Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 5SV (C)

TARIKH/ HARI 24 JUN 2020 RABU MASA 8.15 – 9.15


i. Garis masa (timeline) Sejarah Malaysia pada tahun 1400 – 1963.
TAJUK
ii. Galur peristiwa secara umum tentang sejarah di Malaysia.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN i. Menggalurkan sekurang-kurangnya 4 peristiwa yang berlaku dalam sejarah Malaysia antara tahun 1400 – 1963.

i. Guru menyatakan tajuk pembelajaran.


AKTIVITI PENGAJARAN & ii. Guru bersoal jawab dengan murid tentang galur peristiwa yang berlaku.
PEMBELAJARAN iii. Murid menjalankan aktiviti lakar semula garis masa bersama-sama murid.
(PdP) iv. Guru memberikan beberapa soalan pengukuhan untuk menguji kefahaman murid.

BAHAN BANTU MENGAJAR


Buku Teks, Kertas A4
(BBM)

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Cuti Rehat /
Cuti Sakit
REFLEKSI  Mesyuarat / Kursus
 Cuti Bencana /
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan  Program Sekolah
Cuti Khas
kerana ….  Mengiringi Murid Keluar
 Cuti
 Aktiviti Luar
Peristiwa /
Cuti Umum
Aktiviti PdP dibawa ke
_____________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 5SS (A)

TARIKH/ HARI 24 JUN 2020 RABU MASA 8.15 – 9.15

TAJUK i. Garis masa (timeline) Sejarah Malaysia pada tahun 1400 – 1963.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF PEMBELAJARAN i. Memberikan jawapan sekurang-kurangnya 5 jawapan daripada 15 soalan yang dibekalkan oleh guru.

AKTIVITI PENGAJARAN & i. Sesi soal jawab bersama-sama murid dengan menggunakan set soalan yang dibekalkan oleh guru.
PEMBELAJARAN ii. Murid berinteraksi dengan antara satu sama lain untuk menjawab soalan tersebut.
(PdP)

BAHAN BANTU MENGAJAR


Set Soalan / Kuiz
(BBM)

 _____/____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 ____/____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan

 Cuti Rehat /
Cuti Sakit
REFLEKSI  Mesyuarat / Kursus
 Cuti Bencana /
Aktiviti pengajaran & pembelajaran ditangguhkan  Program Sekolah
Cuti Khas
kerana ….  Mengiringi Murid Keluar
 Cuti
 Aktiviti Luar
Peristiwa /
Cuti Umum
Aktiviti PdP dibawa ke
_____________________________________________________