Anda di halaman 1dari 48

Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

BIDANG 3
K1

PENGENALAN
SAINS
PERGERAKAN
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

1 Berikut adalah jenis kemahiran dan dan contoh permainan yang betul. Padanan manakah yang
tepat
Jenis kemahiran Contoh permainan

A Luar kawal Bermain bowling padang


B Terkawal Bermain badminton
C Motor kasar Bermain dart
D Motor halus Bermain bola tampar

2 Dalam satu sesi latihan yang mengambil masa selama 2 jam, seorang jurulatih membenarkan
rehat selama 5 minit selepas setiap 20 minit. Apakah kaedah praktis yang digunakan oleh
jurulatih tersebut?

A Praktis massa
B Praktis fizikal
C Praktis mental
D Praktis agihan

3 Antara berikut, kenyataan yang menggambarkan tahap assosiatif dalam pembelajaran kemahiran
motor mengikut model Fitts dan Posner.

A Jurulatih menerangkan dan menunjukkan teknik memegang raket yang betul


B Jurulatih mengarahkan setiap kali menerima hantaran
C Jurulatih membiarkan pemain membuat pukulan balas yang sesuai setiap kali menerima
hantaran.
D Jurulatih hanya memberi motivasi dan menjanji insentif kemenangan kepada pemain semasa
rehat

4 Antara sukan berikut, yang manakah menggunakan kemahiran bersiri

A Menunggang motorsikal
B Lompat tinggi
C berenang
D berlari

5 Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh dikelskan sebagai kemahiran diskrit?

A Menendang bola
B Bermain hoki ais
C Servis tenis
D berenang
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

6 Manakah yang berikut merupakan pergerakan berkemahiran

I Kemahiran berobjektif
II Kemahiran lokomotor
III Kemahiran generik
IV Kemahiran sensori

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

7 Dalam satu sesi latihan yang mengambil masa selama 3 jam, seorang jurulatih memberikan rehat
selama 5 minit bagi setiap 20 minit. Apakah taburan praktis yang digunakan oleh jurulatih
tersebut?

A Massa
B Agihan
C Fizikal
D Mental

8 Kemahiran motor berasaskan stabiliti persekitaran manakah yang berkaitan dengan atlet sukan
badminton dan perahu layar?

A Kemahiran bersiri
B Kemahiran terkawal
C Kemahiran berterusan
D Kemahiran luar kawal

9 Struktur tubuh manusia yang bersendi memberikan kelebihan dalam sistem tuas tubuh.
Kelebihan tuas kelas kedua ialah berkaitan dengan

A Keseimbangan
B Menjimatkan masa
C Kelajuan dan pergerakan bebas
D Meningkatkan daya

10 Pilih jenis kemahiran dan contoh permainan yang betul

Jenis Kemahiran Contoh Permainan


A Luar kawal Permainan bowling padang
B Terkawal Permainan tenis
C Motor kasar Permaianan dart
D Motor halus Permainan karom

11 Situasi manakah menjelaskan dengan tepat tahap pencapaian motor seorang atlet pada tahap
kognitif lisan?
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

A Mempelajari kemahiran asas bola keranjang


B Melakukan rejaman dalam perlawanan bola tampar
C Bermain bola sepak bersama rakan-rakan di padang awam
D Mengikuti kelas latihan renang yang dibimbing jurulatih

12
Aktiviti sukan yang manakah dapat dikelaskan sebagai kemahiran terkawal?

I
Menerima bola yang dibaling

II
Acara Merejam lembing

III
Acara tinju

IV
Acara boling padang

A
I dan II

B
I dan III

C
II dan IV

D
III dan IV

13
Dalam satu sesi latihan yang mengambil masa selama 2 jam, seorang jurulatih membenarkan rehat
selama 5 minit selepas setiap 20 minit. Apakah kaedah praktis yang digunakan oleh jurulatih
tersebut?

A
Praktis massa
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

B
Praktis fizikal

C
Praktis mental

D
Praktis agihan

14
Antara berikut, kenyataan manakah yang menggambarkan tahap asosiatif dalam pembelajaran
kemahiran motor mengikut model Fitts dan Posner.

A
Jurulatih menerangkan dan menunjukkan teknik memegang raket yang betul

B
Jurulatih mengarahkan setiap kali menerima hantaran

C
Jurulatih membiarkan pemain membuat pukulan balas yang sesuai setiap kali menerima hantaran.

