Anda di halaman 1dari 25

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH

SMA AR-ROHMAH DAU New Juli 2017


Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. Prakerwira
1 07.15 - 07.45 A-12 C-18 H-19 B-17 L-10 P-4 M-13 K-7 H-6 K-7 A-12 F-5 G-9 R-18 G-8 L-10 M-13 R-16 B-17 M-13 K-7 D-16 L-10 A-12 H-6 G-8 F-5 3. Mawardi C. Penjaskes
2 07.45 - 08.30 A-12 C-18 H-19 B-17 L-10 P-4 M-13 K-7 H-6 K-7 A-12 F-5 G-9 R-18 G-8 L-10 M-13 R-16 B-17 M-13 K-7 D-16 L-10 A-12 H-6 G-8 F-5 4. Purnomo D. Seni Budaya
3 08.30 - 09.15 H-19 K-7 G-15 L-10 M-13 B-17 G-9 G-8 P-4 M-13 R-3 O-11 A-12 K-7 F-5 R-16 L-10 G-8 N-2 D-3 B-17 L-10 G-8 D-16 S-1 K-7 O-11 5. Anton T. H. E. PKN
4 09.15 - 10.00 H-19 K-7 G-15 L-10 M-13 B-17 G-9 G-8 P-4 M-13 R-3 O-11 A-12 K-7 F-5 R-16 L-10 G-8 N-2 D-3 B-17 L-10 G-8 D-16 S-1 K-7 O-11 6. Deni H. F. B. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. M. A. Rahman G. Mat. Dasar
5 10.15 - 11.00 L-10 G-15 C-18 K-7 B-17 H-6 I-14 F-5 G-8 R-3 N-2 G-15 M-13 H-6 R-18 K-7 R-16 O-11 F-5 B-17 D-3 G-9 D-16 G-8 M-13 S-1 H-6 8. Yopie H. P. H. Bhs. Inggris
6 11.00 - 11.45 L-10 G-15 C-18 K-7 B-17 H-6 I-14 F-5 G-8 R-3 N-2 G-15 M-13 H-6 R-18 K-7 R-16 O-11 F-5 B-17 D-3 G-9 D-16 G-8 M-13 S-1 H-6 9. A. Fajarisma I. Sej. Nasional
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Sugeng H. J. Mat. IPA
7 13.00 - 13.45 C-18 M-13 O-11 J-9 G-8 Q-14 A-12 H-6 F-5 G-15 F-5 R-3 R-18 A-12 O-11 G-9 I-14 N-2 D-3 K-7 A-12 H-6 M-13 O-11 F-5 E-14 S-1 11. Farid Wajdi H. K. Fisika
8 13.45 - 14.30 C-18 M-13 O-11 J-9 G-8 Q-14 A-12 H-6 F-5 G-15 F-5 R-3 R-18 A-12 O-11 G-9 I-14 N-2 D-3 K-7 A-12 H-6 M-13 O-11 F-5 E-14 S-1 12. Ali Maksum L. Kimia
13. Haris Eka P. M. Biologi
J HARI - KELAS 14. Fathor Rahman N. Ekonomi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. M. Nastahwid O. Geografi
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 16. Dodik Yanuar P. Sosiologi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu A. Q. Sejarah
1 07.15 - 07.45 G-15 L-10 F-5 S-20 C-18 G-8 K-7 R-16 N-2 H-19 J-15 P-4 K-7 H-6 M-13 J-9 L-10 D-17 18. M. A. Hifni M. R. Bahasa Arab
EKSTRAKURIKULER
2 07.45 - 08.30 G-15 L-10 F-5 S-20 C-18 G-8 K-7 R-16 N-2 H-19 J-15 P-4 K-7 H-6 M-13 J-9 L-10 D-17 19. Billi Rohairi S. Manhaj Hid.
3 08.30 - 09.15 L-10 G-15 R-3 O-11 K-7 S-20 F-5 M-13 R-16 K-7 O-11 Q-14 R-18 J-8 F-5 L-10 D-17 P-4 20. Jumari T. Bim - Konseling
4 09.15 - 10.00 L-10 G-15 R-3 O-11 K-7 S-20 F-5 M-13 R-16 K-7 O-11 Q-14 R-18 J-8 F-5 L-10 D-17 P-4 21. Muh. Said
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT 22. Nur M. Iqbal
RAKOR GURU
5 10.15 - 11.00 R-3 H-19 G-15 M-13 S-20 C-18 R-16 H-6 G-8 J-15 L-10 N-2 H-6 F-5 R-18 D-17 A-12 I-14 23. Susilo Eko P.
6 11.00 - 11.45 R-3 H-19 G-15 M-13 S-20 C-18 R-16 H-6 G-8 J-15 L-10 N-2 H-6 F-5 R-18 D-17 A-12 I-14 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 M-13 R-3 H-19 C-18 O-11 N-2 H-6 F-5 E-14 O-11 H-19 M-13 F-5 R-18 H-6 E-14 J-8 A-12 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 M-13 R-3 H-19 C-18 O-11 N-2 H-6 F-5 E-14 O-11 H-19 M-13 F-5 R-18 H-6 E-14 J-8 A-12 Fahmi Ahmad S., S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII - MIPA1 : M. Abdul Rachman
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Deni + Haris + Hifni + Fathor Kelas X - MIPA1 : Ali Maksum Kelas XII - MIPA2 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Farid + Nastahwid + Billi Kelas X - MIPA2 : M. Nastahwid Kelas X - IPS : Moeh. Agus Hifni M
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Rachman + Yopie + Anton Kelas XI - MIPA1 : Haris Eka Pramudita Kelas XI - IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said + N. M. Iqbal Kelas XI - MIPA2 : Deni Hamarismul Kelas XII - IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU Semester Gasal 2017
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - Fiqih
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PAI - Aqidah
1 07.15 - 07.45 A-12 C-18 H-19 B-17 L-10 P-4 M-13 K-7 H-6 K-7 A-12 F-5 M-13 R-18 G-8 L-10 R-16 O-11 B-17 M-13 K-7 D-16 L-10 A-12 H-6 G-8 F-5 3. Mawardi C. PAI - Shiroh
2 07.45 - 08.30 A-12 C-18 H-19 B-17 L-10 P-4 M-13 K-7 H-6 K-7 A-12 F-5 M-13 R-18 G-8 L-10 R-16 O-11 B-17 M-13 K-7 D-16 L-10 A-12 H-6 G-8 F-5 4. Purnomo D. PAI - Qurdits
3 08.30 - 09.15 H-19 K-7 G-15 L-10 M-13 B-17 G-9 G-8 P-4 M-13 R-3 O-11 A-12 K-7 F-5 R-16 L-10 G-8 F-5 D-3 B-17 L-10 G-8 D-16 S-1 K-7 O-11 5. Anton T. H. E. PKN
4 09.15 - 10.00 H-19 K-7 G-15 L-10 M-13 B-17 G-9 G-8 P-4 M-13 R-3 O-11 A-12 K-7 F-5 R-16 L-10 G-8 F-5 D-3 B-17 L-10 G-8 D-16 S-1 K-7 O-11 6. Deni H. F. B. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. M. A. Rahman G. Mat. Dasar
5 10.15 - 11.00 L-10 G-15 C-18 K-7 B-17 H-6 I-14 F-5 G-8 R-3 N-2 G-15 G-8 H-6 R-18 K-7 M-13 R-16 N-2 B-17 D-3 C-18 D-16 G-8 M-13 S-1 H-6 8. Yopie H. P. H. Bhs. Inggris
6 11.00 - 11.45 L-10 G-15 C-18 K-7 B-17 H-6 I-14 F-5 G-8 R-3 N-2 G-15 G-8 H-6 R-18 K-7 M-13 R-16 N-2 B-17 D-3 C-18 D-16 G-8 M-13 S-1 H-6 9. A. Fajarisma I. Sej. Nasional
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Sugeng H. J. Mat. IPA
7 13.00 - 13.45 C-18 M-13 O-11 J-9 G-8 Q-14 A-12 H-6 F-5 G-15 F-5 R-3 R-18 A-12 O-11 G-9 I-14 N-2 D-3 K-7 A-12 H-6 M-13 O-11 F-5 E-14 S-1 11. Farid Wajdi H. K. Fisika
8 13.45 - 14.30 C-18 M-13 O-11 J-9 G-8 Q-14 A-12 H-6 F-5 G-15 F-5 R-3 R-18 A-12 O-11 G-9 I-14 N-2 D-3 K-7 A-12 H-6 M-13 O-11 F-5 E-14 S-1 12. Ali Maksum L. Kimia
13. Haris Eka P. M. Biologi
J HARI - KELAS 14. Fathor Rahman N. Ekonomi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. M. Nastahwid O. Geografi
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 16. Dodik Yanuar P. Sosiologi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu A. Q. Sejarah
1 07.15 - 07.45 G-15 L-10 F-5 S-20 C-18 G-8 K-7 R-16 N-2 H-19 J-15 P-4 K-7 H-6 M-13 J-9 L-10 D-17 18. M. A. Hifni M. R. Bahasa Arab
EKSTRAKURIKULER
2 07.45 - 08.30 G-15 L-10 F-5 S-20 C-18 G-8 K-7 R-16 N-2 H-19 J-15 P-4 K-7 H-6 M-13 J-9 L-10 D-17 19. Billi Rohairi S. Manhaj Hid.
3 08.30 - 09.15 L-10 G-15 R-3 O-11 K-7 S-20 F-5 M-13 R-16 K-7 O-11 Q-14 R-18 J-8 F-5 L-10 D-17 P-4 20. Jumari T. Bim - Konseling
4 09.15 - 10.00 L-10 G-15 R-3 O-11 K-7 S-20 F-5 M-13 R-16 K-7 O-11 Q-14 R-18 J-8 F-5 L-10 D-17 P-4 21. Muh. Said
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT 22. Nur M. Iqbal
RAKOR GURU
5 10.15 - 11.00 R-3 H-19 G-15 M-13 S-20 C-18 R-16 H-6 G-8 J-15 L-10 N-2 H-6 F-5 R-18 D-17 A-12 I-14 23. Susilo Eko P.
6 11.00 - 11.45 R-3 H-19 G-15 M-13 S-20 C-18 R-16 H-6 G-8 J-15 L-10 N-2 H-6 F-5 R-18 D-17 A-12 I-14 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 M-13 R-3 H-19 G-8 O-11 N-2 H-6 F-5 E-14 O-11 H-19 M-13 F-5 R-18 H-6 E-14 J-8 A-12 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 M-13 R-3 H-19 G-8 O-11 N-2 H-6 F-5 E-14 O-11 H-19 M-13 F-5 R-18 H-6 E-14 J-8 A-12 Fahmi Ahmad S., S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII - MIPA1 : M. Abdul Rachman
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Deni + Haris + Hifni + Fathor Kelas X - MIPA1 : Ali Maksum Kelas XII - MIPA2 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Farid + Nastahwid + Billi Kelas X - MIPA2 : M. Nastahwid Kelas X - IPS : Moeh. Agus Hifni M
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Rachman + Yopie + Anton Kelas XI - MIPA1 : Haris Eka Pramudita Kelas XI - IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said + N. M. Iqbal Kelas XI - MIPA2 : Deni Hamarismul Kelas XII - IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU Semester Genap 2018
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - Fiqih
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PAI - Aqidah
1 07.15 - 07.45 A-12 K-7 G-15 B-17 L-10 P-4 G-8 H-6 F-5 K-7 O-11 F-5 G-15 M-13 R-18 L-10 R-16 G-8 B-17 A-12 G-15 D-16 L-10 G-8 F-5 M-13 P-4 3. Mawardi C. PAI - Shiroh
2 07.45 - 08.30 A-12 K-7 G-15 B-17 L-10 P-4 G-8 H-6 F-5 K-7 O-11 F-5 G-15 M-13 R-18 L-10 R-16 G-8 B-17 A-12 G-15 D-16 L-10 G-8 F-5 M-13 P-4 4. Purnomo D. PAI - Qurdits
3 08.30 - 09.15 C-18 L-10 P-4 A-12 G-8 B-17 M-13 K-7 H-6 G-15 R-3 Q-14 R-18 K-7 H-6 G-8 L-10 R-16 G-15 D-3 B-17 L-10 D-16 M-13 K-7 H-6 G-8 5. Anton T. H. E. PKN
4 09.15 - 10.00 C-18 L-10 P-4 A-12 G-8 B-17 M-13 K-7 H-6 G-15 R-3 Q-14 R-18 K-7 H-6 G-8 L-10 R-16 G-15 D-3 B-17 L-10 D-16 M-13 K-7 H-6 G-8 6. Deni H. F. B. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. M. A. Rahman G. Mat. Dasar
5 10.15 - 11.00 L-10 G-15 H-19 C-18 B-17 G-8 K-7 M-13 O-11 R-3 K-7 O-11 H-6 F-5 Q-14 R-16 G-8 A-12 M-13 B-17 D-3 K-7 G-8 D-16 I-14 F-5 H-6 8. Yopie H. P. H. Bhs. Inggris
6 11.00 - 11.45 L-10 G-15 H-19 C-18 B-17 G-8 K-7 M-13 O-11 R-3 K-7 O-11 H-6 F-5 Q-14 R-16 G-8 A-12 M-13 B-17 D-3 K-7 G-8 D-16 I-14 F-5 H-6 9. A. Fajarisma I. Sej. Nasional
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Sugeng H. J. Mat. IPA
7 13.00 - 13.45 H-19 M-13 O-11 F-5 H-6 R-18 N-2 J-15 R-3 M-13 R-18 F-5 E-14 A-12 O-11 D-3 F-5 N-2 J-15 C-18 O-11 11. Farid Wajdi H. K. Fisika
8 13.45 - 14.30 H-19 M-13 O-11 F-5 H-6 R-18
B - 21 N-2 J-15 R-3 M-13 R-18 F-5 E-14 A-12 O-11 D-3 F-5 N-2 J-15 C-18 O-11
B - 21 12. Ali Maksum L. Kimia
13. Haris Eka P. M. Biologi
J HARI - KELAS 14. Fathor Rahman N. Ekonomi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. M. Nastahwid O. Geografi
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 16. Dodik Yanuar P. Sosiologi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu A. Q. Sejarah
1 07.15 - 07.45 J-15 L-10 M-13 S-20 K-7 H-6 F-5 I-14 G-8 L-10 M-13 G-15 K-7 J-8 C-18 H-6 E-14 P-4 18. M. A. Hifni M. R. Bahasa Arab
2 07.45 - 08.30 J-15 L-10 M-13 S-20 K-7 H-6 F-5 I-14 G-8 L-10 M-13 G-15 K-7 J-8 C-18 H-6 E-14 P-4
EKSTRAKURIKULER 19. Billi Rohairi S. Manhaj Hid.
3 08.30 - 09.15 M-13 C-18 R-3 G-15 A-12 O-11 G-8 L-10 F-5 H-19 G-15 F-5 R-18 M-13 G-8 L-10 K-7 N-2 20. Nafik Aduha T. Bim - Konseling
4 09.15 - 10.00 M-13 C-18 R-3 G-15 A-12 O-11 G-8 L-10 F-5 H-19 G-15 F-5 R-18 M-13 G-8 L-10 K-7 N-2 21. Muh. Said
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 11.00 R-3 H-19 K-7 M-13 S-20 N-2 H-6 G-8 E-14 K-7 H-19 A-12 L-10 O-11 F-5 M-13 G-8 I-14
RAKOR GURU
6 11.00 - 11.45 R-3 H-19 K-7 M-13 S-20 N-2 H-6 G-8 E-14 K-7 H-19 A-12 L-10 O-11 F-5 M-13 G-8 I-14 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 O-11 R-3 H-19 H-6 R-18 S-20 A-12 F-5 N-2 F-5 N-2 C-18 O-11 H-6 A-12
B - 21 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 O-11 R-3 H-19 H-6 R-18 S-20 A-12 F-5 N-2 F-5 N-2 C-18 O-11 H-6 A-12 Fahmi Ahmad S., S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII - MIPA1 : M. Abdul Rachman
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Deni + Haris + Hifni + Fathor Kelas X - MIPA1 : Ali Maksum Kelas XII - MIPA2 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Farid + Nastahwid + Billi Kelas X - MIPA2 : M. Nastahwid Kelas X - IPS : Moeh. Agus Hifni M
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Rachman + Yopie + Anton Kelas XI - MIPA1 : Haris Eka Pramudita Kelas XI - IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said + N. M. Iqbal Kelas XI - MIPA2 : Deni Hamarismul Kelas XII - IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU Semester Gasal 2018
2017
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP
0 07.00 - 08.30 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.00 - 07.45 W-16 K-7 V-11 J-13 M-12 T-14 B-4 L-9 D-8 M-12 D-8 P-10 L-9 U-18 O-2 K-7 E-6 Q-4 W-16 J-13 K-7 Y-1 B-4 S-19 M-12 L-9 D-8 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 W-16 K-7 V-11 J-13 M-12 T-14 B-4 L-9 D-8 M-12 D-8 P-10 L-9 U-18 O-2 K-7 E-6 Q-4 W-16 J-13 K-7 Y-1 B-4 S-19 M-12 L-9 D-8 4. Purnomo D. Matematika
3 08.30 - 09.15 V-11 M-12 D-8 B-4 T-14 N-17 L-9 K-7 C-5 C-5 U-3 Q-4 D-13 L-9 U-18 M-12 D-8 O-2 D-8 C-5 E-15 K-7 S-19 Y-1 L-9 B-4 O-2 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 V-11 M-12 D-8 B-4 T-14 N-17 L-9 K-7 C-5 C-5 U-3 Q-4 D-13 L-9 U-18 M-12 D-8 O-2 D-8 C-5 E-15 K-7 S-19 Y-1 L-9 B-4 O-2 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes
5 10.15 - 11.00 B-4 L-9 C-5 E-6 K-7 D-13 H-15 M-12 P-10 U-3 K-7 O-2 U-18 D-13 Q-4 C-5 A-11 E-6 K-7 B-4 T-14 S-19 Y-1 M-12 J-13 C-5 P-10 8. Yopie H. P. H. Prakerwira
6 11.00 - 11.45 B-4 L-9 C-5 E-6 K-7 D-13 H-15 M-12 P-10 U-3 K-7 O-2 U-18 D-13 Q-4 C-5 A-11 E-6 K-7 B-4 T-14 S-19 Y-1 M-12 J-13 C-5 P-10 9. Sugeng H. I. Seni Budaya
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA
7 13.00 - 13.45 E-15 T-14 P-10 R-16 E-6 C-5 BK/WL F-17 A-11 K-7 P-10 U-3 C-5 V-11 R-16 E-6 M-12 H-15 T-14 E-15 D-8 M-12 C-5 P-10 A-11 BK/WL F-17 11. Ali Maksum K. Fisika
8 13.45 - 14.30 E-15 T-14 P-10 R-16 E-6 C-5 BK/WL F-17 A-11 K-7 P-10 U-3 C-5 V-11 R-16 E-6 M-12 H-15 T-14 E-15 D-8 M-12 C-5 P-10 A-11 BK/WL F-17 12. Haris Eka P. L. Kimia
13. M. Nastahwid M. Biologi
J HARI - KELAS 14. MA. Hifni M. N. Sejarah
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Triyopi Angga O. Ekonomi
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 16. M. As'ad P. Geografi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Fator Rahman Q. Sosiologi
1 07.15 - 07.45 W-16 L-9 Q-4 T-14 D-13 U-18 K-7 D-8 Y-1 W-16 S-19 B-4 D-13 L-9 E-6 C-5 K-7 U-18 18. Dodik Yanuar R. Qur'an Hadits
2 07.45 - 08.30 W-16 L-9 Q-4 T-14 D-13 U-18 K-7 D-8 Y-1 W-16 S-19 B-4 D-13 L-9 E-6 C-5 K-7 U-18
EKSTRAKURIKULER 19. Wahyu A. S. Aqidah Akhlak
3 08.30 - 09.15 L-9 U-3 M-12 U-18 P-10 Q-4 D-8 Y-1 E-6 S-19 V-11 R-14 L-9 K-7 P-10 D-8 U-18 B-4 20. Muh. Said T. Shiroh Islam
4 09.15 - 10.00 L-9 U-3 M-12 U-18 P-10 Q-4 D-8 Y-1 E-6 S-19 V-11 R-14 L-9 K-7 P-10 D-8 U-18 B-4 U. Bhs. Arab
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Z. Musthalah Hadits V. Fiqih Islam
5 10.15 - 11.00 M-12 D-8 U-3 K-7 U-18 D-13 Y-1 E-6 Q-4 L-9 O-2 S-19 M-12 J-13 B-4 U-18 C-5 N-17
RAKOR GURU Y. Manhaj H. W. Tahfid Qur'an
6 11.00 - 11.45 M-12 D-8 U-3 K-7 U-18 D-13 Y-1 E-6 Q-4 L-9 O-2 S-19 M-12 J-13 B-4 U-18 C-5 N-17 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 Z-3 R-14 O-2 P-10 M-12 V-11 F-17 H-15 BK/WL D-8 M-12 N-17 V-11 R-16 O-2 E-6 J-13 C-5 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 Z-3 R-14 O-2 P-10 M-12 V-11 F-17 H-15 BK/WL D-8 M-12 N-17 V-11 R-16 O-2 E-6 J-13 C-5 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII - MIPA1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Haris + Angga + Hifni + As'ad Kelas X - MIPA1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII - MIPA2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Nastah + Farid + Fathor Kelas X - MIPA2 : Triyopi Anggar P Kelas X - IPS : M. Agus Hifni M.
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI - MIPA1 : Ali Maksum Kelas XI - IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said + N. M. Iqbal Kelas XI - MIPA2 : M. Nastahwid Kelas XII - IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU REVISI
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 SEPTEMBER 2018
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP
0 07.00 - 08.30 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.00 - 07.45 W-16 M-12 V-11 B-4 T-14 C-5 L-9 K-7 D-8 M-12 D-8 P-10 L-9 U-18 O-2 K-7 E-6 Q-4 W-16 C-5 K-7 Y-1 B-4 S-19 J-13 L-9 D-8 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 W-16 M-12 V-11 B-4 T-14 C-5 L-9 K-7 D-8 M-12 D-8 P-10 L-9 U-18 O-2 K-7 E-6 Q-4 W-16 C-5 K-7 Y-1 B-4 S-19 J-13 L-9 D-8 4. Purnomo D. Matematika
3 08.30 - 09.15 V-11 K-7 D-8 E-6 M-12 D-13 B-4 L-9 C-5 C-5 U-3 Q-4 D-13 L-9 U-18 M-12 D-8 O-2 D-8 B-4 E-15 K-7 S-19 M-12 L-9 C-5 O-2 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 V-11 K-7 D-8 E-6 M-12 D-13 B-4 L-9 C-5 C-5 U-3 Q-4 D-13 L-9 U-18 M-12 D-8 O-2 D-8 B-4 E-15 K-7 S-19 M-12 L-9 C-5 O-2 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes
5 10.15 - 11.00 B-4 L-9 C-5 J-13 K-7 T-14 E-6 M-12 P-10 U-3 K-7 O-2 U-18 D-13 Q-4 C-5 A-11 E-6 K-7 J-13 T-14 S-19 C-5 Y-1 M-12 B-4 P-10 8. Yopie H. P. H. Prakerwira
6 11.00 - 11.45 B-4 L-9 C-5 J-13 K-7 T-14 E-6 M-12 P-10 U-3 K-7 O-2 U-18 D-13 Q-4 C-5 A-11 E-6 K-7 J-13 T-14 S-19 C-5 Y-1 M-12 B-4 P-10 9. Sugeng H. I. Seni Budaya
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA
7 13.00 - 13.45 E-15 T-14 P-10 R-16 V-11 N-17 K-7 P-10 U-3 C-5 E-6 R-16 T-14 E-15 D-8 M-12 Y-1 P-10 11. Ali Maksum K. Fisika
BIMBEL UNBK BIMBEL UNBK BIMBEL UNBK
8 13.45 - 14.30 E-15 T-14 P-10 R-16 V-11 N-17 K-7 P-10 U-3 C-5 E-6 R-16 T-14 E-15 D-8 M-12 Y-1 P-10 12. Haris Eka P. L. Kimia
13. M. Nastahwid M. Biologi
J HARI - KELAS 14. MA. Hifni M. N. Sejarah
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Triyopi Angga O. Ekonomi
M X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS X-A1 X-A2 X-IPS XI-A1 XI-A2 XI-IPS XII-A1 XII-A2 XII-IPS 16. M. As'ad P. Geografi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Fator Rahman Q. Sosiologi
1 07.15 - 07.45 W-16 L-9 Q-4 T-14 D-13 U-18 K-7 D-8 A-11 W-16 S-19 B-4 D-13 L-9 E-6 C-5 K-7 U-18 18. Dodik Yanuar R. Qur'an Hadits
2 07.45 - 08.30 W-16 L-9 Q-4 T-14 D-13 U-18 K-7 D-8 A-11 W-16 S-19 B-4 D-13 L-9 E-6 C-5 K-7 U-18
EKSTRAKURIKULER 19. Wahyu A. S. Aqidah Akhlak
3 08.30 - 09.15 L-9 U-3 M-12 U-18 P-10 Q-4 D-8 J-13 E-6 S-19 V-11 N-17 L-9 K-7 P-10 U-18 M-12 B-4 20. Muh. Said T. Shiroh Islam
4 09.15 - 10.00 L-9 U-3 M-12 U-18 P-10 Q-4 D-8 J-13 E-6 S-19 V-11 N-17 L-9 K-7 P-10 U-18 M-12 B-4 U. Bhs. Arab
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Z. Musthalah Hadits V. Fiqih Islam
5 10.15 - 11.00 M-12 D-8 U-3 K-7 U-18 D-13 A-11 E-6 Q-4 L-9 O-2 S-19 M-12 J-13 B-4 D-8 U-18 C-5
RAKOR GURU Y. Manhaj H. W. Tahfid Qur'an
6 11.00 - 11.45 M-12 D-8 U-3 K-7 U-18 D-13 A-11 E-6 Q-4 L-9 O-2 S-19 M-12 J-13 B-4 D-8 U-18 C-5 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 Z-3 R-14 O-2 P-10 M-12 V-11
BIMBEL UNBK
D-8 M-12 R-14 V-11 R-16 O-2 E-6 C-5 N-17 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 Z-3 R-14 O-2 P-10 M-12 V-11 D-8 M-12 R-14 V-11 R-16 O-2 E-6 C-5 N-17 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII - MIPA1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Haris + Angga + Hifni + As'ad Kelas X - MIPA1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII - MIPA2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Nastah + Farid + Fathor Kelas X - MIPA2 : Triyopi Anggar P Kelas X - IPS : M. Agus Hifni M.
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI - MIPA1 : Ali Maksum Kelas XI - IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said + N. M. Iqbal Kelas XI - MIPA2 : M. Nastahwid Kelas XII - IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU Jadwal Pasca PTS
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id
2018
J HARI - KELAS KETERANGAN
A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP
0 07.00 - 08.30 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.00 - 07.45 T-19 O-18 Q-11 B-4 R-15 C-5 I-9 H-7 E-6 T-19 D-8 M-10 I-9 D-13 S-16 H-7 A-11 N-4 T-19 B-4 H-7 P-17 W-1 J-12 I-9 E-6 D-8 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 T-19 O-18 Q-11 B-4 R-15 C-5 I-9 H-7 E-6 T-19 D-8 M-10 I-9 D-13 S-16 H-7 A-11 N-4 T-19 B-4 H-7 P-17 W-1 J-12 I-9 E-6 D-8 4. Purnomo D. Matematika Dasar
3 08.30 - 09.15 J-12 H-7 D-8 E-14 G-13 O-18 B-4 I-9 C-5 C-5 E-14 S-3 S-16 I-9 N-4 E-6 D-8 L-2 D-8 C-5 L-2 H-7 B-4 P-17 G-13 I-9 E-6 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 J-12 H-7 D-8 E-14 G-13 O-18 B-4 I-9 C-5 C-5 E-14 S-3 S-16 I-9 N-4 E-6 D-8 L-2 D-8 C-5 L-2 H-7 B-4 P-17 G-13 I-9 E-6 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Matematika
5 10.15 - 11.00 B-4 I-9 C-5 O-18 H-7 D-13 E-6 J-12 M-10 H-7 S-3 N-4 D-13 S-16 K-15 C-5 J-12 D-8 R-15 H-7 D-8 C-5 P-17 Q-11 J-12 B-4 M-10 8. Yopie H. P. H. Fisika
6 11.00 - 11.45 B-4 I-9 C-5 O-18 H-7 D-13 E-6 J-12 M-10 H-7 S-3 N-4 D-13 S-16 K-15 C-5 J-12 D-8 R-15 H-7 D-8 C-5 P-17 Q-11 J-12 B-4 M-10 9. Sugeng H. I. Kimia
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA EKSTRAKURIKULER 10. Farid Wajdi H. J. Biologi
7 13.00 - 13.45 E-14 J-12 M-10 G-13 Q-11 R-15 MAPEL WAJIB S-3 M-10 K-15 J-12 E-14 L-2 MAPEL WAJIB Q-11 G-13 R-15 W-1 J-12 M-10 MAPEL WAJIB 11. Ali Maksum K. Sejarah
8 13.45 - 14.30 E-14 J-12 M-10 G-13 Q-11 R-15 UNBK S-3 M-10 K-15 J-12 E-14 L-2 UNBK Q-11 G-13 R-15 W-1 J-12 M-10 UNBK 12. Haris Eka P. L. Ekonomi
13. M. Nastahwid M. Geografi
J HARI - KELAS 14. Triyopi Angga N. Sosiologi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Muh. As'ad O. Qur'an Hadits
M X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-MT X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 16. Dodik Yanuar P. Aqidah Akhlak
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu Andrian Q. Fiqih Islam
1 07.15 - 07.45 H-7 I-9 N-4 M-10 D-13 S-16 J-12 D-8 F-1 T-19 P-17 B-4 J-12 I-9 E-14 C-5 H-7 S-16 18. Achmad Chanafi R. Shiroh Islam
2 07.45 - 08.30 H-7 I-9 N-4 M-10 D-13 S-16 J-12 D-8 F-1 T-19 P-17 B-4 J-12 I-9 E-14 C-5 H-7 S-16
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bahasa Arab
3 08.30 - 09.15 I-9 S-3 J-12 H-7 S-16 N-4 D-8 E-6 A-11 P-17 Q-11 O-18 I-9 H-7 L-2 S-16 G-13 B-4 20 T. Tahfidzul Qur"an
4 09.15 - 10.00 I-9 S-3 J-12 H-7 S-16 N-4 D-8 E-6 A-11 P-17 Q-11 O-18 I-9 H-7 L-2 S-16 G-13 B-4 U. Musthalah Hadits
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT V. Tafsir Qur'an
5 10.15 - 11.00 J-12 L-2 S-3 S-16 M-10 D-13 H-7 C-5 N-4 I-9 J-12 P-17 R-15 O-18 B-4 D-8 S-16 C-5
RAKOR GURU W. Manhaj Hidayat.
6 11.00 - 11.45 J-12 L-2 S-3 S-16 M-10 D-13 H-7 C-5 N-4 I-9 J-12 P-17 R-15 O-18 B-4 D-8 S-16 C-5 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 U-3 D-8 L-2 Q-11 C-5 W-1
Yaumu 'Uthlatin
D-8 R-15 E-14 D-13 J-12 M-10 A-11 C-5 L-2 ALEAWDAT 'IILAA ALMAHJIE ttd
8 13.45 - 14.30 U-3 D-8 L-2 Q-11 C-5 W-1 D-8 R-15 E-14 D-13 J-12 M-10 A-11 C-5 L-2 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Haris + Angga + As'ad Kelas X MIPA Tahfid : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Nastah + Farid Kelas X MIPA : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Muhammad As'ad
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : Ali Maksum Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Semester Genap
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 2019
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 1 Fahmi Ahmad A. PAI - Fiqih
0 07.00 - 08.30 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.00 - 07.45 TQ J-12 E-14 B-4 I-9 S-16 D-8 C-5 E-6 TQ E-14 D-8 J-12 D-13 O-18 H-7 I-9 N-4 TQ I-9 B-4 P-17 H-7 Q-1 D-8 C-5 E-6 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 TQ J-12 E-14 B-4 I-9 S-16 D-8 C-5 E-6 TQ E-14 D-8 J-12 D-13 O-18 H-7 I-9 N-4 TQ I-9 B-4 P-17 H-7 Q-1 D-8 C-5 E-6 4. Purnomo D. Matematika Dasar
3 08.30 - 09.15 V-19 D-13 J-12 I-9 S-16 B-4 C-5 E-6 D-8 D-8 S-3 K-15 O-18 C-5 E-14 I-9 PJS L-2 I-9 B-4 L-2 Q-1 P-17 D-13 C-5 E-6 D-8 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 V-19 D-13 J-12 I-9 S-16 B-4 C-5 E-6 D-8 D-8 S-3 K-15 O-18 C-5 E-14 I-9 4 L-2 I-9 B-4 L-2 Q-1 P-17 D-13 C-5 E-6 D-8 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Matematika IPA
5 10.15 - 11.00 H-7 I-9 M-10 S-16 B-4 D-13 E-6 D-8 SJN S-3 L-2 R-20 D-13 O-18 C-5 J-12 H-7 M-10 B-4 O-18 V-19 H-7 Q-1 P-17 E-6 D-8 C-5 8. Yopie H. P. H. Fisika
6 11.00 - 11.45 H-7 I-9 M-10 S-16 B-4 D-13 E-6 D-8 15 S-3 L-2 R-20 D-13 O-18 C-5 J-12 H-7 M-10 B-4 O-18 V-19 H-7 Q-1 P-17 E-6 D-8 C-5 9. Sugeng H. I. Kimia
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Biologi
7 13.00 - 13.45 E-14 M-10 N-15 A-11 J-12 R-20 SBD BK C-5 A-11 D-13 S-3 C-5 R-20 N-15 PKW J-12 BK R-20 G-13 M-10 J-12 A-11 L-2 SJN PKW SDB 11. Ali Maksum K. Sejarah
8 13.45 - 14.30 E-14 M-10 N-15 A-11 J-12 R-20 3 19 C-5 A-11 D-13 S-3 C-5 R-20 N-15 14 J-12 19 R-20 G-13 M-10 J-12 A-11 L-2 15 14 3 12. Haris Eka P. L. Ekonomi
13. M. Nastahwid M. Geografi
J HARI - KELAS 14. Triyopi Angga N. Sosiologi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rohmat D. O. Qur'an Hadits
M X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 16. Dodik Yanuar P. Aqidah Akhlak
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu Andrian Q. Man. Hidayatullah
1 07.15 - 07.45 TQ C-5 H-7 E-14 S-16 M-10 I-9 J-12 N-4 U-18 P-17 N-15 I-9 H-7 J-12 D-8 C-5 PJS 18. Achmad Chanafi R. Shiroh Islam
2 07.45 - 08.30 TQ C-5 H-7 E-14 S-16 M-10 I-9 J-12 N-4 U-18 P-17 N-15 I-9 H-7 J-12 D-8 C-5 4
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bahasa Arab
3 08.30 - 09.15 S-3 R-20 D-8 D-13 J-12 S-16 PJS I-9 L-2 P-17 H-7 O-18 G-13 I-9 A-11 C-5 E-6 D-8 20. Rifan Nurrofi T. Tahfidzul Qur"an
4 09.15 - 10.00 S-3 R-20 D-8 D-13 J-12 S-16 4 I-9 L-2 P-17 H-7 O-18 G-13 I-9 A-11 C-5 E-6 D-8 U. Musthalah Hadits
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT V. Bim-Konseling
5 10.15 - 11.00 G-8 S-3 C-5 S-16 G-13 K-15 J-12 H-7 M-10 J-12 V-19 P-17 H-7 M-10 N-15 E-6 D-8 C-5
RAKOR GURU
6 11.00 - 11.45 G-8 S-3 C-5 S-16 G-13 K-15 J-12 H-7 M-10 J-12 V-19 P-17 H-7 M-10 N-15 E-6 D-8 C-5 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 C-5 A-11 S-3 M-10 E-14 L-2 H-7 SJN PKW TQ J-12 A-11 R-20 D-13 M-10 BK SBD E-6 ALEAWDAT 'IILAA ALMAHJIE ttd
8 13.45 - 14.30 C-5 A-11 S-3 M-10 E-14 L-2 H-7 15 14 TQ J-12 A-11 R-20 D-13 M-10 19 3 E-6 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X TAHFIDZ : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Ali + Nastah + Farid Kelas X MIPA : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : Ali Maksum Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono
Kode Mapel Tambahan USBN ; SJN = Sejarah Wajib (15), PKW = Prakerwira (14), SBD = Seni Budaya - PAI (3), PJS = Pend. Jasmani - PKN (4)

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Semester Genap
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 Pasca PTS 2019
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 1 Fahmi Ahmad A. PAI - Fiqih
0 07.00 - 08.30 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.00 - 07.45 11/20 J-12 E-14 B-4 I-9 S-16 D-8 C-5 E-6 11/20 E-14 D-8 J-12 D-13 O-18 I-9 M-10 11/20 I-9 B-4 P-17 A-11 Q-1 D-8 C-5 E-6 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 11/20 J-12 E-14 B-4 I-9 S-16 D-8 C-5 E-6 11/20 E-14 D-8 J-12 D-13 O-18 I-9 M-10 11/20 I-9 B-4 P-17 A-11 Q-1 D-8 C-5 E-6 4. Purnomo D. Matematika Dasar
3 08.30 - 09.15 11/20 D-13 J-12 I-9 S-16 B-4 C-5 E-6 D-8 D-8 S-3 K-15 O-18 R-20 C-5 H-7 L-2 I-9 B-4 L-2 Q-1 P-17 J-12 C-5 E-6 D-8 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 11/20 D-13 J-12 I-9 S-16 B-4 C-5 E-6 D-8 D-8 S-3 K-15 O-18 R-20 C-5 H-7 L-2 I-9 B-4 L-2 Q-1 P-17 J-12 C-5 E-6 D-8 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. M. A. Rachman G. Matematika IPA
5 10.15 - 11.00 H-7 I-9 M-10 S-16 B-4 D-13 E-6 D-8 C-5 S-3 D-13 R-20 C-5 O-18 N-15 J-12 N-4 B-4 O-18 A-11 H-7 Q-1 P-17 E-6 D-8 C-5 8. Yopie H. P. H. Fisika
6 11.00 - 11.45 H-7 I-9 M-10 S-16 B-4 D-13 E-6 D-8 C-5 S-3 D-13 R-20 C-5 O-18 N-15 J-12 N-4 B-4 O-18 A-11 H-7 Q-1 P-17 E-6 D-8 C-5 9. Sugeng H. I. Kimia
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Biologi
7 13.00 - 13.45 E-14 M-10 N-15 A-11 J-12 R-20 SORE BIMBEL A-11 L-2 S-3 TOEFL SORE BIMBEL R-20 J-12 M-10 PPSBMPTN SORE BIMBEL 11. A. M. Hakim K. Sejarah
8 13.45 - 14.30 E-14 M-10 N-15 A-11 J-12 R-20 SBMPTN A-11 L-2 S-3 D-13 C-5 E-14 SBMPTN R-20 J-12 M-10 G-13 L-2 SBMPTN 12. Haris Eka P. L. Ekonomi
13. M. Nastahwid M. Geografi
J HARI - KELAS 14. Triyopi Angga N. Sosiologi
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rohmat D. O. Qur'an Hadits
M X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S X-T X-A X-S XI A-1 XI A-2 XI S XII A-1 XII A-2 XII S 16. Dodik Yanuar P. Aqidah Akhlak
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Wahyu Andrian Q. Man. Hidayatullah
1 07.15 - 07.45 11/20 C-5 D-8 D-13 S-16 K-15 I-9 M-10 U-18 P-17 V-19 I-9 H-7 D-13 18. Achmad Chanafi R. Shiroh Islam
2 07.45 - 08.30 11/20 C-5 D-8 D-13 S-16 K-15 I-9 M-10 U-18 P-17 V-19 I-9 H-7 D-13
BELAJAR EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bahasa Arab
3 08.30 - 09.15 S-3 R-20 C-5 E-14 G-13 S-16 H-7 L-2 P-17 H-7 O-18 G-13 I-9 A-11 20. Rifan Nurrofi T. Tahfidzul Qur"an
4 09.15 - 10.00 S-3 R-20 C-5 E-14 G-13 S-16 H-7 L-2 P-17 H-7 O-18 G-13 I-9 A-11
MANDIRI U. Musthalah Hadits
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT V. Bim-Konseling
5 10.15 - 11.00 G-8 S-3 H-7 S-16 D-13 M-10 J-12 N-4 J-12 V-19 P-17 R-20 M-10 N-15 SIAP
RAKOR GURU
6 11.00 - 11.45 G-8 S-3 H-7 S-16 D-13 M-10 J-12 N-4 J-12 V-19 P-17 R-20 M-10 N-15 SHOLAT JUM'AT Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 C-5 G-13 S-3 TOEFL SORE BIMBEL V-19 A-11 N-15 PPSBMPTN SORE BIMBEL ALEAWDAT 'IILAA ALMAHJIE ttd
8 13.45 - 14.30 C-5 G-13 S-3 M-10 E-14 L-2 SBMPTN V-19 A-11 N-15 J-12 M-10 SBMPTN Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.20 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X TAHFIDZ : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.20 - 09.40 Selasa - Jum'at : Hakimi + Nastah + Farid Kelas X MIPA : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.50 - 11.10 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.20 BK - Tatib : M. Said Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono
Pasca PTS ; Kelas XI - Pkl 13.00 - 14.30 ; Kelas SBMPTN dan TOEFL Class (Bagi siswa yang ikut program), KBM tetap sesuai jadwal bagi yang tidak ikut program
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU Semester Gasal
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id
TP-2019
J HARI - KELAS KETERANGAN
A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP - Fiqih
0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.15 - 07.45 C-5 T-18 E-13 S-17 M-12 D-8 L-9 A-16 E-6 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 F-14 D-8 M-12 C-5 N-14 E-13 A-16 U-15 W-1 T-18 K-7 L-9 C-5 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 C-5 T-18 E-13 S-17 M-12 D-8 L-9 A-16 E-6 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 F-14 D-8 M-12 C-5 N-14 E-13 A-16 U-15 W-1 T-18 K-7 L-9 C-5 4. Purnomo D. Matematika Dasar
3 08.30 - 09.15 P-10 K-7 J-11 M-12 T-18 S-17 E-6 L-9 B-4 S-3 M-12 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 D-8 O-2 E-13 S-3 T-18 O-2 E-6 W-1 L-9 J-11 D-8 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 P-10 K-7 J-11 M-12 T-18 S-17 E-6 L-9 B-4 S-3 M-12 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 D-8 O-2 E-13 S-3 T-18 O-2 E-6 W-1 L-9 J-11 D-8 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes
5 10.15 - 11.00 Q-14 J-11 U-16 B-4 S-17 L-9 K-7 C-5 D-8 D-11 S-3 C-5 O-2 K-7 V-15 M-12 E-6 A-16 A-16 M-12 S-3 W-1 D-8 C-5 J-11 K-7 Q-4 8. Yopie H. P. H. Prakarya / TIK
6 11.00 - 11.45 Q-14 J-11 U-16 B-4 S-17 L-9 K-7 C-5 D-8 D-11 S-3 C-5 O-2 K-7 V-15 M-12 E-6 A-16 A-16 M-12 S-3 W-1 D-8 C-5 J-11 K-7 Q-4 9. Sugeng H. I. Seni Budaya
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA
7 13.00 - 13.45 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 C-5 E-6 P-10 P-10 C-5 V-15 E-6 F-14 A-16 O-2 H-15 M-12 N-14 U-19 P-10 11. M. Nastahwid K. Fisika
USBN-UNBK-UTBK TOEFL-WALAS - BK
8 13.45 - 14.30 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 C-5 E-6 P-10 P-10 C-5 V-15 E-6 F-14 A-16 O-2 H-15 M-12 N-14 U-19 P-10 12. Haris Eka P. L. Kimia
13. Triyopi Angga M. Biologi
J HARI - KELAS 14. Rohmat D. N. Sejarah IPS
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rifan Nurrofi O. Ekonomi
M X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS 16. A. M. Hakim P. Geografi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Dodik Yanuar Q. Sosiologi
1 07.15 - 07.45 V-15 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 M-12 D-8 P-10 T-18 D-8 L-9 A-16 E-6 U-15 S-17 K-7 Q-4 18. Achmad Chanafi R. Bhs Sastra Inggris
2 07.45 - 08.30 V-15 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 M-12 D-8 P-10 T-18 D-8 L-9 A-16 E-6 U-15 S-17 K-7 Q-4
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bhs & Sastra Arab
3 08.30 - 09.15 Q-14 K-7 S-3 V-15 L-9 B-4 D-8 M-12 E-6 X-19 B-4 D-8 T-18 M-12 L-9 J-11 C-5 S-17 20 T. Qur'an Hadits
4 09.15 - 10.00 Q-14 K-7 S-3 V-15 L-9 B-4 D-8 M-12 E-6 X-19 B-4 D-8 T-18 M-12 L-9 J-11 C-5 S-17 U. Aqidah Akhlak
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Y. V. Shiroh Islam
5 10.15 - 11.00 S-3 R-13 M-12 Q-14 J-11 K-7 C-5 B-4 O-2 U-16 L-9 X-19 F-14 V-15 M-12 B-4 S-17 D-8
RAKOR GURU X. Bim-Kos W. Manhaj Hid.
6 11.00 - 11.45 S-3 R-13 M-12 Q-14 J-11 K-7 C-5 B-4 O-2 U-16 L-9 X-19 F-14 V-15 M-12 B-4 S-17 D-8 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 O-2 V-15 R-13 P-10 C-5 E-6
USBN-UNBK-UTBK
H-15 X-19 K-7 C-5 P-10 E-6 A-16 J-11 N-14 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 O-2 V-15 R-13 P-10 C-5 E-6 H-15 X-19 K-7 C-5 P-10 E-6 A-16 J-11 N-14 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X MIPA-1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Hakim + Nastah + Farid Kelas X MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Tatib - Admin : M. Said + Ali R. + Susilo Eko P. Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


