Anda di halaman 1dari 4

Hari : Rabu Tarikh : 23 Oktober 2019 Masa : 10.20 pagi- 11.

20 pagi

Mata Pelajaran: Bidang :Membentuk dan membuat Kelas :


binaan – Dokoh - Tradisional 1 Usaha
Pendidikan Kesenian Tajuk: Seni Di Sekeliling Ku
Kod Standard Pembelajaran: 3.1 Nilai murni : Rajin,Tolong-menolong Hubungan Rentasan Kurikulum :
Matematik, Bahasa Melayu

Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


berfikir memimpin Dwi bahasa kerohania Nasional
n
Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan :
 Menghasilkan boneka (boneka tongkat) menggunakan teknik
 Menghasilkan dokoh menggunakan teknik binaan. binaan.
 Membuat apresiasi terhadap hasil karya  Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Konsep / Penbendaharaan Kata Utama : Media : Kertas lukisan, warna.


Rangka Pengajaran Impak / Refleksi
Pemula (Starter)  Sumbang saran
 Aktiviti untuk menarik minat murid 1. Murid dibacakan OP dan KK oleh guru.  PA Ke-21 (Pemikiran
 Memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK 2. Murid ditanya mengenai pengalaman berrkaitan Kritis)
 Meransangkan ingatan terhadap pembelajaran dengan tajuk.

Aktiviti Utama (Main Activities) 3. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya.  KBAT
 Penerangan kandungan pembelajaran (EK1, EK 2)  Peta Bulatan
 Bimbingan dan maklum balas berterusan 4. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam  Peta alir
 Peluang belajar secara kolaboratif menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
5. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan  Pentaksiran untuk
berpandukan bahasa seni visual, teknik dan proses. pembelajaran
(EK 5)
 Soal Jawab
Penutup (Plenary) 7. Murid membuat kesimpulan objektif pebelajaran
 Aktiviti penutup hari ini.  Pentaksiran untuk
pembelajaran
Tindakan susulan untuk murid Pemulihan (Remedial) Pengukuhan(Reinforcement) Pengayaan (Enrichment)
(Students’ task to follow- up) Kerja Rumah
Latihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
Refleksi kajian dan penilaian pembelajaran ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Kenalpasti langkah-langkah seterusya mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana ……………………………………………………………………………..


Hari : Rabu Tarikh : 3 Julai 2019 Masa : 10.20 pagi- 11.20 pagi

Mata Pelajaran: Bidang : Membina Kelas :


1 Usaha
Pendidikan Kesenian Tajuk: Arca Mobail

Kod Standard Pembelajaran: 2.1 Nilai murni : Rajin,Tolong- Hubungan Rentasan Kurikulum :
menolong Matematik

Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


berfikir memimpin Dwi bahasa kerohania Nasional
n
Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan :
1. Proses lipatan origami .
 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi 2. Menghasilkan origami lipatan sampan
dengan mengaplikasikan pengetahuan,kefahaman, dan
3. Menghasilkan guntingan gambar
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya.
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama : Origami lipatan sampan dan Media : Kertas lukisan, warna.
guntingan

Rangka Pengajaran Impak / Refleksi


Pemula (Starter)  Sumbang saran
 Aktiviti untuk menarik minat murid 6. Murid dibacakan OP dan KK oleh guru.  PA Ke-21 (Pemikiran
 Memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK 7. Murid ditanya mengenai pengalaman berrkaitan Kritis)
 Meransangkan ingatan terhadap pembelajaran dengan tajuk.

Aktiviti Utama (Main Activities) 3. Memperdengarkan lagu dan bersoal jawab  KBAT
 Penerangan kandungan pembelajaran berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam  Peta Bulatan
 Bimbingan dan maklum balas berterusan seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.  Peta alir
 Peluang belajar secara kolaboratif 4. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh
karya menggunakan peta i-think.(EK1)  Pentaksiran untuk
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan pembelajaran
teknik. (EK 2)
5. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai  Soal Jawab
sumber kajian mengenai rupa, bentuk, warna, dan
ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
6. Murid membuat proses awal menghasilkan karya
Penutup (Plenary) 8. Murid membuat kesimpulan objektif
 Aktiviti penutup pebelajaran hari ini.  Pentaksiran untuk
pembelajaran
Tindakan susulan untuk murid Pemulihan (Remedial) Pengukuhan(Reinforcement) Pengayaan (Enrichment)
(Students’ task to follow- up) Kerja Rumah
Latihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
Refleksi kajian dan penilaian pembelajaran ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Kenalpasti langkah-langkah seterusya mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana ……………………………………………………………………………..


Hari : Rabu Tarikh : 19 Jun 2019 Masa : 10.20 pagi- 11.20 pagi

Mata Pelajaran: Bidang : Membina Kelas :


1 Usaha
Pendidikan Kesenian Tajuk: Origami
Kod Standard Pembelajaran: 2.1 Nilai murni : Rajin,Tolong- Hubungan Rentasan Kurikulum :
menolong Matematik

Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti


berfikir memimpin Dwi bahasa kerohania Nasional
n
Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan :
4. Proses lipatan origami .
 Menzahirkan idea melalui pelbagai sumber dan teknologi 5. Menghasilkan origami lipatan sampan
dengan mengaplikasikan pengetahuan,kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya.
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama : Origami lipatan sampan Media : Kertas lukisan, warna.

Rangka Pengajaran Impak / Refleksi


Pemula (Starter)  Sumbang saran
 Aktiviti untuk menarik minat murid 1. Murid dibacakan OP dan KK oleh guru.  PA Ke-21 (Pemikiran
 Memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK 2. Murid ditanya mengenai pengalaman berrkaitan Kritis)
 Meransangkan ingatan terhadap pembelajaran dengan tajuk.

Aktiviti Utama (Main Activities) 3. Memperdengarkan lagu dan bersoal jawab  KBAT
 Penerangan kandungan pembelajaran berkaitan watak atau objek yang terdapat di dalam  Peta Bulatan
 Bimbingan dan maklum balas berterusan seni kata lagu serta kaitkan dengan tajuk pelajaran.  Peta alir
 Peluang belajar secara kolaboratif 4. Memerihal bahasa seni visual yang ada pada contoh
karya menggunakan peta i-think.(EK1)  Pentaksiran untuk
3. Meneroka dan mengaplikasi media,proses dan pembelajaran
teknik. (EK 2)
5. Menganalisis dan memanipulasi idea dan pelbagai  Soal Jawab
sumber kajian mengenai rupa, bentuk, warna, dan
ruang serta prinsip imbangan,kesatuan dan
kepelbagaian(EK 2)
6. Murid membuat proses awal menghasilkan karya
Penutup (Plenary) 7. Murid membuat kesimpulan objektif
 Aktiviti penutup pebelajaran hari ini.  Pentaksiran untuk
pembelajaran
Tindakan susulan untuk murid Pemulihan (Remedial) Pengukuhan(Reinforcement) Pengayaan (Enrichment)
(Students’ task to follow- up) Kerja Rumah
Latihan
Refleksi Pada akhir pengajaran;
Refleksi kajian dan penilaian pembelajaran ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
Kenalpasti langkah-langkah seterusya mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana ……………………………………………………………………………..