D
Jurulatih hanya memberi motivasi dan menjanji insentif kemenangan kepada pemain semasa rehat

15 Antara aktiviti berikut, yang manakah boleh dikelaskan sebagai kemahiran bersiri?

A Menggelecek bola
B Lumba basikal
C Lompat jauh
D Berenang

16 Antara aktiviti yang berikut, manakah yang menggunakan kemahiran motor kasar?.

l Menendang bola
ll Memanah
lll Angkat berat
lV Menembak

A l dan II
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

B l dan IV
C II dan III
D III dan lV

17 Penyataan di bawah adalah pergerakan involuntari.

l Membaling dan menangkap bola


ll Pantulan lutut apabila diketuk dengan penukul
lll Kerdipan mata.
lV Memukul bola badminton dengan smash yang tajam

A l dan II
B l dan IV
C II dan III
D III dan lV

18 Apakah kelas kemahiran yang memerlukan permulaan dan akhiran seperti menangkap bola?

A Kemahiran siri.
B Kemahiran tinggi.
C Kemahiran diskrit.
D Kemahiran berterusan.

19 Antara pernyataan berikut yang manakah paling tepat tentang perkembangan motor.

A Perkembangan motor berlaku akibat proses perkembangan, tumbesaran, kematangan


dan penuaan.
B Perkembangan motor adalah sebahagian daripada bidang pengajian perkembangan
manusia pada peringkat kanak-kanak
C Perkembangan motor adalah bidang pengajian berkaitan perubahan dalam prestasi
motor sepanjang hayat
D Perkembangan adalah mengkaji perubahan pada perlakuan motor seseorang dan
meneroka mekanisme yang menyebabkan perubahan perlakuan tersebut.

20 Rajah 1 menunjukkan beban diangkaat dengan sebelah tangan.

Rajah 1

A A, B, C dan D yang manakah kedudukan fulkrum


Antara bahagian yang berlabel

21 Antara berikut yang manakah


B definisi daya

A Hasil darab jisim dengan pecutan


D
B Perbezaan antara jisim dengan pecutan

C
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

C Jumlah antara jisim dengan pecutan


D Hasil bahagi antara jisim dengan pecutan

22 Pilih sukan yang melibatkan kemahiran diskrit dalam pergerakan kemahiran motor.

A Sukan boling padang


B Sukan berkuda
C Sukan polo air
D Sukan tinju

23 Rajah 2 menunjukkan dua aksi sukan, M dan N.

Rajah 2

Pilih padanan yang betul bagi ciri pergerakan aksi M dan aksi N.
M N
A Kemahiran bersiri Kemahiran diskrit
B Kemahiran diskrit Kemahiran berterusan
C Kemahiran berterusan Kemahiran diskrit
D Kemahiran berterusan Kemahiran bersiri

24 Rajah 3 menunjukkan dua aksi sukan

Rajah 3
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Pilih klasifikasi kemahiran motor yang betul untuk kedua-dua sukan itu.
Lumba basikal lebuhraya Bola sepak
A Diskrit Berterusan
B Siri Diskrit
C Diskrit Siri
D Berterusan diskrit

25 Senaraikan aktiviti sukan yang melibatkan kemahiran motor halus.

I Menembak
II Memanah
III Memukul bola hoki
IV Membaling bola sepak

A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D III dan IV

26 Aktiviti sukan yang manakah dapat dikelaskan sebagai kemahiran terkawal?

I Acara lari pecut 200 meter


II Acara melombol dalam gimnastik
III Acara tinju
IV Acara boling padang

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

27 Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang neuron ?

I Tugas utama ialah membawa impuls


II Tidak semua neuron mempunyai badan sel bernukleus
III Setiap neuron mempunyai akson dan dendrite
IV Neuron deria membawa impuls dari reseptor

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28 Rajah 4 menunjukkan penggunaan tuas kelas kedua dalam pergerakan kaki.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 4
Antara berikut yang manakah dapat menggambarkan penggunaan tuas kelas kedua dalam
Rajah?

Fulkrum Daya Beban


A Sendi pergelangan kaki Otot kaki Berat badan
B Pergelangan kaki Otot kaki Berat badan
C Tapak kaki Otot kaki Berat badan
D Hujung kaki Otot kaki Berat badan

29 Apakah tahap pembelajaran kemahiran motor yang boleh dicapai kejayaannnya pada
peringkat awal penglibatan dalam sukan?

A Tahap kognitif
B Tahap gabungan
C Tahap autonomi

30 Rajah 5 menunjukkan seorang atlet sedang melakukan lentik belakang.

Rajah 5
Dimanakah kedudukan fulkrum?

A P
B Q
C R
D S

31 Rajah 6 menunjukkan satu aksi dalam permainan bola tampar


.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 6

Apakah jenis lakuan motor yang ditunjukkan dalam Rajah 6?

A Generik
B Voluntari
C Involuntari
D Tanpa berkemahiran

32 Antara berrikut, yang manakah ciri-ciri yang tepat mengenai sifat sebiji bola berdasarkan
Hukum Newton Pertama?

I Lebih berat jisim bola lebih laju bola itu bergerak


II Bola akan bergerak apabila dikenakan daya
III Daya inersia didapati pada bola yang berkeadaan pegun
I Lebih banyak daya diperlukan untuk mengekalkan arah pergerakan bola
V
A I dan II
B I dan IV
C II dan IV
D III dan IV

33 Aktiviti manakah yang menunjukkan kepentingan kestabilan dalam aspek prinsip kedudukan
pusat graviti?

A Atlet gimnastik membengkokkan lutut semasa mendarat


B Atlet lompat jauh meluruskan lutut semasa fasa lonjakan
C Pemain ragbi yang kurus perlu bermain di posisi ‘ forward’
D Pemain tenis merapatkan kaki semasa membalas hantaran semula dalam permaina tenis

34 Selepas bulu tangkis dipukul, kederasannya mula berkurangan dan akhirnya bulu tangkis itu
jatuh ke tanah.
Apakah yang mempengaruhi pergerakan bulu tangkis itu?

I Momentum
II Tarikan graviti
III Rintangan udara
IV Aksi dan reaksi
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

35 Aktiviti manakah yang menunjukkan kepentingan kestabilan dalam aspek prinsip kedudukan
. pusat graviti?

A Atlet gimnastik membengkokkan lutut semasa mendarat


B Atlet lompat jauh meluruskan lutut semasa fasa lonjakan
C Pemain ragbi yang kurus perlu bermain di posisi ‘ forward’
D Pemain tenis merapatkan kaki semasa membalas hantaran semula dalam permainan tenis

36 Rajah 7 menunjukkan aksi dan pergerakan bagi R dan S dalam sukan.

Rajah 7
Antara yang berikut, yang manakah menerangkan pergerakan dalam aksi ini?

R S
A Gerakan kurvilinear Gerakan rektilinear
B Rotasi luaran Gerakan kurvilinear
C Gerakan rektilinear Gerakan kurvilinear
D Gerakan rektilinear Rotasi luaran

37 Seorang pelari mencapai halaju maksimum, 17ms -1 dalam masa 4 saat. Berapakah pecutan pelari
tersebut?

A 4.25 ms-2
B 42.5 ms-2
C 425 ms-2
D 0.425 ms-2

38 Rajah 8 menunjukkan aktiviti mengangkat beban.

A
B
D

C
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 8

Antara bahagian yang berlabel A, B, C dan D kenalpasti yang manakah kedudukan fulkrum

39 Pilih pernyataan yang berkaitan dengan tuas kelas kedua?

I Daya terletak di antara beban dan fulkrum


II Beban terletak di antara daya dan fulkrum
III Dapat meningkatkan daya
IV Mampu menggerakkan beban dengan daya yang maksimum

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

40 Pilih kenyataan yang bertepatan dengan aplikasi stabiliti dalam sukan

I Lebih dekat garis graviti berada di pusat tapak sokongan, objek menjadi lebih stabil
II Tapak sokongan yang lebih besar meningkatkan kestabilan
III Pusat graviti yang lebih tinggi akan meningkatkan kestabilan
IV Kestabilan objek akan berkurangan jika satu segmen badan bergerak dekat dengan
garisan graviti

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

41 Nyatakan dua jenis sistem visual

A Vestibular dan Ambient


B Fokal dan Somatosensori
C Ambient dan Somatosensori
D Ambient dan Fokal

42 Pernyataan di bawah menjelaskan tentang Hukum Newton.

Sesuatu objek akan kekal dalam keadaan pegun dan yang


bergerak dan akan terus begerak secara seragam dalam satu hala
hingga ada daya yang bertindak ke atas objek itu.

Apakah jenis Hukum Newton yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas

A Hukum Newton Pertama


B Hukum Newton Kedua
C Hukum Newton Ketiga
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

43 Apakah tahap kemahiran yang tertinggi dalam pembelajaran kemahiran motor

A Tahap Kognitif lisan


B Tahap kognitif
C Tahap autonomi
D Tahap gabungan

44 Antara aktiviti sukan berikut yang manakah diklasifikasikan sebagai kemahiran bersiri?

A Menangkap bola
B Mengelecek bola
C Lompat kijang
D Lumba basikal

Rajah 9 menunjukkan aksi kemahiran dalam sukan bola jaring dan olahraga

Atlet X Atlet Y
Rajah 9

Apakah klasifikasi tuas dalam aksi atlet X dan Y di atas ?

