada kepala silinder enjin 4 lejang.
Nyatakan lima langkah kerja mempelas injap dan menguji kebocoran.
i.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iv.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

v.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Rajah 2
2. Rajah 2 menunjukkan kaedah melaras klac automatik. Nyatakan lima langkah
kerja melaras klac.
i.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iv.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

v.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3. Lakarkan dan labelkan litar sistem cas dan komponen utamanya terdiri
daripada alat ubah / alat atur, magneto, lampu, lampu isyarat laluan, suis
lampu, fius, dan bateri.

Alat ubah /
alat atur

Suis

4. Lakar dan labelkan litar sistem hon tanpa geganti. Komponen utamanya terdiri
daripada bateri, fius, suis, hon dan suis tekan.

Rajah 3
5. Rajah 3 menunjukkan kaedah mengecas bateri. Nyatakan lima langkah kerja
mengecas bateri.
i.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

ii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iii.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

iv.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

v.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

6. Anda telah menservis sebuah motosikal dua lejang. Jadual di bawah ialah kos
bahan yang telah digunakan.
Minyak pelincir
Klac plat
Palam Pencucuh
Drain plug
Gasket

RM 11.00
RM 42.00
RM 3.00
RM 4.00
RM 10.00

Kos upah bagi kerja menservis adalah sebanyak RM20.00

a) Hitungkan jumlah kos bahan.

b) Hitungkan jumlah kos keseluruhan.

c) Berapakah keuntungan yang diperolehi jika pelanggan membayarnya
sebanyak RM120.00

 KOMPETENSI MENJANA KECEMERLANGAN 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful