Anda di halaman 1dari 1

Modul Matriks 1

(Matriks Sama, Penambahan, Penolakan dan Pendaraban Matriks dengan Satu Nombor)

Jawapan

1 D 6 A 11 B 16 B

2 D 7 B 12 C 17 C

3 B 8 A 13 A 18 D

4 C 9 B 14 B 19 C

5 D 10 B 15 A 20 A

Anda mungkin juga menyukai