Atlet X Atlet Y
A Tuas kelas pertama Tuas kelas kedua
B Tuas kelas kedua Tuas kelas ketiga
C Tuas kelas ketiga Tuas kelas ketiga
D Tuas kelas kedua Tuas kelas pertama

46. Rajah 10 menunjukkan aksi dan pergerakan dalam sukan


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 10
Antara yang berikut, yang manakah menerangkan pergerakan dalam aksi ini ?

A Gerakan umum
B Gerakan bersudut
C Gerakan linear

47 Rajah 11 menunjukkan aksi dan pergerakan dalam sukan

Rajah 11

Apakah Hukum Newton yang terlibat pada aksi 1?


A Hukum Pecutan
B Hukum Inersia
C Hukum Reaksi

48 Rajah 12 menunjukkan aksi dalam sukan lompat jauh.

Rajah 12

Antara berikut yang manakah benar mengenai kriteria kemahiran motor berdasarkan
permulaan dan pengakhiran lakuan dalam rajah di atas?
A Kemahiran Diskrit
B Kemahiran Bersiri
C Kemahiran Berterusan
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

49 Rajah 13 menunjukkan acara angkat berat.

Rajah 12

Apakah faktor yang mempengaruhi stabiliti atlet angkat berat tersebut ?

I Jisim atlet
II Pusat graviti
III Kekuatan atlet
IV saiz otot besar

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
50 Rajah 13 menunjukkan satu aksi sukan berkaitan stabiliti dalam sukan hoki.

Rajah 13

Aksi sukan manakah yang sama konsep stabiliti dengan aksi dalam Rajah di atas
A Melakukan servis sepak takraw
B Bersedia menerima servis dalam bola tampar
C Melompat sambil menanduk bola ke arah gol
D Melakukan smesy dalam permainan badiminton
51 Kriteria kemahiran motor berasaskan permulaan dan pengakhiran lakuan yang boleh dikaitkan
dengan atlet sukan badminton ?

A Kemahiran berterusan
B Kemahiran bersiri
C Kemahiran diskrit
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

52 Dalam satu sesi latihan kaedah praktis yang digunakan adalah untuk mengukuhkan sesuatu
kemahiran yang spesifik , apakah kaedah praktis yang digunakan oleh jurulatih tersebut?

A Praktis spesifik dan praktis variasi


B Praktis spesifik
C Praktis variasi

53 Pilih jenis kemahiran dan contoh permainan yang betul.

Jenis Kemahiran Contoh Permainan


A Motor kasar Permainan dart
B Motor halus Berenang
C Motor kasar Memanah
D Motor halus Permainan karom

54. Gerakan linear, gerakan bersudut dan gerakan umum terhasil daripada

A. Tempoh masa
B. Aplikasi daya
C. Peralihan jasad
D. Gerakan rektilinear

55. Kirakan pecutan yang dihasilkan oleh sebiji bola yang seberat satu kilogram disepak dengan daya
10N.

A. 5 ms-2
B. 10 ms-2
C. 15ms-2
D. 20ms-2

56. Stabiliti bermaksud

A. Titik keseimbangan jasad


B. Keadaan yang membolehkan keseimbangan dikekalkan
C. Keadaan yang menyebabkan objek berubah dari kedudukan asalnya
D. Keadaan objek tidak bergerak walaupun ada daya dikenakan ke atasnya

Soalan 57 berdasarkan maklumat yang berikut.

 Lakuan berlaku secara luar kawalan


 Pelaku tidak mampu memodifikasi lakuan
 Berlaku secara spontan dan singkat
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

57. Manakah yang merujuk kepada penyataan di atas?

A. Pergerakan voluntari
B. Pergerakan lokomotor
C. Pergerakan involuntari
D. Pergerakan terkawal

58. Tahap kemahiran yang tertinggi dalam pembelajaran kemahiran motor?

A. Tahap gabungan
B. Tahap autonomi
C. Tahap kognitif lisan
D. Tahap kognitif

59. Aksi sukan yang mengaplikasikan gerakan bersudut ialah

I. Fasa menghayun tubuh dalam acara palang gimnastik


II. Aksi menguis bola hoki dalam sukan hoki
III. Aksi mengayuh dalam sukan kayak
IV. Bola yang ditendang ke arah gol

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

60. Terdapat tiga sifat pergerakan yang boleh dijelaskan menerusi tiga hukum Newton,
iaitu

I. Hukum inersia
II. Hukum stabiliti
III. Hukum pecutan
IV. Hukum aksi reaksi

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

61. Berikut adalah empat aksi sukan.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Aksi sukan manakah yang boleh dikategorikan sebagai kemahiran motor halus.