Semester Gasal
SMA AR-ROHMAH DAU Semester Gasal
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id
TP-2019 (Revisi)
J HARI - KELAS KETERANGAN
A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP - Fiqih
0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN
1 07.15 - 07.45 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 L-9 A-16 E-6 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 V-20 D-8 M-12 C-5 Q-14 E-13 T-18 A-16 E-6 W-1 K-7 L-9 C-5 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
2 07.45 - 08.30 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 L-9 A-16 E-6 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 V-20 D-8 M-12 C-5 Q-14 E-13 T-18 A-16 E-6 W-1 K-7 L-9 C-5 4. Purnomo D. Matematika Dasar
3 08.30 - 09.15 P-10 J-11 E-13 M-12 T-18 S-17 K-7 L-9 B-4 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 I-13 A-16 E-13 S-3 M-12 O-2 W-1 T-18 L-9 J-11 D-8 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
4 09.15 - 10.00 P-10 J-11 E-13 M-12 T-18 S-17 K-7 L-9 B-4 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 I-13 A-16 E-13 S-3 M-12 O-2 W-1 T-18 L-9 J-11 D-8 6. Deni H. F. Sej. Indonesia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes
5 10.15 - 11.00 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 C-5 H-15 D-8 S-3 M-12 V-20 E-6 K-7 F-14 I-13 D-8 Q-4 S-3 H-15 C-5 W-1 D-8 P-10 J-11 K-7 O-2 8. Yopie H. P. H. Prakarya / TIK
6 11.00 - 11.45 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 C-5 H-15 D-8 S-3 M-12 V-20 E-6 K-7 F-14 I-13 D-8 Q-4 S-3 H-15 C-5 W-1 D-8 P-10 J-11 K-7 O-2 9. Sugeng H. I. Seni Budaya
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA
7 13.00 - 13.45 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 E-6 C-5 P-10 D-11 C-5 S-3 N-14 V-20 A-16 M-12 E-6 I-13 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 A-16 E-6 H-15 11. M. Nastahwid K. Fisika
8 13.45 - 14.30 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 E-6 C-5 P-10 D-11 C-5 S-3 N-14 V-20 A-16 M-12 E-6 I-13 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 A-16 E-6 H-15 12. Haris Eka P. L. Kimia
13. Triyopi Angga M. Biologi
J HARI - KELAS 14. Rohmat D. N. Sejarah IPS
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rifan Nurrofi O. Ekonomi
M X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS X-IPS X-IPA1 X-IPA2 XI-IPS XI-IPA1 XI-IPA2 XII-IPA1 XII-IPA2 XII-IPS 16. A. M. Hakim P. Geografi
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Dodik Yanuar Q. Sosiologi
1 07.15 - 07.45 V-20 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 M-12 D-8 F-14 T-18 D-8 L-9 U-16 E-6 M-12 S-17 K-7 Q-4 18. Achmad Chanafi R. Bhs Sastra Inggris
2 07.45 - 08.30 V-20 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 M-12 D-8 F-14 T-18 D-8 L-9 U-16 E-6 M-12 S-17 K-7 Q-4
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bhs & Sastra Arab
3 08.30 - 09.15 P-10 K-7 A-16 V-20 L-9 B-4 D-8 F-14 O-2 X-19 B-4 D-8 T-18 F-14 L-9 J-11 C-5 S-17 20. Suryadi T. Qur'an Hadits
4 09.15 - 10.00 P-10 K-7 A-16 V-20 L-9 B-4 D-8 F-14 O-2 X-19 B-4 D-8 T-18 F-14 L-9 J-11 C-5 S-17 U. Aqidah Akhlak
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Y. V. Shiroh Islam
5 10.15 - 11.00 O-2 R-13 M-12 P-10 C-5 K-7 F-14 B-4 E-6 H-15 L-9 X-19 F-14 M-12 U-10 B-4 S-17 D-8
RAKOR GURU X. Bim-Kos W. Manhaj Hid.
6 11.00 - 11.45 O-2 R-13 M-12 P-10 C-5 K-7 F-14 B-4 E-6 H-15 L-9 X-19 F-14 M-12 U-10 B-4 S-17 D-8 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 A-16 V-20 R-13 O-2 J-11 E-6 C-5 M-12 P-10 U-16 X-19 K-7 C-5 U-10 E-6 H-15 J-11 N-14 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 A-16 V-20 R-13 O-2 J-11 E-6 C-5 M-12 P-10 U-16 X-19 K-7 C-5 U-10 E-6 H-15 J-11 N-14 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X MIPA-1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Hakim + Nastah + Farid Kelas X MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Tatib - Admin : M. Said + Ali R. + Susilo Eko P. Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Semester Gasal
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 TP 2019/2020 (Pasca PTS)
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP - Fiqih

0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN

1 07.15 - 07.45 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 E-6 L-9 A-16 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 V-15 C-5 D-8 M-12 Q-14 R-13 T-18 A-16 E-6 W-1 C-5 K-7 L-9 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia

2 07.45 - 08.30 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 E-6 L-9 A-16 B-4 A-16 K-7 P-10 L-9 V-15 C-5 D-8 M-12 Q-14 R-13 T-18 A-16 E-6 W-1 C-5 K-7 L-9 4. Purnomo D. Matematika Dasar

3 08.30 - 09.15 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 B-4 K-7 L-9 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 A-16 E-6 I-13 P-10 S-3 M-12 O-2 W-1 T-18 D-8 L-9 J-11 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris

4 09.15 - 10.00 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 B-4 K-7 L-9 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 A-16 E-6 I-13 P-10 S-3 M-12 O-2 W-1 T-18 D-8 L-9 J-11 6. Deni H. F. Sej. Indonesia

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes

5 10.15 - 11.00 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 D-8 C-5 H-15 S-3 M-12 V-15 E-6 K-7 F-14 Q-4 I-13 D-8 S-3 H-15 C-5 W-1 D-8 P-10 O-2 J-11 K-7 8. Yopie H. P. H. Prakarya / TIK

6 11.00 - 11.45 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 D-8 C-5 H-15 S-3 M-12 V-15 E-6 K-7 F-14 Q-4 I-13 D-8 S-3 H-15 C-5 W-1 D-8 P-10 O-2 J-11 K-7 9. Sugeng H. I. Seni Budaya

11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA

7 13.00 - 13.45 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 P-10 E-6 C-5 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 I-13 M-12 E-6 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 H-15 A-16 E-6 11. M. Nastahwid K. Fisika

8 13.45 - 14.30 R-13 U-19 H-15 Q-14 A-16 M-12 P-10 E-6 C-5 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 I-13 M-12 E-6 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 H-15 A-16 E-6 12. Haris Eka P. L. Kimia

13. Triyopi Angga M. Biologi

J HARI - KELAS 14. Rohmat D. N. Sejarah IPS

A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rifan Nurrofi O. Ekonomi

M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 16. A. M. Hakim P. Geografi

0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Dodik Yanuar Q. Sosiologi

1 07.15 - 07.45 V-15 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 F-14 M-12 D-8 T-18 D-8 L-9 U-19 E-6 M-12 Q-4 S-17 K-7 18. Achmad Chanafi R. Bhs & Sastra Inggris

2 07.45 - 08.30 V-15 L-9 B-4 E-6 K-7 J-11 F-14 M-12 D-8 T-18 D-8 L-9 U-19 E-6 M-12 Q-4 S-17 K-7
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bhs & Sastra Arab

3 08.30 - 09.15 E-13 K-7 A-16 V-15 L-9 B-4 O-2 D-8 F-14 R-13 B-4 D-8 T-18 F-14 L-9 S-17 J-11 C-5 20 T. Qur'an Hadits

4 09.15 - 10.00 E-13 K-7 A-16 V-15 L-9 B-4 O-2 D-8 F-14 R-13 B-4 D-8 T-18 F-14 L-9 S-17 J-11 C-5 U. Aqidah Akhlak

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT V. Shiroh Islam

5 10.15 - 11.00 O-2 E-13 M-12 P-10 C-5 K-7 E-6 F-14 B-4 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19 D-8 B-4 S-17
RAKOR GURU W. Manhaj Hidayatullah

6 11.00 - 11.45 O-2 E-13 M-12 P-10 C-5 K-7 E-6 F-14 B-4 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19 D-8 B-4 S-17 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6 P-10 C-5 M-12 P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6 N-14 H-15 J-11 BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6 P-10 C-5 M-12 P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6 N-14 H-15 J-11 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X MIPA-1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Hakim + Nastah + Farid Kelas X MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Tatib - Admin : M. Said + Ali R. + Susilo Eko P. Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Semester Genap
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 TP 2019/2020
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP - Fiqih

0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN

1 07.15 - 07.45 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 E-13 L-9 D-11 B-4 A-16 D-8 E-6 L-9 V-15 C-5 M-12 K-7 Q-14 R-13 T-18 A-16 K-7 W-1 P-10 D-8 L-9 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia

2 07.45 - 08.30 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 E-13 L-9 D-11 B-4 A-16 D-8 E-6 L-9 V-15 C-5 M-12 K-7 Q-14 R-13 T-18 A-16 K-7 W-1 P-10 D-8 L-9 4. Purnomo D. Matematika Dasar

3 08.30 - 09.15 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 D-8 E-6 L-9 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 P-10 S-3 C-5 O-2 W-1 T-18 O-2 L-9 M-12 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
UTBK UTBK
4 09.15 - 10.00 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 D-8 E-6 L-9 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 E-6 P-10 S-3 C-5 O-2 W-1 T-18 O-2 L-9 M-12 6. Deni H. F. Sej. Indonesia

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes

5 10.15 - 11.00 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 P-10 D-8 C-5 S-3 M-12 V-15 P-10 E-6 F-14 Q-4 K-7 S-3 H-15 M-12 W-1 D-8 K-7 E-13 E-6 D-11 8. Yopie H. P. H. Prakarya / TIK
UTBK
6 11.00 - 11.45 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 P-10 D-8 C-5 S-3 M-12 V-15 P-10 E-6 F-14 Q-4 K-7 S-3 H-15 M-12 W-1 D-8 K-7 E-13 E-6 D-11 9. Sugeng H. I. Seni Budaya

11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA

7 13.00 - 13.45 R-13 U-19 H-15 Q-14 C-5 M-12 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 11. M. Nastahwid K. Fisika
PEMBINAAN UNBK PEMBINAAN UNBK PEMBINAAN UNBK
8 13.45 - 14.30 R-13 U-19 H-15 Q-14 C-5 M-12 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 12. Haris Eka P. L. Kimia

13. Triyopi Angga M. Biologi

J HARI - KELAS 14. Rohmat D. N. Sejarah IPS

A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rifan Nurrofi O. Ekonomi

M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 16. A. M. Hakim P. Geografi

0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Dodik Yanuar Q. Sosiologi

1 07.15 - 07.45 V-15 L-9 B-4 E-6 A-16 P-10 C-5 K-7 M-12 T-18 D-8 L-9 U-19 K-7 M-12 E-13 C-5 D-11 18. Achmad Chanafi R. Bhs & Sastra Inggris

2 07.45 - 08.30 V-15 L-9 B-4 E-6 A-16 P-10 C-5 K-7 M-12 T-18 D-8 L-9 U-19 K-7 M-12 E-13 C-5 D-11
EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bhs & Sastra Arab

3 08.30 - 09.15 E-13 K-7 M-12 V-15 L-9 B-4 C-5 R-13 B-4 K-7 T-18 F-14 L-9 D-8 M-12 C-5 20 T. Qur'an Hadits
UTBK UTBK
4 09.15 - 10.00 E-13 K-7 M-12 V-15 L-9 B-4 C-5 R-13 B-4 K-7 T-18 F-14 L-9 D-8 M-12 C-5 U. Aqidah Akhlak

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Bimbel UTBK - NF V. Shiroh Islam

5 10.15 - 11.00 O-2 E-13 A-16 P-10 E-6 J-11 Q-4 K-7 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19 C-5 D-8 E-6
RAKOR GURU W. Manhaj Hidayatullah
UTBK
6 11.00 - 11.45 O-2 E-13 A-16 P-10 E-6 J-11 Q-4 K-7 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19 C-5 D-8 E-6 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6
PEMBINAAN UNBK
P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6
PEMBINAAN UNBK
BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6 P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X MIPA-1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Hakim + Nastah + Farid Kelas X MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Tatib - Admin : M. Said + Ali R. + Susilo Eko P. Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Pembinaan UNBK
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 Kelas 12
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id
J HARI - KELAS KETERANGAN
A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M MIPA - 1 MIPA - 2 IPS MIPA - 1 MIPA - 2 IPS MIPA - 1 MIPA - 2 IPS
0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 1. M. Jayadi A. Bhs. Indonesia
1 07.15 - 07.45 2. Purnomo B. Matematika
MAT - 6 BIG - 4 BID - 3 MAT - 9 BIG - 11 BID - 3 MAT - 6 BIG - 4 BID - 3
2 07.45 - 08.30 3. Anton T. H. C. Bhs. Inggris
3 08.30 - 09.15 4. Deni H. D. Fisika
BIG - 4 BID - 3 MAT - 6 UTBK UTBK UTBK BIG - 4 BID - 3 MAT - 6
4 09.15 - 10.00 5. MA. Rahman E. Kimia
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 6. Yopie H. P. F. Biologi
5 10.15 - 11.00 7. Sugeng H. G. Ekonomi
BID - 3 MAT - 6 BIG - 4 UTBK UTBK UTBK BID - 3 MAT - 6 BIG - 4
6 11.00 - 11.45 8. Farid Wajdi H. H. Geografi
11.45 - 14.30 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 9. M. Nastahwid I. Sosiologi
7 10. Haris Eka P.
15.00 - 17.00 FIS - KIM - BIO EKO - GEO - SOS FIS - KIM - BIO EKO - GEO - SOS FIS - KIM - BIO EKO - GEO - SOS
8 11. Triyopi Angga

J HARI - KELAS
A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU
M MIPA - 1 MIPA - 2 IPS MIPA - 1 MIPA - 2 IPS MIPA - 1 MIPA - 2 IPS Catatan
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC Jadwal ini mulai berlaku, hari Kamis,
1 07.15 - 07.45 tanggal 12 s.d 27 Maret 20020
MAT - 9 BIG - 11 BID - 3 MAT - 6 BIG - 4 BID - 3 EKSTRAKURIKULER
2 07.45 - 08.30

3 08.30 - 09.15
UTBK UTBK UTBK BIG - 4 BID - 3 MAT - 6
4 09.15 - 10.00

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT


RAKOR GURU
5 10.15 - 11.00
UTBK UTBK UTBK BID - 3 MAT - 6 BIG - 4
6 11.00 - 11.45 Kepala Sekolah
11.45 - 14.30 ISHOMA ISHOMA
7
15.00 - 17.00 FIS - KIM - BIO EKO - GEO - SOS FIS - KIM - BIO EKO - GEO - SOS
BASE CAMP ttd
8 Supardi, S.PdI, M.M

PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH


SMA AR-ROHMAH DAU Semester Genap
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 464495 TP 2019/2020 (Pasca PTS)
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS KETERANGAN


A PUKUL SENIN SELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 1 Fahmi Ahmad A. PAI - BP - Fiqih

0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PKN

1 07.15 - 07.45 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 B-4 A-16 D-8 E-6 L-9 V-15 Q-14 R-13 T-18 A-16 K-7 W-1 3. Mawardi C. Bhs. Indonesia
BID-5 MAT-8 BIG-6 MAPEL PEMINATAN BID-5 MAT-8 BIG-6
2 07.45 - 08.30 C-5 T-18 U-19 S-17 M-12 D-8 B-4 A-16 D-8 E-6 L-9 V-15 Q-14 R-13 T-18 A-16 K-7 W-1 4. Purnomo D. Matematika Dasar

3 08.30 - 09.15 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 P-10 S-3 C-5 O-2 W-1 T-18 5. Anton T. H. E. Bhs. Inggris
BIG-6 BID-5 MAT-8 UTBK UTBK UTBK BIG-6 BID-5 MAT-8
4 09.15 - 10.00 U-19 J-11 R-13 M-12 T-18 S-17 N-14 S-3 L-9 D-11 B-4 K-7 P-10 S-3 C-5 O-2 W-1 T-18 6. Deni H. F. Sej. Indonesia

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Penjaskes

5 10.15 - 11.00 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 S-3 M-12 V-15 P-10 E-6 F-14 S-3 H-15 M-12 W-1 D-8 K-7 8. Yopie H. P. H. Prakarya / TIK
MAT-8 BIG-6 BID-5 UTBK UTBK UTBK MAT-8 BIG-6 BID-5
6 11.00 - 11.45 Q-14 K-7 J-11 B-4 S-17 L-9 S-3 M-12 V-15 P-10 E-6 F-14 S-3 H-15 M-12 W-1 D-8 K-7 9. Sugeng H. I. Seni Budaya

11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Matematika IPA

7 13.00 - 13.45 R-13 U-19 H-15 Q-14 C-5 M-12 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 11. M. Nastahwid K. Fisika
MAPEL PEMINATAN MAPEL WAJIB MAPEL PEMINATAN
8 13.45 - 14.30 R-13 U-19 H-15 Q-14 C-5 M-12 D-11 C-5 S-3 N-14 V-15 A-16 O-2 M-12 S-3 Q-14 P-10 C-5 12. Haris Eka P. L. Kimia

13. Triyopi Angga M. Biologi

J HARI - KELAS 14. Rohmat D. N. Sejarah IPS

A PUKUL KAMIS JUM'AT SABTU 15. Rifan Nurrofi O. Ekonomi

M X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 X-IPS X-MIPA1 X-MIPA2 XI-IPS XI-MIPA1 XI-MIPA2 XII-IPS XII-MIPA1 XII-MIPA2 16. A. M. Hakim P. Geografi

0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC 17. Dodik Yanuar Q. Sosiologi

1 07.15 - 07.45 V-15 L-9 B-4 E-6 A-16 P-10 T-18 D-8 L-9 U-19 K-7 M-12 18. Achmad Chanafi R. Bhs & Sastra Inggris

2 07.45 - 08.30 V-15 L-9 B-4 E-6 A-16 P-10


MAPEL PEMINATAN
T-18 D-8 L-9 U-19 K-7 M-12
BID-5 MAT-8 BIG-6 EKSTRAKURIKULER 19. Muh. Said S. Bhs & Sastra Arab

3 08.30 - 09.15 E-13 K-7 M-12 V-15 L-9 B-4 R-13 B-4 K-7 T-18 F-14 L-9 20 T. Qur'an Hadits
UTBK UTBK UTBK BIG-6 BID-5 MAT-8
4 09.15 - 10.00 E-13 K-7 M-12 V-15 L-9 B-4 R-13 B-4 K-7 T-18 F-14 L-9 U. Aqidah Akhlak

10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT Bimbel UTBK - NF V. Shiroh Islam

5 10.15 - 11.00 O-2 E-13 A-16 P-10 E-6 J-11 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19
RAKOR GURU W. Manhaj Hidayatullah
UTBK UTBK UTBK MAT-8 BIG-6 BID-5
6 11.00 - 11.45 O-2 E-13 A-16 P-10 E-6 J-11 H-15 L-9 R-13 F-14 M-12 U-19 Kepala Sekolah
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6
MAPEL WAJIB
P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6
BELAJAR MANDIRI
BASE CAMP ttd
8 13.45 - 14.30 A-16 V-15 E-13 O-2 J-11 E-6 P-10 R-13 K-7 C-5 U-19 E-6 Supardi, S.PdI, M.M

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.
Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Angga + Rohmat Kelas X MIPA-1 : Haris Eka Pramudita Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Hakim + Nastah + Farid Kelas X MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas X IPS : Rohmat Darmawan
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton Kelas XI MIPA-1 : A. Munirul Hakim Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Tatib - Admin : M. Said + Ali R. + Susilo Eko P. Kelas XI MIPA-2 : M. Nastahwid Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono
PENDIDIKAN INTEGRAL HIDAYATULLAH
SMA AR-ROHMAH DAU
Jl. Raya Apel 61 Sumbersekar Dau - Kab. Malang Telp. (0341) 464543, fax 4644
Website : www.arrohmahmalang.com E-mail : smaarrohmah@yahoo.co.id

J HARI - KELAS
A PUKUL SENIN SELASA
M X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S XII-M1 XII-M2 XII-S X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S
0 07.00 - 07.15 UPACARA BENDERA HADITS P
1 07.15 - 07.45 H-11 R-3 F-5 E-4 G-8 A-14
V-18 V-17 V-15 V-11 V-12 V-10 V-8 V-6 V-5
2 07.45 - 08.30 H-11 R-3 F-5 E-4 G-8 A-14
3 08.30 - 09.15 C-20 I-16 G-11 I-12 M-18 B-15 E-4 G-8 I-6 G-8 K-7 C-20 H-11 E-4 T-13
4 09.15 - 10.00 C-20 I-16 G-11 I-12 M-18 B-15 E-4 G-8 I-6 G-8 K-7 C-20 H-11 E-4 T-13
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 11.00 F-5 G-8 I-16 C-20 I-12 N-10 I-6 E-4 G-11 K-7 D-17 R-3 G-8 C-20 F-5
6 11.00 - 11.45 F-5 G-8 I-16 C-20 I-12 N-10 I-6 E-4 G-11 K-7 D-17 R-3 G-8 C-20 F-5
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 I-16 F-5 N-10 B-15 A-14 I-12 M-18 I-6 T-13 R-3 A-14 D-17 T-13 B-15 Q-10
8 13.45 - 14.30 I-16 F-5 N-10 B-15 A-14 I-12 M-18 I-6 T-13 R-3 A-14 D-17 T-13 B-15 Q-10

J HARI - KELAS
A PUKUL KAMIS JUM'AT
M X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S XII-M1 XII-M2 XII-S X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S
0 07.00 - 07.15 HADITS PAGI DAN LIC
1 07.15 - 07.45 E-4 T-13 G-11 D-17 G-8 I-12 S-19 L-9 I-6 L-9 B-15 Q-10 A-14 T-13 P-4
2 07.45 - 08.30 E-4 T-13 G-11 D-17 G-8 I-12 S-19 L-9 I-6 L-9 B-15 Q-10 A-14 T-13 P-4
3 08.30 - 09.15 G-8 E-4 I-16 I-12 K-7 R-3 L-9 S-19 F-5 J-16 L-9 P-4 J-12 S-17 G-11
4 09.15 - 10.00 G-8 E-4 I-16 I-12 K-7 R-3 L-9 S-19 F-5 J-16 L-9 P-4 J-12 S-17 G-11
10.00 - 10.15 ISTIRAHAT ISTIRAHAT
5 10.15 - 11.00 I-16 G-8 O-2 K-7 R-3 D-17 F-5 I-6 S-19 B-15 M-18 J-16 F-5 J-12 S-17
6 11.00 - 11.45 I-16 G-8 O-2 K-7 R-3 D-17 F-5 I-6 S-19 B-15 M-18 J-16 F-5 J-12 S-17
11.45 - 13.00 ISHOMA ISHOMA
7 13.00 - 13.45 A-14 I-16 T-13 R-3 I-12 G-11 I-6 F-5 N-10 M-18 J-16 B-15 S-17 F-5 J-12
8 13.45 - 14.30 A-14 I-16 T-13 R-3 I-12 G-11 I-6 F-5 N-10 M-18 J-16 B-15 S-17 F-5 J-12

Jadwal Khusus Hari Jum'at Guru Piket


Jam ke 1 - 2 : 07.00 - 08.15 Senin - Kamis : Haris + Ro'uf + Alvian
Jam ke 3 - 4 : 08.15 - 09.30 Selasa - Jum'at : Nastah + Angga + Farid
Jam ke 5 - 6 : 09.45 - 11.00 Rabu - Sabtu : Yopi + Deni + Anton
Jam ke 7 - 8 : 13.00 - 14.15 BK - Koord. Tatib : M. Said + Mawardi
Semester Gasal
0341) 464543, fax 464495
hmah@yahoo.co.id
TP. 2020/2021
I - KELAS KETERANGAN
ELASA RABU Nama Guru Mata Pelajaran
XII-M1 XII-M2 XII-S X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S XII-M1 XII-M2 XII-S 1 Fahmi Ahmad A. PAI - Aqidah
HADITS PAGI DAN LIC 2. M. Jayadi B. PAI - Fiqih
R-19 L-9 J-6 D-17 H-11 S-15 G-8 L-9 U-1 K-7 M-18 E-4 3. Mawardi C. PAI - Qurdits
R-19 L-9 J-6 D-17 H-11 S-15 G-8 L-9 U-1 K-7 M-18 E-4 4. Purnomo D. PAI - Shiroh
L-9 M-18 R-19 T-13 C-20 J-16 L-9 U-1 E-4 F-5 H-11 J-6 5. Anton T. H. E. PKN
L-9 M-18 R-19 T-13 C-20 J-16 L-9 U-1 E-4 F-5 H-11 J-6 6. Deni H. F. Bhs. Indonesia
TIRAHAT ISTIRAHAT 7. MA. Rahman G. Mat. Dasar
H-11 R-19 P-4 S-15 J-16 E-4 U-1 H-11 C-20 G-8 K-7 N-10 8. Yopie H. P. H. Mat. IPA
H-11 R-19 P-4 S-15 J-16 E-4 U-1 H-11 C-20 G-8 K-7 N-10 9. Sugeng H. I. Bhs. Inggris
SHOMA ISHOMA 10. Farid Wajdi H. J. Sastra Inggris ('C)
M-18 J-6 O-2 J-16 S-15 A-14 M-18 D-17 O-2 J-6 T-13 F-5 11. M. Nastahwid K. Fisika
M-18 J-6 O-2 J-16 S-15 A-14 M-18 D-17 O-2 J-6 T-13 F-5 12. Triyopi Angga L. Kimia
13. Rifan Nurrofi M. Biologi
I - KELAS 14. Muh. Said N. Geografi
UM'AT SABTU 15. Alvian Bawazir O. Ekonomi
XII-M1 XII-M2 XII-S X-M1 X-M2 X-S XI-M1 XI-M2 XI-S XII-M1 XII-M2 XII-S 16. Fathorrohim P. Sosiologi
17. Muh. Ro'uf Q. Sejarah
G-8 F-5 G-11 18. Haris Eka P. R. Bhs Arab
G-8 F-5 G-11
EKSTRAKURIKULER 19. Dodik Yanuar S. Sastra Arab ('M)
K-7 G-8 O-2 20. Achmad Chanafi T. Informatika
K-7 G-8 O-2 U. Manhaj Hid.
TIRAHAT V. Adab Akhlak
J-6 K-7 P-4
RAKOR GURU
J-6 K-7 P-4 Kepala Sekolah
SHOMA
T-13 J-6 Q-10 BASE CAMP ttd
T-13 J-6 Q-10 Fahmi Ahmad, S.PdI, M.M

Wali Kelas Kelas XII MIPA-1 : Yopie Hamengku P.


Kelas X MIPA-1 : Haris Eka P. Kelas XII MIPA-2 : Deni Hamarismul
Kelas X MIPA-2 : M. Ro'uf Kelas X IPS : Alvian Bawazir
Kelas XI MIPA-1 : M. Nastahwid Kelas XI IPS : Farid Wajdi Hidayatullah
Kelas XI MIPA-2 : Triyopi Anggar P. Kelas XII IPS : Anton Tri Hartono