Anda di halaman 1dari 8

Jawab semua soalan.

A. Tuliskan nombor berikut dalam angka.

1. Lima puluh enam = 6. Dua puluh tiga = ___________

________ 7. Tiga puluh Sembilan =

2. Lapan puluh lima = ________ _______

8. Empat puluh satu = _________


3. Sembilan puluh dua = _______
9. Tujuh belas = ______________
4. Enam puluh lapan = _________
10. Sebelas = _______________
5. Tujuh puluh tujuh =

__________

B. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang digariskan.

Bi Nombor Nilai tempat Nilai digit

l.
1. 41
2. 52
3. 78
4. 84
5. 99

C. Lengkapkan susunan nombor-nombor berikut.

1. 53 , 51, ____ , 47 , ____ , 43 3. ____ , 40 , ____ , ____ , 10

2. 27 , ____ , 37 , ____ , 47 4. ____ , 90 , ____ , ____ , 93


D. Warnakan nilai wang yang berikut.
E. Padankan nilai wang yang sama.
F. Selesaikan.
G. Lengkapkan.
JANUARI MEI

JULAI

DISEMBER

H. Susun hari-hari di bawah mengikut urutan yang betul.

JUMAA ISNIN RABU AHAD SABTU KHAMIS SELASA


T

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

I. Tulis waktu dalam angka.


J. Tulis waktu dalam perkataan.

K. Lukiskan jarum jam berikut.