Anda di halaman 1dari 3

Disediakan oleh: Anthony Lau

UJIAN BULANAN SEJARAH TINGKATAN 1

1. Antara berikut, yang manakah bukan pembesar berempat?


A Bendahara B Penghulu Bendahari C Temenggung D Sultan

2. Apakah tugas Temenggung?


A Ketua polis dan penjara B penasihat raja C Ketua duta D Pemungut hasil

3. Semasa kegemilangan Melaka, bahasa apakah yang menjadi lingua franca?


A bahasa Arab B bahasa Sanskrit C bahasa Melayu D bahasa Indonesia

4. Antara berikut, mana satu yang tiada di pelabuhan Melaka?


A gudang B membaiki kapal C mengumpul cukai D tempat tinggal

5. Undang-undang Laut Melaka mempunyai berapa fasal?


A 22 B 23 C 24 D 25

6. Bagaimanakah agama Islam disebarkan ke Asia Tenggara?


I perdaganganII perkahwinan III pemaksaanIV tentera upahan
A I, II dan III B II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV

7. Tentera upahan ....... yang memeluk Islam ketika berkhidmat di Melaka meyebarkan Islam apabila pulang ke negara asal.
A Jambi B Johor C Jawa D Jamaica

8. ............. menghalang tiupan angin monsun Barat Daya.


A Pulau Jawa B Pulau Sumatera C Pulau Pinang D Gunung Kinabalu

9. Antara berikut, yang manakah bukan keistimewaan kedudukan geografi Melaka?


A muara sungai yang dalam B bentuk muka bumi berbukit-bukau
C terlindung daripada gempa bumi D terletak di pertengahan laluan dagang Timur dan Barat

10. Bagaimanakah hubungan antara Pasai dan Melaka dijalin?


A penaklukan B perkahwinan C perdagangan D agama Islam

11. Istana berperanan sebagai pusat kegiatan ilmu, iaitu


I tempat berkumpul cerdik pandai II tempat berbincang hal undang-undang
II tempat berkumpul golongan bangsawan IV tempat menyimpan buku penulis tempatan dan asing
A I, II dan III B II, III dan IV C I, II dan IV D I, III dan IV

12. Antara berikut, yang manakah bukan faktor kemerosotan Melaka?


A kelemahan pemimpin B masalah kewangan C kelemahan askar Melaka D kedatangan Portugis

13. Sultan Mahmud menjatuhkan hukuman bunuh ke atas .....


A Tun Perak B Tun Mutahir C Tun Perpatih Putih D Tun Abdul Jalil

14. Melaka dapat mengawal ..... yang menjadi laluan kapal dagang.
A Selat SundaB Selat Melaka C Laut China Selatan D Laut Hindi
Disediakan oleh: Anthony Lau

15. Bentuk muka bumi Melaka yang ..... menjadi petunjuk kepada pedagang untuk belayar.
A rata B berbukit-bukau C penuh dengan sungai D runtuh
16. 3G ialah “....., Gold and Glory”.
A Gospel B Google C Ghost D Golf

17. ............. sampai ke India pada tahun 1498.


A Bartholomew Diaz B Alfonso de Albuquerque C Parameswara D Lopez de Sequeira

18. Portugis datang ke Timur kerana ingin meneruskan ...........


A perdagangan B Perang Salib C Perang dunia D Perang saudara

19. Portugis ingin menguasai perdagangan .....


A emas B beras C rempah D kain sutera

20. Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh Alfonso de Albuquerque?


I membebaskan semua tawanan II minta bayar ganti rugi
III memberikan semua rempah IV diberikan kebenaran membina kubu
A I, II dan III B II, III dan IV C I, III dan IV D I, II dan IV

21. Pada 25 Julai 1511, Portugis berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka kerana .... memberikan maklumat.
A Vasco da Gama B Si Kitol C Tun Mutahir D Tun Perak

22. Berikut adalah kepentingan rempah-ratus di Eropah, kecuali ....


A mengawet mayatB mengawet makanan C menyedapkan makanan D memanaskan badan

23. Selepas Melaka dikalahkan, Sultan Melaka telah berundur ke ....., ....... dan seterusnya ke .......
A Bentan, Muar, Pahang B Pahang, Muar, Bentan C Muar, Bentan, Pahang D Muar, Pahang, Bentan

24. Raja yang rela bernaung di bawah kerajaan Melaka ialah Jambi dan ......
A Linggir B Lingga C Siak D Pasai

25. Salah satu kesan Islam di Melaka ialah gelaran raja digantikan dengan .....
A Yang di-Pertuan Agong B Sultan C Tuan Yang Terutama D Penghulu

26. Apakah tugas ulama?


A menjadi guru kepada anak-anak raja B mengarang sejarah
C menulis dan menterjemah kitab Islam D mencatat diari istana

27. Tugas X ialah menyusun salasilah raja. Siapakah X?


A Ulama B Ustaz C Pengarang D Jurutulis

28. Pasai dan Melaka menggunakan istilah ...... semasa menulis surat.
A sembah B salam C selamat D silakan

29. Semasa menulis surat, kerajaan Siak dan Kampar menggunakan istilah ......
A sembah B salam C selamat D silakan

30. .......... bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka.


Disediakan oleh: Anthony Lau

A orang Bugis B orang Laut C orang Minangkabau D orang Iban

31.
PEMBESAR BEREMPAT

32. Tuliskan enam negeri yang ada di Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai