Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh: 3/1/2010 Hari: Isnin

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 5B
Masa : 10.45-11.55 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Perakaunan Untuk Tunai
Isi Kandungan : 1.1 Kawalan Tunai
1.2 Penyata Penyesuaian Bank
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan tujuan kawalan tunai
2. menjelaskan fungsi Penyata Bank
3. menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
4. mengenalpasti butiran yang menyebabkan perbezaan di Buku Tunai dan
baki di Penyata Bank
Aktiviti : 1. Guru membincangkan tujuan kawalan tunai.
2. Guru menerangkan fungsi Penyata Bank.
3. Guru menerangkan tujuan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
4. Guru menerangkan beberapa contoh yang menyebabkan perbezaan di
Buku Tunai dan baki di Penyata Bank.
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4F
Masa : 12.30-13.40 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan
1.1 Pendedahan kepada Perakaunan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. mengenalpasti jenis penyata kewangan
3. menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan
4. menyatakan komponen-komponen dalam Penyata Pendapatan
dan Kunci kira-kira
5. menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata
kewangan
Aktiviti : 1. Guru menerangkan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. Guru menerangkan penyata kewangandan jenis-jenisnya.
3. Guru menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan.
4. Guru menyatakan komponen-komponen dalam penyata
pendapatan dan kunci kira-kira.
5. Guru menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas
penyediaan penyata kewangan
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 4/1/2010 Hari: Selasa
Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan
Tingkatan : 4F
Masa : 8.55-10.15 (80 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : 1.1 Pendedahan kepada penyata kewangan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
2. mengenalpasti dan menyenaraikan pengguna penyata kewangan
3. menyatakan kepentingan penyata kewangan dalam perniagaan
Aktiviti : 1. Guru memaparkan format Akaun Perdagangan dan Akaun Untung
Rugi.
2. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Perdagangan.
3. Guru menerangkan maksud belanja dan hasil.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Untung Rugi.
5. Guru menerangkan pengguna penyata kewangan.
6. Guru menerangkan kepentingan penyata kewangan dalam
perniagaan.
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 5C
Masa : 12.30-13.40 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Perakaunan Untuk Tunai
Isi Kandungan : 1.1 Kawalan Tunai
1.2 Penyata Penyesuaian Bank
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan tujuan kawalan tunai
2. menjelaskan fungsi Penyata Bank
3. menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
4. mengenalpasti butiran yang menyebabkan perbezaan di Buku Tunai dan
baki di Penyata Bank
Aktiviti : 1. Guru membincangkan tujuan kawalan tunai.
2. Guru menerangkan fungsi Penyata Bank.
3. Guru menerangkan tujuan menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
4. Guru menerangkan beberapa contoh yang menyebabkan perbezaan di
Buku Tunai dan baki di Penyata Bank.
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 5/1/2010 Hari: Rabu

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 5B
Masa : 10.45-11.55 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Perakaunan Untuk Tunai
Isi Kandungan : 1.2 Penyata Penyesuaian Bank (mengemaskini buku tunai)
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
2. mengenalpasti butiran yang menyebabkan perbezaan di Buku Tunai dan
baki di Penyata Bank
3. menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskini Buku
Tunai
Aktiviti : 1. Guru meminta murid menerangkan tujuan penyediaan Penyata
Penyesuaian Bank.
2. Guru meminta murid mengenalpasti butiran yang menyebabkan
perbezaan baki di Penyata Bank.
3. Guru menunjukkan cara menyediakan Buku Tunai.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4C
Masa : 11.55-13.00 (65 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan
1.1 Pendedahan kepada Perakaunan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. mengenalpasti jenis penyata kewangan
3. menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan
4. menyatakan komponen-komponen dalam Penyata Pendapatan
dan Kunci kira-kira
5. menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata
kewangan
Aktiviti : 1. Guru menerangkan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. Guru menerangkan penyata kewangandan jenis-jenisnya.
3. Guru menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan.
4. Guru menyatakan komponen-komponen dalam penyata
pendapatan dan kunci kira-kira.
5. Guru menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas
penyediaan penyata kewangan
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 6/1/2010 Hari: Khamis

