Anda di halaman 1dari 4

Sekolah Kebangsaan Balok Baru

Kuantan Pahang

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019

MINGGU : 40 HARI : KHAMIS TARIKH : 31.10.2019


AKTIVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
MATA BAHASA MALAYSIA
Round Table
PELAJARAN
Think Pair Share
KELAS TAHUN 2 Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri /
MASA 8.45 PAGI – 9.45 PAGI Role Play
Gallery Walk
TAJUK ALAMKU SAYANG Three Stay, One Stay
Peta I-think /
STANDARD 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan Melafazkan Pantun /
KANDUNGAN dan kesantunan bahasa serta mempersembahkannya secara Tandakan / pada ruangan
kreatif berkenaan
STANDARD 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan;
PEMBELAJARAN (i) pantun empat kerat PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Berasaskan Murid /
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat: Pembelajaran Kolaboratif
PEMBELAJARAN 1. Melengkapkan dan mempersembahkan dengan sebutan dan Kemahiran / Proses
intonasi yang sesuai. Pemikiran Aras Tinggi
Kemahiran Hidup
KRITERIA Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat: Berkumpulan /
KEJAYAAN 1. Murid berjaya melengkapkan tempat kosong dengan
perkataan yang betul.
Komuniti
2. Murid dapat menyampaikan pantun dengan sebutan yan Pentaksiran Formatif
sesuai. Belajar Untuk Kehidupan
Tandakan / pada ruangan
AKTIVITI 1. Murid bermain permainan kotak beracun dan menjawab berkenaan
pantun teka teki yang diberikan.
2. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan pantun dan
mencatat maklumat dalam peta bulatan. TAHAP PENGUASAAN (PBS)
3. Murid melengkapkan pantun dengan betul dalam buku aktiviti TP6
(muka surat 28) TP5
4. Murid mempersembahkan pantun dengan sebutan yang betul TP4
dan intonasi yang sesuai dalam kumpulan serta mencipta
pergerakan yang sesuai dengan pantun. TP3
TP2
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor
TP1
Tandakan / pada ruangan
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain
berkenaan
 Carta  Model

EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan


ARAS PEMIKIRAN
Alam Sekitar inovasi Mencipta /
Menilai
REFLEKSI  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif Menganalisis
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan Mengaplikasi /
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif Memahami
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan. Mengingati
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________ Tandakan / pada ruangan
berkenaan
________________________________________
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
CATATAN Latihan bertulis /
Hasil kerja
Kuiz
Pembentangan /
Soal Jawab /
Pemerhatian/lisan/soal jawab /
Lembaran kerja
Drama
Projek
Tandakan / pada ruangan
berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
……..
I - THINK
Peta Bulatan /
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan AKTIVITI
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
MINGGU : 40 Round Table
Think Pair Share
Hot Seat
Tarikh 31.10.2019
Pembentangan Hasil Sendiri /
Kelas 2 UITM Role Play
12 11.05 PG – 11.35 PG Gallery Walk
Modul KESIHATAN MENTAL, EMOSI DAN SOSIAL Three Stay, One Stay
Tajuk KEKELUARGAAN Peta I-think
Deklamasi Sajak / Nyanyian /
4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta
Tandakan / pada ruangan
kepentingan institusi kekeluargaaan dalam aspek
berkenaan
Standard kesihatan keluarga.
Kandungan
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Kepentingan menghargai:
Berasaskan Murid /
• Diri dan Ahli keluarga
Pembelajaran Kolaboratif
Standard Kemahiran / Proses
4.1.3 Menilai kepentingan menghargai diri dan sesama
Pembelajara Pemikiran Aras Tinggi
ahli keluarga tanpa mengira jantina.
n Kemahiran Hidup
Pada akhir pengajaran, murid dapat: Berkumpulan /
Komuniti
Objektif
Pentaksiran Formatif
Pembelajara 1. Menyatakan kepentingan menghargai diri dan Belajar Untuk Kehidupan
n keluarga. Tandakan / pada ruangan
berkenaan

1. Menyanyikan lagu keluarga. TAHAP PENGUASAAN (PBS)


TP6
2. Bersoal jawab berdasarkan lagu.
TP5
Aktiviti 3. Murid membina peta buih kepentingan menghargai TP4
diri dan keluarga. TP3
Pengayaan: kuiz TP2
TP1
Tandakan / pada ruangan
Kreatif dan Inovatif berkenaan
EMK

1. Buku teks . ARAS PEMIKIRAN


BBM
2. Buku kerja. Mencipta
Penilaian Menilai
Menganalisis /
P&P
Mengaplikasi
Refleksi Pada akhir pengajaran; Memahami
Mengingati
______ murid dapat mencapai objektif yang Tandakan / pada ruangan
ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai berkenaan
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
datang.
Latihan bertulis
Hasil kerja
Kuiz
PdP ditunda Pembentangan /
kerana…………………………………………... Soal Jawab /
Pemerhatian/lisan/soal jawab /
………………………………………………………………
Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………
Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
Lembaran kerja Tandakan / pada ruangan
Drama berkenaan
Projek
Tandakan / pada ruangan berkenaan

I – THINK
Peta Bulatan
Peta Buih /
Peta Buih Berganda
Peta Pokok RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2019
Peta Dakap
MINGGU
Peta: Titi
40 HARI : KHAMIS TARIKH : 31.10.2019
AKTIVITI
MATA BAHASA MALAYSIA PEMBELAJARAN ABAD KE-21
PELAJARAN Round Table
Think Pair Share
KELAS TAHUN 3 Hot Seat
Pembentangan Hasil Sendiri
MASA 11.35PAGI – 12.35PAGI Role Play
Gallery Walk
TAJUK KEKALKAN WARISAN KITA Three Stay, One Stay
Peta I-think
STANDARD 1.1 Mendengar dan memberikan respons
Deklamasi Sajak / Nyanyian
KANDUNGAN Tandakan / pada ruangan
1.1.3 Mendengar, memahami, mentafsir, dan memberikan respons berkenaan
STANDARD
PEMBELAJARAN terhadap; (i) Soalan bertumpu
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat: Berasaskan Murid
PEMBELAJARAN Menerangkan kembali maksud kata istana yang digunakan dengan Pembelajaran Kolaboratif
betul. Kemahiran / Proses
Pemikiran Aras Tinggi
KRITERIA Murid dikatakan berjaya apabila mereka dapat:
Kemahiran Hidup
KEJAYAAN 1. Murid dapat menyatakan kembali maksud bahasa istana Berkumpulan
yang digunakan.
Komuniti
Pentaksiran Formatif
AKTIVITI 1. Murid melakonkan perbuatan yang diberikan.
Belajar Untuk Kehidupan
2. Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan gambar Tandakan / pada ruangan
dalam buku aktiviti.(muka surat 1)
berkenaan
3. Murid melengkapkan jawapan dalam buku aktiviti.
4. Murid melaksanakan permainan kerusi panas
TAHAP PENGUASAAN (PBS)
berdasarkan bahan yang diberikan.
TP6
5. Murid membina peta titi bagi menerangkan bahasa
TP5
istana dan maksudnya.
TP4
TP3
BBM  Buku Teks  Internet  Projektor
TP2
 Powerpoint  Buku Cerita  Lain-lain TP1
 Carta  Model Tandakan / pada ruangan
berkenaan
EMK  Pendidikan  TMK  Kreativiti dan
Alam Sekitar inovasi
ARAS PEMIKIRAN
Mencipta
REFLEKSI  ____/____ orang murid dapat menguasai objektif
Menilai
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
Menganalisis
 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif
pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.
Mengaplikasi
Memahami
 Aktiviti PdP ditangguhkan kerana _____________
Mengingati
________________________________________ Tandakan / pada ruangan
berkenaan
CATATAN
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan bertulis
Hasil kerja

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………


Sekolah Kebangsaan Balok Baru
Kuantan Pahang
Kuiz
Pembentangan
Soal Jawab
Pemerhatian/lisan/soal jawab
Lembaran kerja
Drama
Projek
Tandakan / pada ruangan berkenaan

I - THINK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Buih Berganda
Peta Pokok
Peta Dakap
Peta Titi
Tandakan / pada ruangan berkenaan

Guru Besar / Penolong Kanan : …………………………………