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

62 Aktiviti manakah yang menunjukkan kepentingan kestabilan dalam aspek prinsip kedudukan pusat
graviti?

A Atlet gimnastik membengkokkan lutut semasa mendarat


B Atlet lompat jauh meluruskan lutut semasa fasa lonjakan
C Pemain ragbi yang kurus perlu bermain di posisi ‘forward’
D Pemain tenis merapatkan kaki semasa membalas hantaran semula dalam permainan tenis

63 Antara yang berikut, yang manakah benar mengenai tuas kelas kedua?
I Daya terletak di antara beban dan fulkrum
II Beban terletak di antara daya dan fulcrum
III Mampu menggerakkan beban dengan daya yang minimum
IV Mampu menggerakkan beban dengan daya yang maksimum

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

64 Rajah 14 menunjukkan dua aksi sukan, M dan N.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 14

Pilih padanan yang betul bagi ciri pergerakan aksi M dan aksi N.

M N

A Kemahiran bersiri Kemahiran diskrit

B Kemahiran diskrit Kemahiran berterusan

C Kemahiran berterusan Kemahiran diskrit

D Kemahiran berterusan Kemahiran bersiri

6 Rajah 15 menunjukkan prinsip stabiliti diaplikasikan dalam aksi sukan di bawah


5

Rajah 15
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Antara berikut yang manakah aksi sukan yang sama prinsip stabiliti seperti di atas.

A B

C D

66 Antara aktiviti berikut yang manakah melibatkan kemahiran motor halus?

A B

C D
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

67 Rajah 16 menunjukkan dua aksi sukan, M dan N.

Rajah 16

Pilih padanan yang betul bagi ciri pergerakan aksi M dan aksi N.

M N
A Kemahiran bersiri Kemahiran diskrit
B Kemahiran diskrit Kemahiran berterusan
C Kemahiran berterusan Kemahiran diskrit
D Kemahiran berterusan Kemahiran bersiri

68 Rajah 17 menunjukkan satu aksi sukan berkaitan stability dalam sukan hoki.

Rajah 17
Aksi sukan manakah yang sama konsep stability dengan aksi dalam Rajah 17?

A Melakukan sevis sepak takraw


B Bersedia menerima servis dalam bola tampar
C Melompat sambil menanduk bola kea rah gol
D Melakukan smesy dalam permainan badiminton

69 Apakah strategi yang sesuai bagi atlet lontar peluru dalam menghasilkan jarak lontaran yang
jauh?

I Menggunakan otot kecil kemudiannya otot besar semasa melakukan aksi lontaran
II Menggunakan semua sendi pada bahagian tangan semasa membuat lontaran
III Menggunakan semua sendi mengikut urutan dalam fasa-fasa lakuan lontaran
IV Memindahkan semua daya pada satu arah lontaran

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

70. Rajah 18 menunjukkan aksi atlet sofbol semasa bersedia menangkap bola.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 18

Pilih aksi lain yang mengaplikasikan prinsip stabiliti yang sama

A Atlet tenis semasa membuat servis


B Atlet lompat jauh semasa fasa lonjakan
C Atlet bola tampar semasa menyangga bola
D Atlet bola keranjang semasa menerima hantaran atas kepala
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

BIDANG 3
K2

STRUKTUR & ESEI

1 Rajah 1 menunjukkan seorang atlet sedang berada pada fasa sedia dan fasa pelepasan dalam
acara 400 meter.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Fasa A Fasa B

Rajah 1

a) Nyatakan satu prinsip kestabilan yang terlibat ke atas pelari tersebut pada Fasa A.

....................................................................................................................................
[ 1 markah ]
b) Nyatakan satu daya yang bertindak ke atas pelari tersebut semasa di selekoh.

....................................................................................................................................
[ 1 markah ]

c) Kirakan halaju purata pelari tersebut sekiranya mengambil catatan masa lariannya untuk jarak
400 meter dengan catatan masa 40 saat.

Diberi [ Halaju Purata = sesaran jasad/ masa yang diambil ]

Jawapan : ................. ms-1

2 Rajah 2 menunjukkan aksi atlet sedang mengayun bola baling ke sasaran.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 2

a) Nyatakan Hukum Newton yang terlibat semasa bola sedang bergerak dari A ke B.

........................................................................................................................................

[ 1 markah ]
b) Terangkan Hukum Newton yang terlibat apabila bola tersebut mengenai sasaran (pin).

.......................................................................................................................................

[ 2 markah ]

c) Hukum Newton Kedua dirumuskan sebagai perubahan gerakan yang berlakumengikut arah
daya yang diaplikasikan.

Jelaskan lakuan aksi yang melibatkan Hukum Newton Pertama dan Hukum Newton Ketiga
semasa aktiviti hantaran berpasangan dalam permainan hoki.
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

[ 2 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

3 Rajah 3 di bawah menunjukkan tiga jenis hukum yang terdapat dalam Hukum Newton.

HUKUM NEWTON

HUKUM INERSIA HUKUM PECUTAN HUKUM X

Rajah 3

(a) Namakan Hukum X.