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4C
Masa : 6.55-8.15 (80 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : 1.1 Pendedahan kepada penyata kewangan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
2. mengenalpasti dan menyenaraikan pengguna penyata kewangan
3. menyatakan kepentingan penyata kewangan dalam perniagaan
Aktiviti : 1. Guru memaparkan format Akaun Perdagangan dan Akaun Untung
Rugi.
2. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Perdagangan.
3. Guru menerangkan maksud belanja dan hasil.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Untung Rugi.
5. Guru menerangkan pengguna penyata kewangan.
6. Guru menerangkan kepentingan penyata kewangan dalam
perniagaan.
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4B
Masa : 10.45-11.55 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan
1.1 Pendedahan kepada Perakaunan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. mengenalpasti jenis penyata kewangan
3. menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan
4. menyatakan komponen-komponen dalam Penyata Pendapatan
dan Kunci kira-kira
5. menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata
kewangan
Aktiviti : 1. Guru menerangkan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. Guru menerangkan penyata kewangandan jenis-jenisnya.
3. Guru menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan.
4. Guru menyatakan komponen-komponen dalam penyata
pendapatan dan kunci kira-kira.
5. Guru menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas
penyediaan penyata kewangan
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 6/1/2010 Hari: Khamis
Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan
Tingkatan : 4D
Masa : 11.55-13.05 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan
1.1 Pendedahan kepada Perakaunan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. mengenalpasti jenis penyata kewangan
3. menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan
4. menyatakan komponen-komponen dalam Penyata Pendapatan
dan Kunci kira-kira
5. menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata
kewangan
Aktiviti : 1. Guru menerangkan format pentaksiran Prinsip Perakaunan
2. Guru menerangkan penyata kewangandan jenis-jenisnya.
3. Guru menyatakan tujuan dan tajuk penyata kewangan.
4. Guru menyatakan komponen-komponen dalam penyata
pendapatan dan kunci kira-kira.
5. Guru menyatakan pihak yang bertanggungjawab ke atas
penyediaan penyata kewangan
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 7/1/2010 Hari: Jumaat

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 5C
Masa : 6.55-7.55 (60 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Perakaunan Untuk Tunai
Isi Kandungan : 1.2 Penyata Penyesuaian Bank (mengemaskini buku tunai)
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
2. mengenalpasti butiran yang menyebabkan perbezaan di Buku Tunai dan
baki di Penyata Bank
3. menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskini Buku
Tunai
Aktiviti : 1. Guru meminta murid menerangkan tujuan penyediaan Penyata
Penyesuaian Bank.
2. Guru meminta murid mengenalpasti butiran yang menyebabkan
perbezaan baki di Penyata Bank.
3. Guru menunjukkan cara menyediakan Buku Tunai.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4D
Masa :9.25-10.25 (60 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : 1.1 Pendedahan kepada penyata kewangan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
2. mengenalpasti dan menyenaraikan pengguna penyata kewangan
3. menyatakan kepentingan penyata kewangan dalam perniagaan
Aktiviti : 1. Guru memaparkan format Akaun Perdagangan dan Akaun Untung
Rugi.
2. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Perdagangan.
3. Guru menerangkan maksud belanja dan hasil.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Untung Rugi.
5. Guru menerangkan pengguna penyata kewangan.
6. Guru menerangkan kepentingan penyata kewangan dalam
perniagaan.
BBM : kertas edaran
Refleksi :
Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan
Tingkatan : 4B
Masa :10.25-11.25 (60 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : 1.1 Pendedahan kepada penyata kewangan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menyediakan Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
2. mengenalpasti dan menyenaraikan pengguna penyata kewangan
3. menyatakan kepentingan penyata kewangan dalam perniagaan
Aktiviti : 1. Guru memaparkan format Akaun Perdagangan dan Akaun Untung
Rugi.
2. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Perdagangan.
3. Guru menerangkan maksud belanja dan hasil.
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Akaun Untung Rugi.
5. Guru menerangkan pengguna penyata kewangan.
6. Guru menerangkan kepentingan penyata kewangan dalam
perniagaan.
BBM : kertas edaran
Refleksi :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Tarikh: 10/1/2010 Hari: Isnin

Mata Pelajaran : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 5B
Masa : 10.45-11.55 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Perakaunan Untuk Tunai
Isi Kandungan : 1.2 Penyata Penyesuaian Bank ( tanpa mengemaskini buku tunai)
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menjelaskan tujuan penyediaan Penyata Penyesuaian Bank
2. mengenalpasti butiran yang menyebabkan perbezaan di Buku Tunai dan
baki di Penyata Bank
3. menyediakan Penyata Penyesuaian Bank dengan mengemaskini Buku
Tunai
Aktiviti : 1. Guru meminta murid menerangkan tujuan penyediaan Penyata
Penyesuaian Bank.
2. Guru meminta murid mengenalpasti butiran yang menyebabkan
perbezaan baki di Penyata Bank.
3. Guru menunjukkan cara menyediakan Penyata Penyesuaian Bank
(bermula dengan baki di buku tunai)
4. Guru menunjukkan cara menyediakan Penyata Penyesuaian Bank
(bermula dengan baki di penyata bank)
BBM : kertas edaran
Refleksi :

Subjek : Prinsip Perakaunan


Tingkatan : 4F
Masa :12.30-13.40 (70 minit)
Tajuk Pelajaran : Bab 1 Pengenalan Kepada Perakaunan
Isi Kandungan : 1.1 Pendedahan kepada penyata kewangan
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat
1. menyediakan Penyata Pendapatan
Aktiviti : 1. Guru memaparkan format Penyata Pendapatan.
2. Guru menerangkan format Penyata Pendapatan adalah gabungan
Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi dalam bentuk
penyata.
3. Guru meminta murid mengenalpasti item yang direkod ke dalam
Akaun Perdagangan.
4. Guru menunjukkan cara menghitung untung kasar
5. Guru meminta murid mengenalpasti item belanja dan hasil.
6. Guru menunjukkan cara menghitung untung/rugi bersih.
BBM : format penyata pendapatan
Refleks :