Anda di halaman 1dari 12

QSI3091– RAGBI

TAJUK:

MAUL

NAMA: SITI ARISHA BINTI MOHD SABRI


NO MATRIK: D2017107732
SEMESTER: 6
KUMPULAN: A
PENSYARAH: EN. HISHAMDDIN BIN AHMAD
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh : 11 Jun 2020.

Hari : Selasa.

Masa : 5.00 ptg – 5.40 Ptg. (40 minit)

Tingkatan : 4 Amanah.

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan.

Bilangan murid : 20 orang.

Tunjang pembelajaran : Kemahiran.

Tajuk pembelajaran : Maul.

Fokus Pembelajaran : Melakukan maul dengan teknik yang betul.

Pengetahuan sedia ada : 1. Pelajar pernah bermain ragbi.

2. Pelajar pernah menonton perlawanan ragbi.

Objektif : Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

Psikomotor :

1. Pelajar dapat melakukan 4 percubaan yang betul dari 5 percubaan maul yang diajar.
2. Pelajar dapat melakukan 4 daripada 5 percubaan dalam mengaplikasi teknik maul mengikut

kaedah ansur maju dalam permainan kecil.

Kognitif

1. Pelajar dapat memahami dan mengetahui cara melakukan maul menggunakan teknik yang

betul.

2. Mengetahui tujuan kepentingan memanaskan badan dan menyejukan badan.

3. Pelajar dapat menyatakan 4 daripada 5 otot-otot yang terlibat semasa melakukan mauling.

Afektif

1. Pelajar menunjukkan kerjasama di kalangan rakan sepasukan.

2. Mengutamakan aspek keselamatan diri dan pelajar yang lain.

3. Menunjukkan keseronokan dan kepuasan semasa melakukan aktiviti.

Nilai : Bekerjasama, jujur, bertolak ansur.

KBKK : Memahami ketiga-tiga ansur maju yang penting dalam kemahiran moul.

Persediaan Pelajar : Berpakaian Sukan.

Persediaan guru : Bola ragbi, bip, maker, wisel, contact pad dan alat bantu mengajar.
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS P&P CATATAN

Pengenalan 1. Mengenal pasti tahap - Guru bertanya khabar - Guru


( 3 minit ) kesihatan pelajar. kepada pelajar-pelajar. G memantau
P P pelajar.
P P
P P P P P - Alat bantu
mengajar.
2. Memberi penerangan - guru menunjukkan
mengenai maul. beberapa keping gambar
ansur maju dalam aktiviti Petunjuk:
maul.
G = guru
- guru menerangkan P = pelajar
undang-undang yang
berkaitan dengan maul.

- guru menerangkan
teknik yang betul dalam
melakukan maul.
Contoh: untuk ragbi 7, 10
dan 15.
Teknik :-
1. Berlari dan
melanggar contact
pad sambil
membawa bola.
2. Memusingkan
badan
bertentangan
dengan pihak
lawan untuk
melindungi bola
dari dirampas.
3. Mengeluarkan
tangan bagi
memudahkan
rakan melindungi
dan mengambil
bola.
4. Rakan datang ke
kiri dan kanan
untuk melindungi
bola.
5. Rakan datang
mengambil bola
dan meneruskan
permainan.
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS P&P CATATAN

Memanaskan badan 1. Guru mengarahkan pelajar


( 5 minit ) Pemanasan badan membuat satu barisan memanjang Bentuk kumpulan:
x - satu
(5 minit) untuk melakukan regangan otot.
x barisan
2. Guru akan mengarah seorang wakil x memanjang
Pelajar membuat pelajar untuk mengetuai aktiviti x x .
aktiviti regangan pemanasan badan secara spesifik x - Seorang
dalam permainan ragbi. x murid
x mengetuai
3. Pelajar yang lain mengikut apa
yang dilakukan oleh wakil pelajar aktiviti.
tersebut x = murid
Nilai yang
hingga diterap:
regangan - Mematuhi
selesai. arahan
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS P&P CATATAN

Perkembangan - Melanggar contact pad. - Pelajar perlu membuat - Contact pad,


Ansur maju 1 larian yang pantas Maker, bola ragbi.
-Pelajar melakukan 5
( 7 minit ) sejauh 10 meter sambil
kali percubaan bagi
ansur maju 1 ini. membawa bola ragbi.

- Pelajar perlu
melanggar contact pad. 10
M
- Setelah melanggar
contact pad pelajar perlu
P
melakukan pusingan
badan ke arah belakang Petunjuk:
bagi melindungi bola P = pelajar
ragbi dari dirampas oleh = maker
pihak lawan.
= contact pad
BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
MASA FOKUS P&P CATATAN

Ansur maju 2 - Pelajar melanggar - Pelajar perlu membuat - Contact pad, bola ragbi
( 7 minit ) contact pad dan larian yang pantas dan maker.
mendapat bantuan sejauh 10 meter sambil
daripada rakan.
membawa bola ragbi.
- Pelajar melakukan 5
kali percubaan bagi - Pelajar perlu
ansur maju 2 ini. melanggar contact pad.

- Setelah melanggar
contact pad pelajar perlu
melakukan pusingan
badan ke arah belakang
bagi melindungi bola
ragbi dari dirampas oleh
pihak lawan.
- Dua orang rakan akan
pergi ke arah pemain
yang memegang bola
ragbi dan melakukan
tolakan ke arah pihak
lawan.

BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/


MASA FOKUS P&P CATATAN

Ansur maju 3 - Moul. - Pelajar mengabungkan - Bola ragbi.


( 7 minit ) kemahiran ansur maju 1
- Pelajar melakukan 5 dan 2.
kali percubaan bagi
ansur maju 3 ini.
- Pelajar yang membuat
pusingan badan akan
mendapat bantuan
daripada rakan A untuk
membuat tolakan bagi
mengelakkan bola
diambil oleh pihak B.
Petunjuk:
- Pihak B akan membuat Biru = A
tolakan bagi Merah = B
mendapatkan bola dan
menghalang pihak A
dari terus mara ke
kawasan pihak B.

BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/


MASA FOKUS P&P CATATAN

Kemuncak Permainan kecil - Pelajar melakukan - Pelajar dibahagian - Bola ragbi, maker,
( 7 minit ) lakuan moul seperti kepada dua kumpulan A wisel.
dalam permainan dan B.
sebenar.
- Pelajar A dan B akan - Setiap kumpulan
menolak pelajar C dibahagikan sama rata.
secara arah bertentangan
antara satu sama lain. - Pelajar C merupakan
- Kumpulan yang pelajar berkecuali dalam
berjaya melepasi maker permainan ini.
yang ditetapkan
dianggap pemenang.
- Permainan ini akan
dijalankan sebanyak tiga
kali, pasukan yang
berjaya mendapat dua
kali kemenangan akan
dikira pemenang.

BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/


MASA FOKUS P&P CATATAN
Penutup
( 3 minit ) 1- Aktiviti gerak 1 Pelajar melakukan
kendur: aktiviti gerak G
2- Refleksi kendur. X X
X X
2 Guru menjalankan
X X
sesi soal jawab X XX
bersama murid.
3 Guru menyoal
berkenaan aktiviti
mauling dan ansur Petunjuk:
maju yang diajar G = Guru
X = Murid
pada hari ini.
PENYELIAN KENDIRI :

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

PENILAIAN PENSYARAH:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai