Anda di halaman 1dari 16

BACHELOR OF PRIMARY EDUCATION

JANUARY 2020 SEMESTER

OUMH1603

KEMAHIRAN BELAJAR UNTUK ABAD KE-21

NO. MATRIKULASI : 87032856540001


NO. KAD PENGNEALAN : 870328565400
NO. TELEFON : 011-10648167
E-MEL : mathy.cute_87@yahoo.com.my
PUSAT PEMBELAJARAN : PUSAT PEMBELAJARAN JOHOR
BAHRU

Page 1
ISI KANDUNGAN

PENGENALAN.............................................................................................................3

ISU ALAM SEKITAR……………………………………………………………...4

VIDEO GCED………………………………………………………………………5

VIDEO PENCEMARAN ALAM SEKITAR………………………………………6

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL…………………………… 7-8

MATLAMAT KONSEP 3 DIMENSI 9 (GCED)…………………………………9-10

LANGKAH PENCEGAHAN……………………………………………………11-12

KESIMPULAN……………………………………………………………………13

REFLEKTIF KENDIRI…………………………………………………………14-15

RUJUKKAN………………………………………………………………………16
1.0 PENGENALAN

Kewarganegaraan dunia merujuk kepada komuniti yang lebih luas dan orang
awam. Ia memberi penekanan kepada politik, ekonomi, sosial dan budaya dan serta
interconnectedness antara tempatan negara dan global. ( UNESCO 2015 ) Pendidikan
Kewarganegaraan Global ( GCED ) adalah satu pembelajaran yang melibatkan pelajar
dalam projek-projek untuk menangani isu global sosial, politik, ekonomi atau alam
sekitar. GCED memerlukan tiga dimensi konsep utama yang lazim digunakan dalam
pelbagai definisi tafsiran GCED. Mereka menjadi asas utama untuk menentukan
matlamat, objektif pembelajaran, serta menilaian pembelajaran.

Pada masa kini, isu alam sekitar merupakan masalah yang liputan utama khabar.
Sekiranya kita tidak mengambil berat tentang alam sekitar maka kita akan
menghadapi banyak cabaran pada masa hadapan. Kemerosotan alam sekitar
merupakan isu yang utama kerana persekitaran yang tidak sihat akan membawa
kehidupan yang tidak sihat. Bayangkan sekiranya karbonmonoksida masuk dalam
paru-paru kita. Sebab itu, semua peringkat umur perlu belajar cara menjadi
warganegara global. Pendidikan Kewarganegaraan Global melibatkan pelajar dalam
projek-projek untuk menangani isu global sosial, Politik, ekonomi atau alam sekitar.
Selepas itu pelajar boleh menjadi sukarelawan yang aktif di komuniti.

Dalam tugasan ini, saya akan menerangkan tentang konsep utama tiga dimensi bagi
Pendidikan Kewarganegaraan Global. Ia membawa manfaat kepada masyarakat untuk
menyelesaikan isu alam sekitar. Seterusnya, saya akan memilih satu isu alam sekitar
yang melanda pada masa kini dan bagaimana ia memberi kesan kepada kita.
Penghujung tugasan ini, kita boleh memperolehi banyak pengetahuan mengenai
Pendidikan Kewarganegaraan Global dan sebab-sebab pencemaran berlaku serta
langkah-langkah untuk mencegah pencemaran ters
2.0 PENCEMARAN UDARA

Saya memilih isu ini kerana pencemaran udara ini menjejaskan keharmonian alam
sekitar dan juga kesihatan manusia. Tahun lepas di Pasir Gudang ada satu kes
pencemaran udara. Kejadian pencemaran udara dipercayai berpunca pembuangan sisa
toksik yang tanam di dalam tanah. Kejadian ini berlaku berhampiran di tempat tinggal
saya. Bukan sekadar saya pembaca berita berkenaan pencemaran udara malah saya
juga salah seorang mangsa dari peristiwa tersebut.

Dari pengalaman saya, saya boleh menghuraikan lebih terperinci tentang


pencemaran ini. Sebab itu saya memilih isu pencemaran ini. Tindakan menanam sisa
toksik di dalam tanah juga boleh mengakibatkan pencemaran udara. Tahun lepas ada
satu kes Pencemaran udara di Pasir Gudang. Saliran air bawah tanah di daerah itu
sudah tepu dengan sisa toksik yang meruap sebelum meresap melalui tanah naik ke
permukaan sehingga membentuk gas toksik. Pelupusan bahan kimia di sungai Kim
Kim bukanlah satu-satunya sumber gas beracun kerana ia masih berada disana selepas
kawasan berkenan dibersihkan. Seramai 39 pelajar dari lima sekolah di Pasir Gudang
mengalami simptom muntah dan sesak nafas. Semua sekolah di daerah Pasir Gudang
tutup dan diberi cuti selama tujuh hari.

Isu pencemaran ini merupakan isu global yang perlu dibincangkan, difikirkan
dan ditangani bersama-sama. Pencemaran udara berleluasa di negara kita kerana
perbuatan manusia yang tidak ditanggumgjawab. Antara perbuatan manusia yang
tidak bertanggungjawab adalah seperti Gas-gas beracun, zarah-zarah terperangkap
hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran terbuka dan sebagainya.
2.1 VIDEO GCED

Video link GCED : https://youtu.be/KuKzq9EDt-0

Kita hidup dalam era globalisasi dimana, manusia, tempat, ekonomi saling
bergantung antara satu sama lain. Terdapat cabaran global yang memberi kesan
kepada semua. Penyelesaian perlu dari segi pemikiran dan langkah yang menjangkau
sempadan negara. Generasi mudaingin pendidikan yang relevan dengan dunia mereka
dan aspirasi.

Pendidikan kewarganegaraan Globalisasi boleh membantu kita hidup secara


aman dan ia menanam sikap menghormati, perikemanusiaan berasaskan hak asasi
manusia. Ia membantu untuk belajar secara kritikal memahami saling bergantungan
antara penduduk setempat dan global. Ia membantu untuk mewujudkan dunia yang
aman dan bertoleransi. Ia boleh diajar di sekolah melalui pelbagai subjek dari luas
sekelah iaitu komuniti, media, keluarga, kerajaan. Ia meliputi semua orang apabila
pelajar-pelajar belajar isu global dan bagaimana ia efek komunitinya dan apabila
mereka belajar bersama dan menghormati sesama mereka.

Ia adalah efektif bila guru menggunakan kaedah, pengubatan dan menggunakan


alat bantu belajar yang lengkap. Ia akan berjaya jika semua pelajar dihoemati tanpa
mengira jantina dan diberi dorongan untuk melibatkan diri di sekolah. Kitar semua
boleh jadi global citizen.
2.2 VIDEO PENCEMARAN UDARA

Video link Pencemaran Udara :https://youtu.be/nG22E7Mv3zI

Video ini menerangkan tentang punca pencemaran udara, kesan pencemaran udara
dan akhirnya langkah mencegah. Punca pencemaran udara yang menunjukkan di
video ini adalah kenderaan motor merupakan penyumbang pertama. Masyarakat
moden amat bergantung kepada seperti motor, kereta, motor dan lain-lain lagi.
Kenderaan motor memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak ini perlu melalui
proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon
monoksida, nitrus oksida dan habuk-habuk terhasil.

Video ini juga menerangkan tentang kesan pencemaran dengan terperinci. Kesan
pencemaran udara ke atas kesihatan manusia. Manusia akan menghidap pelbagai
penyakit seperti asma, sesak safas, batuk dan sakit tenggorokan. Manusia memerlukan
udara yang bersih untuk hidup. Jika udara yang menghidu tercemar, sistem pernafasan
akan menyerap pelbagai bahan tercemar ke dalam paru-paru. Ini akan mengakibatkan
proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat dilakukan dan darah
akan mengalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya menyebabkan fungsi paru-paru
terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah.

Langkah mencegah ialah perlu berkongsi kenderaan untuk ke pejabat atau tempat
tertentu bukan sahaja menjimatkan tenang dan wang, malahan adalah satu cara yang
lebih bersih dan bijak dalam memulihara alam sekitar daripada tercemar. Selain itu,
menyelesaikam beberapa banyak tugas dalam satu perjalanan juga menjimatkan
penggunaan minyak. Akhir sekali, kita seharusnya mengurangkan penggunaan
kenderaan bermotor bagi perjalanan jarak dekat. Penggunaan basikal, kenderaan
awam ataupun berjalan kaki adalah lebih baik untu alam sekitar
3.0 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN GLOBAL

Di era abad 21 ini, Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Global telah menjadi


pendidikan jangka masa panjang. Teknologi informasi dan komunikasi meningkat
dalam Pendidkan Kewarganegara Global sehingga menghubungi antara satu individu
ke individu lain. Ianya menjadi sangat mudah walaupun terpaut jarak jauh dibelahan
bumi dimanapun terletak negara itu. Setiap warganrgaraan perlu berfikir tentang
peranan masing-masing. Sebenarnya setiap orang bertanggungjawab untuk menjadi
ahli komuniti. UNESCO telah menghayut cabaran ini. Ini berfungsi kepada semua
peringkat umur pelajar untuk memahami kewarganegaraan global. Kita sendiri perlu
menjadi penganjur aktif lebih aman, toleran, inkluse, selamat dan kekal.

Pendidikan Kewarganegaraan Global terdiri daripada tiga konsep dimensi.

Kognitif : Memperoleh, Pengetahuan, pemahaman dan pemikiran kritikal


mengenai isu global di serantau dan Selaraskan hubungan antara
Pelbagai negara.

Sosio emosi : Perlu mempunyai sikap kepelbagaian perkongsian seperti


Nilai dan tanggungjawab, empati, perpaduan dan penghormatan

Kelakuan : Perlu mengambil tindakan yang berkesan dan memulihkan


dunia aman di tempatan, antarabangsa dan global.
Untuk menjadi kewarganegara global, mereka mesti mempunyai sikap
tanggungjawab terhadap kewarganegaraan kepada masyarakat setempat. Tindakan ini
juga membantu dalam sumbangan nilai dan amalan membina komuniti. Dalam
Pendidikan kewarganegaran global memerlukan ramai generasi muda yang kreativiti,
fleksibiliti dan proaktif supaya mereka mampu menyelesaikan masalah seperti
masalah alam sekitar yang kita hadapi hari ini di seluruh dunia ini. DIni dapat
memperolehi pengetahuan dan kesedaran yang tinggi terhadap pencemaran alam
sekitar. Ia akan mewujudkan populasi manusia yang baik dan bertanggungjawab
untuk pemuliharaan dan pemuliharaan alam sekitar genarasi yang akan datang.

Sementara itu, warga global pada masa kini adalah intelektual. semua hidup
secara moral. Warga global sepatutnya mengetahui matlamat utama sebelum menjadi
manusia yang mewujudkan kelestarian di seluruh dunia. Masyarakat yang mampan
diperlukan untuk survival, kebahagian dan kedamaian di kalangan penduduk global.

Akhirnya, dengan pendidikan kewarganegaraan global kita dapat memelihara


menangani isu-isu alam sekitar. Dengan ini, dapat diselesaikan isu pencemaran alam
sekitar dan hidup dengan harmoni.
5.0 MANFAAT KONSEP TIGA DIMENSI PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAN GLOBAL
Seperti yang kita diketahui, terdapat tiga konsep teras utama dalam pendidikan
kewarganegaraan global. Dimensi konseptual 3key ini dapat menyumbangkan
pendidikan kewarganegaraan global kepada banyak perkara, dalam menyelesaikan isu
alam sekitar.

5.1 KOGNITIF
Kognitif merupakan pemahaman dan pemikiran kritikal mengenai isu global
serantau dan tempatan. Ini dapat saling menghubungi di antara negara dan penduduk
yang berlainan. Sikap manusia menjadi satu faktor utama untuk berlaku pencemaran
alam sekitar. Manusia tidak mengganggap isu alam sekitar dengan serius. Kita perlu
bertindak segera untuk mencegah pencemaran udara. Dari konsep ini, orang harus
dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan membantu orang ramai untuk berfikir secara
lebih kritikal dalam menyelesaikan isu alam sekitar seperti menanam pokok, mencipta
produk baru dari barang buangan. Dengan itu, boleh selamatkan alam sekitar dari
pencemaran. Oleh itu, orang tempatan mempunyai masa depan yang baik dan
mengerat hubungan mereka.

5.2 SOSIO EMOSI


Mempunyai sifat manusia yang sama berkongsi, nilai dan tanggungjawab,
empati perpaduan dan penghormatan terhadap dan pelbagai. Dari sudut pandangan
ini, pendidkan kewarganegaraan sosial dapat mengajar seseorang untuk memiliki sifat
pendirian yang bertanggungjawab antara satu sama yang lain . Tindakan sedemikian
ini, ditanamkan dalam semua orang kerana sifat manusia begini mudah bagi kita
untuk menghasilkan makhluk manusia yang menghormati satu sama lain dalam
melindungi hak persekitaran ini. Sebagai contoh , kita boleh menganjurkan seperti
kempen kepada semua orang melakukan aktiviti kitar semula , menanam dan
sebagainya.
5.3 KELAKUAN
Dengan nilai tanggungjawab boleh bertindak dengan dengan berkesan di
peringkat tempatan, nasional, dan global untuk dunia lebih aman dan mampan. Untuk
menyelamatkan dunia ini dari pencemaran udara kita perlu bertindak dengan
praktikal. Teori itu tidak akan sempurna tanpa praktikal. Jika tidak menggunakan
pengetahuan sedia ada , ia akan menjadi pokok yang tidak diguna.

Artikal : https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2019/07/580404/sisa-toksik-
bawah-tanah-punca-pencemaran-di-pasir-gudang

https://upm.edu.my/article/zon_pelepasan_rendah_suatu_inisiatif_menangani_pencem
aran_udara-53429

6.0 LANGKAH PENCEGAHAN

6.1 PENGGUNAAAN MINYAK


Langkah pencegahan pertama adalah minyak juga adalah penting bagi tujuan
mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Dua bahan alternatif yang
dicadangkan ialah gas asli dan propana. Kajian yang telah dijalankan menunjukkan
bahawa bahan-bahan mengandungi kandungan oktana yang tinggi tidak menghasilkan
plumbum dan boleh mengurangkan sehingga 90% pengeluaran karbon monoksida dan
hidrokarbon kecekapan enjin juga meningkatkan daripada 6% kepada 15% apabila
menggunakan bahan-bahan ini sebagai bahan pembakar.

6.2 MENGURANGKAN PENGGUNAAN PENYAMAN UDARA


Langkah seterusnya adalah kita patutu mengurangkan penggunaan penyaman
udara dalam kenderaan bermotor jika benar-benar diperlukan. Penggunaann alat
penyaman udara boleh menghasilkan gas kloroflurokarbon dan menambahkan
penggunaan minyak hingga 12% terutamanya sewaktu kesesakan lalu lintas.
Penggunaan alat penyaman udara boleh digantikan dengan penggunaan ventilator
udara dan membuka tingkap sewaktu memandu. Menggunakan kadbod penghalang
cahaya di cermin hadapan dan belakang ketika meletakkan kenderaan bermotor
ditengah panas juga boleh mengurangkan kepanasan dalam kenderaan bermotor.
Dengan ini kita dapat mengurangkan penggunaan alat penyaman udara sewaktu
memandu kenderaan, seterusnya dapat mengurangkan pensemaran alam sekitar.

6.3 PROGRAM KITAR SEMULA


Selain daripada itu , Program kitar semula dapat mengurangkan pencemaran
udara, Udara yang tercemar akibat pembakaran terbuka yang dilakukan penduduk di
sekitar taman perumahan boleh diatasi dengan menggalakan mengatasi menjual
barang-barang yang boleh dikitar semula kepada peniaga barang terpakai. Di antara
barang yang boleh dikitar semula adalah surat khabar lama, majalah lama, botol, tin,
kertas terpakai dan kotak terpakai. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk
menghasilkan kertas baru dan barang baru.

6.4 HUKUMAN / DENDA

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran alam sekitar
ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah didapati
bersalah membuat pencemaran alam sekitar. Pihak berwajib seperti Kementerian
Sains dan Teknologi Alam Sekitar wajat menguatkuasakan undang-undang yang sedia
ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenan. Hukum yang dikenakan
hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit mencemarkan alam.

7.0 KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, tugasan ini lebih tertumpu kepada Pendidikan


Kewarganegaraan Global dan isu alam sekitar. Tugas ini akan menunjukkan apakah
GCED dan tiga dimensi. Seterusnya, isu alam sekitar juga termasuk dalam tugas ini.
GCED dan alam sekitar juga dibincangkan dan bagaimana GCED menguruskan
membantu dalam mengurangkan isu alam sekitar yang kita hadapi sekarang.

Pendidikan Kewarganegaraan Global merujuk kepada kepunyaan komuniti yang


lebih luas dan kemanusiaan . Ia memberi penekanan kepada politik, ekonomi, sosial
dan keboleh percaya antara budaya dan kesalinghubungan antara negara. GCED
mempunyai tiga dimensi konsep tiga teras iaitu kognitif, sosio emosi dan tingkah
laku. Konsep tiga teras ini berfungsi sebab asas untuk menentukan matlamat
pendidikan kewarganegaraan global. Setiap warganegara harus mempunyai minda
terbuka mendidik diri mereka dengan banyak pengetahuan dengan terlibat dalam
komuniti.
Seterusnya, Aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab membawa kesan
kepada alam sekitar seperti perubahan iklim, pencemaran, kemusnahan alam sekitar
dan kekurangan sumber. Ia juga memberi kesan kepada manusia seperti penurunan
kualiti air, peningkatan pencemaran pengurangan sumber asli dan sumbangan
perubahan iklim global. Beberapa aktiviti manusia merupakan kesan sekunder
sebahagian daripada tindakan reaksi.

Pendidikan Kewarganegaraan Global membantu menyelesaikan isu alam sekitar


melalui tida dimensi konseptual. Pendidikan Kewarganegaraan global sepatutnya
dapat mengamalkan tiga dimensi keyconceptual harian mereka untuk membuat
keputusan yang tepat dan perlu menerapkan konsep 3 key ini kepada setiap
warganegara terutamanya generasi kini untuk memikirkan kritis yang lebih baik dan
mencari jalan untuk menyelsaikan masalah di persekitaraan mereka. Semua
warganegara dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan persekitaran lebih lestari
untuk generasi muda untuk berhidup di dunia ini.

8.0 REFLEKSI KENDIRI

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuhan bahawa izinya diberi
kesempatan untuk menyiapkan tugasan saya. Tugasan ini adalah mengenai
Pendidikan Kewarganegaraan Global dan masalah alam sekitar yang kami hadapi.
Tugasan ini bergait rapat dengan bagaimana GCED menberi manfaat kepada
masyarakat dalam menyelesaikan masalah semasa dan juga bagaimana tiga konsep-
konsep utama mereka dapat membantu dalam menghasilkan warganegara global.
Saya menghadapi pelbagai cabaran dan halangan sepanjang perjalanan menyelesaikan
tugasan ini tetapi saya juga mendapat pengetahuan yang tidak ternilai.

Sebelum memulakan tugasan ini, pelbagai soalan datang ke minda saya adakah saya
dapat menyelesaikan tugasan dalam masa yang singkat . Saya boleh menjawab setiap
soalan dengan betul dan saya mendapat bahan rujukan yang sesuai untuk menyiapkan
tugasan ini. Semasa saya melalui sukat pelajaran yang diberikan , saya menyedari
bahawa tugasan ini bukan satu tugasan yang mudah. Saya perlu membaca banyak
artikel, majalah dan jurnal.

Semasa melengkapkan tugasan ini, saya mendapati sukar untuk mencari rujukan
yang berkaitan tugasan ini. Rujukan yang berkaitan tidak boleh diambil dari lama web
facebook, twitter dan wikipedia kerana ia senang dapat boleh edit oleh orang lain.
Seterusnya, saya juga mengetahui bahawa saya mempunyai kurang pengetahuan dan
manfaat tentang Pendidkan Kewarganegaraan Global. Dengan itu, saya perlu
membaca lebih lanjut supaya dapat memperolehi lebih banyak mengetahui mengenai
tugasan ini. Selepas itu saya juga mendapat pelbagai pengetahuan tentang isu alam
sekitar. Sebenarnya kita menghadapi banyak masalah alam sekitar pada masa kini.
Selain itu, saya juga mengetahui bahawa kita juga boleh menjadi warganegara
global jika kita benar-benar menggunakan Pendidkan Kewarganegaraan Global dalam
kehidupan seharian. Kita mesti menjadi warganegara global untuk mencapai
keamanan dunia dan mewujudkan persekitaran yang harmoni.

Setelah menyelesaikan tugasan ini, saya dapat mengetahui bahawa kita perlu
menangani masalah isu alam sekitar sebelum menjadi lebih teruk pada masa depan.
Saya sedar bahawa Globalcitizen dapat membantu kita dalam kehidupan harian untuk
membantu menjaga alam sekitar. Kesimpulannya saya sangat bersetuju bahawa kita
semua harus menjadi kewarganegaraan global untuk masa depan yang baik. Subjek
ini adalah subjek yang penting bagi semua pelajar untuk

9.0 RUJUKKAN

1. https://www.academia.edu/34407186/Buku_Panduan_Kelestarian_Global
2. https://eos.org/articles/pinatubo-25-years-later-eight-ways-the-eruption-broke-
ground
3. https://www.hmetro.com.my/pencemaranpasirgudang
4. https://www.permohonan.my/pencemaran-alam-sekitar/
5. https://www.slideshare.net/Eftandre/pendidikan-kewarganegaraan-di-
malaysia