………………………………………………………………………………………

[1 markah ]

(b) Jelaskan dengan ringkas tentang Hukum X.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(c) Berikan satu contoh acara sukan olahraga yang melibatkan penggunaan Hukum X.

…………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

4 Rajah 4 menunjukkan dua aksi dalam permainan sofbol.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 4

(a) Berdasarkan kedua-dua aksi yang ditunjukkan, nyatakan pengelasan kemahiran motor
berasaskan stabiliti persekitaran.

………………………………………………………………………………………
[ 1 markah]

(b) Nyatakan satu contoh aksi dalam sukan lain seperti yang dinyatakan di 4(a).

…………………………………………………………………………………………
[ 1 markah]

(c) Beri dua perbezaan prinsip kestabilan yang diaplilkasikan oleh atlet Q dan atlet R daripada aspek
luas tapak sokongan dan aspek pusat graviti.

Aspek / Atlet Atlet Q Atlet R

Luas Tapak Sokongan

Pusat Graviti

[ 2 markah]

5 Rajah 5.1 dan Rajah 5.2 menunjukkan sistem tuas.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

(a) Namakan sistem tuas pada Rajah 5.1

……………………………………………………………………………………………
[ 1 markah]

(b Pada Rajah 5.2, bulatkan kedudukan fulkrum.


)
[ 1 markah]

(c) Nyatakan dua contoh aksi sukan yang menggunakan sistem tuas yang sama seperti dalam
Rajah 5.2

1. ………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………
[ 2 markah]

6 Rajah 6 menunjukkan aksi pemain tenis melakukan pukulan balas.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 6

(a) Nyatakan prinsip kestabilan yang terdpat pada pemain tenis itu.

……………………………………………………………………………………………
[ 1 markah]

(b) Namakan dan terangkan satu faktor yang boleh mempengaruhi kestabilan aksi pemain
tenis itu.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
[ 2 markah ]

(c) Apakah yang akan terjadi kepada pemain tenis itu, jika garisan gravity berada di luar
tapak sokongannya?

……………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

7 Rajah 7 menunjukkan satu diskripsi pergerakan.

Rajah 7
(a) Namakan jenis pergerakan X.

…………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(b) Berikan satu contoh aksi lain dalam acara padang bagi sukan olahraga yang
melibatkan jenis pergerakan yang dinyatakan di 7 (a)

…………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(c) Bezakan pergerakan X dalam Rajah 10 dengan pergerakan rotasi

Pergerakan X Pergerakan rotasi

[ 2 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

8 Rajah 8 menunjukkan komponen sistem biologi dalam kawalan motor.

Sistem Biologi

Sistem Visual Sistem Y


Sistem Somatosensori

Ambien X

Rajah 8
(a) Nyatakan X.

……………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(b) Jelaskan satu kepentingan sistem Y dalam kawalan motor sistem biologi

……………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(c) Bezakan 2 ciri sistem visual ambient dengan sistem visual X.


Visual ambien Visual X

1. 1.

2. 2.

[ 2 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

9 Rajah 9 menunjukan fasa-fasa berlepas dalam acara lari pecut.

Rajah 9

(a) Nyatakan satu faktor yang mempengaruhi stabiliti atlet pada Fasa X.

………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(b) Terangkan mengapa pada Fasa Y kestabilan atlet perlu berkurangan

…………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(c) Nyatakan dan terangkan hukum Newton yang terlibat semasa atlet
melakukan lonjakan seperti dalam Rajah 9.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
[ 2 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

10. Rajah 10 menunjukkan satu aksi dalam permainan bola tampar.

Rajah 10

(a) Nyatakan satu prinsip kestabilan yang berkaitan dengan aksi itu.
...........................................................................................................................................
[ 1 markah]
(b) Beri dua contoh aksi sukan lain yang melibatkan prinsip kestabilan itu.
1. ...................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................
[ 2 markah ]

11 Rajah 11 menunjukkan satu aksi dalam sukan sepak takraw.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 11

(a) Nyatakan satu pengelasan kemahiran motor berdasarkan stabiliti persekitaran kepada
pemain Y.

...................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(b Terangkan jenis lakuan motor yang dihasilkan oleh pemain X.
)

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
[ 2 markah ]
(c) Beri satu contoh aksi dalam sukan lain yang menghasilkan lakuan motor yang sama seperti
pemain Y

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

12 Rajah 12 menunjukkan satu aksi berlepas dalam acara olahraga.

Rajah 10

(a) Namakan satu Hukum Newton yang terlibat di bulatan pada Rajah 10.

