UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa

BML 1043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 2 Sesi 2010/2011 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Kriteria tugasan: Tempoh tugasan : Tarikh akhir hantar tugasan : Soalan tugasan Arahan : Jawab kesemua soalan. Jawab dengan tepat, ringkas, padat dan gunakan tulisan yang jelas dan mudah dibaca. 1. (a) Dengan menggunakan simbol dan contoh-contoh yang sesuai melalui jadual yang anda sediakan, huraikan sebanyak-banyak perbezaan dan persamaan antara transkripsi fonetik dengan transkripsi fonemik. 7 minggu (mula 10 Jan hingga 20 Feb 2011) 20 Februari 2011

(b) Tukarkan kesemua perkataan berikut dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik mengikut sebutan Bahasa Melayu Baku. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. (c) menyampaikan penggunaan mempengaruhi keputusan menyetujui walau bagaimanapun minit mesyuaratnya pemangku-pemangku pengetua congek-cakdong pesuruhanjaya tinggi Malaysia

Salin semula petikan di bawah dalam bentuk transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik.

Saiz tulisan : 12 . 2. Matrik. No. Kulit hadapan (Tajuk. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara .Ketokohan beliau membicarakan isu-isu agama Islam telah menarik perhatian Sultan Perak. (a) Huraikan perbezaan antara bunyi-bunyi yang berikut: i. (a) (b) bunyi vokal dan bunyi konsonan bunyi nasal dan bunyi oral bunyi distingtif dan bunyi tidak distingtif bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring bunyi panjang dan bunyi pendek Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. jelaskan perbezaan diftong menaik dan diftong menurun. Dengan memberikan contoh yang sesuai. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan fonem suprasegmental ? Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. ii. ii. Bil. halaman : mengikut keperluan b. egresif pulmonik egresif glotalik ingresif glotalik ingresif velarik (c) 4. Dengan memberikan contoh yang sesuai. iii. huraikan sekurangkurangnya perbezaan antara bunyi segmental dengan bunyi suprasegmental. iii. Dengan memberikan contoh yang sesuai. Sultan Azlan Shah untuk perkenan melantik Tan Sri Dato Seri (Dr) Haji Harusssani bin Haji Zakaria sebagai Mufti Perak bermula 1985 hingga kini. Tarikh penghantaran) Format penulisan a. jelaskan bagaimana “tekanan” boleh membezakan makna sesuatu frasa atau ayat. jelaskan perbezaan antara pembibiran dan pengglotisan. Nama. (b) 3. (a) (b) (c) (d) Format 1. Jenis tulisan : Times New Roman c. v. Huraikan perbezaan arus udara yang berikut: i. bincangkan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu. Dengan memberikan contoh yang sesuai. iv. iv.

e. Pemarkahan 1. Perbincangan tentang latar belakang salah satu tajuk yang anda pilih dan latar belakang informan. (ii) transkripsi fonetik. 4. 4. santak kiri dan kanan Kertas kerja anda perlu mengandungi: a.3.20 Feb 2011) Bentuk serahan tugasan : Hard copy dan soft copy Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % HAK CIPTA TERPELIHARA . 7. 5. 5. Pengenalan c.5. 2. f. Bibliografi – sekurang-kurangnya lima daripada pelbagai sumber rujukan. Penulisan petikan mengikut sistem APA a. d. Tarikh hantar : 20 Februari 2011 b. dan (iii) tulisan rumi bahasa Melayu. Langkau 1. Tempoh tugasan : 7 minggu (10 Jan . d. Rakaman dalam bentuk CD. Kesimpulan g. 3. Isi kandungan b. 6. Transkripsikan rakaman (‘Cerita Rakyat’ atau ‘Lagu Rakyat’ yang dipilih) ke dalam bentuk (i) transkripsi fonemik.

tersusun dan tepat 2. Peringkat Cemerlang Format Isi kandungan dan contoh Grafik dan kreativiti Teknik petikan Bibliografi Jumlah Pemberatan : : : : : : : 10 markah 60 markah 20 markah 5 markah 5 markah 100 markah 30 % Markah (100) 80 . Penulisan bibliografi dan petikan : berbaur 1.69 40 . Grafik sesuai dan jelas sekali dan berunsur kreativiti 4. Penulisan bibliografi dan petikan masih betul. Isi cukup dan sangat relevan 3. Grafik sesuai dan jelas dan berunsur kreativiti 4. 7. 1.79 60 . Penulisan bibliografi dan petikan betul sekali. Grafik tidak sesuai 4. 6.100 Baik Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan Kriteria Penulisan 1. Penulisan bibliografi dan petikan betul. Format: kemas. Isi: Tidak cukup 3. 3.39 .UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM Jabatan Bahasa Melayu. tersusun dan tepat sekali 2. 1. Format: Sedikit kesalahan 2. 1. Isi cukup dan relevan 3. 4. Format: kemas. Grafik kurang sesuai 4. Format masih betul dan tepat 2. Isi masih cukup 3.59 0 . Fakulti Bahasa BML 1043 / BML 3043 : Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Semester 2 Sesi 2010/2011 Tugasan 1 Individu ( Pemberatan 30 % ) Rubric Penilaian Tugasan 1 Kumpulan Kuliah : A/B/C Pemarkahan 1. Penulisan bibliografi dan petikan : banyak 70 . 5. Isi: bercampur-campur 3. 2. Format: kurang tepat 2. Grafik masih sesuai dan jelas 4.

kesalahan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful