Anda di halaman 1dari 4

7/14/2020 ASAS NOMBOR 140720 A | Print - Quizizz

NAME :

CLASS :
ASAS NOMBOR 140720 A
DATE :
12 Questions

1. 1012  =

a) 5 b) 8
c) 11

2. 1102 + 1112 =

a) 10012 b) 1012

c) 11012

3. Nilai digit yang diwarnakan merah pada 10112 adalah

a) 1 b) 2

c) 4 d) 1101

4. Ungkapkan 1101012 sebagai satu nombor dalam asas 8

a) 35 b) 658
8

c) 478 d) 458

5. Apakah nilai digit 3 dalam nombor 23245

a) 90 b) 75

c) 60 d) 30

Help

https://quizizz.com/print/quiz/5f0d5ed85c6e65001be290a6 1/4
7/14/2020 ASAS NOMBOR 140720 A | Print - Quizizz

6. 100012 = X2 + 10012, X2 = 

a) 1001 b) 1000

c) 9000 d) 9001

7. ungkapkan 1000112   sebagai nombor dalam asas sepuluh

a) 35 b) 36
c) 37 d) 38

8. Given that x5 = 3510, then x =

a) 10 b) 12
c) 20 d) 120

9. Given that 4x53 + 2x52 + 5y = 42305,  nd the value of y.

a) 0 b) 2

c) 3 d) 6

10. Jika 83 + 6 × 8 + 1 = __________ 8

a) 1061 b) 1610

c) 1601 d) 161

11. Nyatakan 100405 sebagai nombor dalam asas lapan.

a) 11778 b) 12018

c) 12058 d) 12158

https://quizizz.com/print/quiz/5f0d5ed85c6e65001be290a6 2/4
7/14/2020 ASAS NOMBOR 140720 A | Print - Quizizz

Which of the following is false?


12.
a) 1012 + 112 = 10002

b) 1012 - 112 = 102 c) 101 1102 = 568

d) 2348 = 1 011 1002

https://quizizz.com/print/quiz/5f0d5ed85c6e65001be290a6 3/4
7/14/2020 ASAS NOMBOR 140720 A | Print - Quizizz

Answer Key
1. a 4. b 7. a 10. a
2. c 5. b 8. d 11. c
3. b 6. b 9. c 12. d

https://quizizz.com/print/quiz/5f0d5ed85c6e65001be290a6 4/4