...............................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan fasa yang mengaplikasikan Hukum Newton di 10(a) dalam acara lompat tinggi.

................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(c) Jelaskan dua kaedah daya tujahan maksima yang dapat dilakukan pada aksi di Rajah 1.

1. ...........................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................
[ 2 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

13 Rajah 13 menunjukkan situasi tindakan daya ke atas sistem mekanikal jasad. Daya terbahagi
kepada dua iaitu daya dalaman (intrinsik) dan daya luaran (ekstrinsik).

Rajah 13

(a) Jelaskan maksud daya dalaman (intrinsik)


………………………………………………………………………………………………….
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan satu contoh daya luaran (ekstrinsik)
.....................................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(c) Penghasilan daya yang maksimum dipengaruhi oleh banyak faktor. Nyatakan dua faktornya.

i. .......................................................................................................................

ii. .......................................................................................................................
[ 2 markah ]

14 Rajah 14 menunjukkan pengelasan kemahiran motor berdasarkan kriteria stabiliti persekitaran.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

A B

Rajah 14

(a) Namakan kriteria kemahiran berdasarkan gambar yang ditunjukkan :

A : ………………………………………………………………………………...

B : ...........................................................................................................................

[ 2 markah ]
(b) Terangkan maksud kemahiran terkawal (close skill).
........................................................................................................................................
[ 1 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

15 Rajah 15 menunjukkan aksi seorang atlet melakukan latihan pliometrik.

Posisi X

Rajah 15

(a) Nyatakan satu faktor yang boleh mempengaruhi stabiliti di posisi X .


………………………………………………………………………………………..….
[ 1 markah ]
(b) Jelaskan satu prinsip bagaimana kestabilan dapat dicapai ketika aksi mendarat dalam
perlakuan rajah di atas.

.................................................................................................................................................

[ 1 markah ]
(c) Namakan satu jenis aksi dalam permainan bola keranjang yang memerlukan kestabilan yang
tinggi.

..............................................................................................................................................
[ 1 markah ]

16 Rajah 16 di bawah ialah antara organ yang mengawal asas pergerakkan dan postur manusia.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Y
X

Rajah 16

(a) Namakan sistem kawalan postur X di atas.

.………………………………………………………………………………………..
[ 1 markah ]
(b) Nyatakan fungsi sistem X di atas.

.........................................................................................................................................
[ 1 markah ]
(c) Banding dan beza sistem kawalan X dan Y

Sistem X Sistem Y

[ 2 markah ]

17 Rajah 17 menunjukkan seorang atlet taekwando beraksi di peringkat antarabangsa.


Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 17

(a) Nyatakan tahap pembelajaran kemahiran motor menurut Fitts & Posner, 1957 yang
ditunjukkan dalam Rajah 17.

…………………………………………………………………………………
[1 markah]
(b) Nyatakan satu perbezaan antara dua kaedah praktis dalam pembelajaran
kemahiran motor.
Kaedah Praktis
Praktis Spesifik Praktis Variasi
1. 1.

[1 markah]

(c) Jelaskan dua kesan jika jurulatih menggunakan praktis spesifik terhadap atlet
taekwando di rajah 17.

1 ………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………….........
[2 markah]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

18 Rajah 18 menunjukkan aksi pemain bola tampar sedang menyangga bola.

Rajah 18

(a) Nyatakan prinsip stabiliti yang dipraktikkan oleh pemain tersebut.

…………………………………………………………………………………
[1 markah]
(b) Terangkan satu faktor yang boleh meningkatkan stabiliti.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

[2 markah]

(c) Bagaimanakah kasut memainkan peranan penting dalam prinsip stabiliti atlet bola
tampar di atas?
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
[2 markah]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

19 Rajah 19 menunjukkan atlet sedang melakukan kemahiran smesy dalam badminton.

Rajah 19
(a) Nyatakan kelas tuas yang terlibat pada aksi smesy tersebut.

……………………………………………………………………………

[ 1 markah]
(b) Nyatakan jenis daya yang terlibat dalam perlakuan di gambarajah tersebut?

…………………………………………………………………………………

[ 1 markah]
(c) Terangkan satu kelebihan aplikasi kelas tuas di atas.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
[ 2 markah]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

20 Rajah 20 menunjukkan mekanisme pemprosesan saraf seorang pemain tenis semasa menunggu
servis daripada lawan.

M N

Rajah 20

(a) Nyatakan peranan M semasa pihak lawan melakukan servis.

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

(b) Nyatakan tindak balas pemain apabila bola telah diservis oleh lawan.

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

(c) Apakah proses penghasilan lakuan motor dari M ke N dan dari N ke P?

(i) M ke N

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]

(ii) N ke P

………………………………………………………………………………………………

[ 1 markah ]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

1 Rajah 1 menunjukkan seorang atlet bola boling sedang melakukan ayunan bola.

Rajah 1

a) Berpandukan Rajah 3, terangkan jenis pergerakan bola boling yang telah dileretkan.

[ 2 markah ]
b) Jelaskan lima ciri pergerakan yang berlaku semasa ayunan bola boling.
[ 5 markah ]
c) Berdasarkan Rajah 4, jelaskan tiga kepentingan kepada atlet sekiranya dia mampu mengawal
atau menggunakan teknik pernafasan yang betul sebelum mula membuat ayunan.

[ 3 markah ]

2 Terangkan beserta contoh pergerakan Kemahiran Motor berdasarkan aspek-aspek berikut.

i Kemahiran Motor Kasar.


ii Kemahiran Motor Halus.

[4 markah]

(b) Terangkan dengan menggunakan satu contoh sukan pergerakan kemahiran motor berdasarkan
kriteria pengerakan berikut.

(i) Kemahiran diskrit


(ii) Kemahiran berterusan.
(iii Kemahiran bersiri.
)
[6 markah]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

3 Rajah 3 menunjukkan aksi-aksi seorang atlet melempar cakera.

Keupayaan kawalan postur

Sistem visual Sistem vestibular Sistem


kinestetik

Rajah 3
ambient(a) fokal
Terangkan satu jenis daya yang wujud semasa fasa atlet itu membuat putaran
[ 2 markah]

(b) Terangkan bagaimana atlet itu dapat menghasilkan daya maksima supaya lemparannya dapat
menghasilkan jarak yang jauh.
[ 8 markah]

4 Rajah di bawah menunjukkkan komponen yang terlibat dalam kawalan postur.

a) Jelaskan mengenai sistem vestibular dan sistem kinestetik.


[ 4 markah ]

a) Nyatakan dua perbezaan antara sistem visual ‘ambient’ dan sistem visual fokal.
[ 4 markah ]

b) Apakah kesan terhadap individu sekiranya berlaku kerosakan pada sistem vestibular?
[2 markah ]

5. Rajah 5 menunjukkan seorang atlet melakukan pukulan smesy dalam permainan badminton.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 5

(a) Nyatakan kedudukan fulkrum, daya dan beban pada pergerakan di dakam bulatan di Rajah 5.
[ 3 markah ]

(b) Nyatakan satu aksi sukan lain yang melibatkan sistem tuas yang sama seperti di Rajah 5.
[ 1 markah ]

(c) Terangkan proses melakukan pergerakan smesy dalam merealisasikan pergerakan di Rajah 5.
[ 6 markah ]

6 Rajah 6 menunjukkan beberapa fasa dalam satu aksi sukan.

Rajah 6

(a) Nyatakan dua system bologi utama mengawal pergerakan atlet gimnas semasa melakukan
aksi dalam Rajah 6
[ 2 markah ]
(b) Terangkan dua Hukum Newton beserta contoh yang terlibat semasa atlet gimnas melakukan
aksi dalam Rajah 6 pada mana-mana dua fasa sama ada fasal, fasa 2 atau fasa 3
[ 4 markah ]
(c) Terangkan dua prinsip kestabilan yang perlu dilakukan oleh atlet dalam Rajah 13 untuk
mendapatkan perlakuan pendaratan yang sempurna.
[ 4 markah ]

7 Rajah 7 menunjukkan aksi balingan yang memerlukan daya yang tinggi agar pihak lawan tidak dapat
membuat pukulan yang sempurna.
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019

Rajah 7

(a) Jelaskan apa yang dimaksudkan daya dalaman dan daya luaran.
[ 4 markah ]
(b) Jelaskan TIGA kaedah atau cara yang boleh digunakan oleh pembaling ini bagi menghasilkan
daya maksima.
[ 6 markah ]

8 Pernyataan di bawah adalah mengenai pengkelasan kemahiran motor.

Pengkelasan kemahiran motor berdasarkan ciri pergerakan terbahagi kepada tiga


iaitu:
(i) Kemahiran diskrit
(ii) Kemahiran berterusan
(iii) Kemahiran bersiri

a) Huraikan mana-mana dua pengkelasan kemahiran motor di atas dengan menggunakan


contoh sukan yang bersesuaian.
[6 markah]

b) Terangkan pengkelasan kemahiran motor kriteria rangsangan persekitaran berikut beserta


contoh.
(i) Kemahiran Luar kawal
(ii) Kemahiran Terkawal
[4 markah]
Modul Kecemerlangan Sains Sukan Daerah Marang 2019