Anda di halaman 1dari 17

Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Kepentingan Akhlak Islam dalam Perkhidmatan Pelanggan


Yang Berkualiti

Zainuddin Zakaria¹
Ahmad Nazula @Marzuki Yaakub²
Univeriti Teknologi MARA Terengganu

Abstrak

K ertas kerja ini cuba melihat teori perkhidmatan pelanggan yang


berkualiti dari sudut pandangan dan konsep-konsep yang disarankan oleh
syariat Islam. Apa yang dicadangkan oleh Islam akan di kupas dari
berbagai sudut berdasarkan sunah Nabi Muhammad S.A.W dan gelagat
dan tingkah laku yang dipertontonkan oleh para sahabat. Secara
terperincinya, apa yang cuba ditonjolkan oleh penulis ialah akhlak yang
seharusnya di pamirkan kepada para peniaga dalam usaha mereka
memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Akhlak yang
terpuji akan membuahkan hasil yang menguntungkan bukan sahaja
kepada pelanggan tetapi juga para peniaga. Ini kerana pelanggan yang
gembira dan berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan akan terus
mengunjungi perniagaan tersebut dan ini akan meningkatkan keuntungan
peniaga. Sungguh pun begitu ganjaran yang lebih besar ialah ganjaran
yang bakal diperolehi dari Allah s.w.t yang menjanjikan pahala yang
besar kepada mereka yang bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk
mengharapkan keredhaan Allah semata-mata.

1
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

1.0 Pendahuluan

Salah satu daripada lapan prinsip Islam Hadhari ialah akhlak. Nampaknya
pimpinan negara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan warganegara
Malaysia yang berakhlak dan berbudi pekerti. Kempen budi bahasa,
budaya kita adalah contoh terbaru. Ini pada hemat penulis adalah hasil
daripada aduan khidmat pelanggan di kaunter-kaunter pejabat kerajaan
yang pada masa ini belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Ini di
tambah pula dengan layanan-layanan para pekerja di kedai-kedai makan,
kedai runcit, pasar raya dan lain-lain lagi yang setanding dengan
perkhidmatan yang terdapat di negara-negara maju seperti U.S.A, Kanada
dan Jepun.

Dalam usaha meningkatkan tahap layanan atau pun perkhidmatan yang


berkualiti, peorang peniaga mahu pun kakitangannya harus merujuk
kepada prinsip dan falsafah bekerja menurut pandangan Islam. Ini adalah
penting kerana dalam apa jua jenis pekerjaan yang halal, prinsip dan
falsafah bekerja adalah tunjang atau pun asas yang tersangat penting
dalam meningkat kualiti pekerjaaan itu. Pekerjaan yang dimaksudkan
termasuk di dalam usaha para pekerja atau pun kakitangan yang
berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Jesturu itu, sebelum
penulis pergi lebih jauh lagi dalam isu
perkhidmatan yang berkualiti, ada baiknya dibincangkan terlebih konsep
bekerja didalam Islam dalam usaha setiap mukmin mencari keredhaan
Allah swt.

2.0 Konsep Kerja di Dalam Islam


Konsep kerja di dalam Islam boleh di dasarkan kepada konsep manusia
dijadikan oleh Allah sebagai khalifah yang dipertanggungjawabkan untuk
memakmurkan muka bumi ini. Termasuk didalam konsep ini adalah
dengan bekerja untuk mencari nafkah dan kelangsungan hidup dimuka

2
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

bumi ini. Konsep ini dapat di lihat di dalam ayat suci Al-Quran seperti
mana firman Allah s.w.t yang bermaksud :

“Dan tuntutlah dengan kurniaan yang telah dilimpahkan Allah kepadamu


itu kebahagian hari akhirat dan janganlah engkau melupakan
bahagianmu (keperluan dan bekalan) dari dunia.”

Surah al-Qosas, 28: 77

Dari maksud ayat di atas boleh kita simpulkan bahawa bekerja di dunia
bukan hanya sekadar untuk mencari nafkah dan kesenangan di dunia tetapi
boleh dijadikan sebagai ibadah untuk mendapat pahala dan keredhaan dari
Allah swt. Dalam ertikata lain, Islam tidak hanya mementingkan akhirat,
kerana sebelum menuju ke akhirat, manusia bermula dengan penghidupan
di dunia, di mana dunia ini adalah sebagai sebuah ladang untuk bercucuk
tanam di mana hasilnya akan di pungut atau dirasai di akhirat.
Kepentingan bekerja sebagai satu ibadah boleh dilihat dalam hadis
Rasullullah yang di riwayatkan oleh at-Thabarani seperti berikut:

Sedang Rasullulah berbual-bual dengan para sahabat, seorang


lelaki berbadan tegap dan kuat lalu di hadapan meraka, lalu salah
seorang sahabat pun berkata: “Ya Rasulullah, alangkah baiknya
jika orang itu berjuang untuk membela agama Allah”. Lalu
Rasulullah pun menjawab dengan sabdanya:
“Jika lelaki itu keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah untuk
anak-anaknya yang masih kecil, itu juga fisabilillah namanya.
Mencari rezeki untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, juga
dinamakan fisabilillah. Mencari rezeki untuk dirinya supaya tidak
meminta-minta juga dikira fisabilillah. Tetapi jika dilakukan
kerana niat bongkak dan menunjuk-nunjuk, ia dikira sebagai
fisabililissyaitan” (mengikut jalan syaitan)”.
HR: At-Thabarani

3
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Soalnya apakah kaitannya konsep bekerja ini dengan perkhidmatan


berkualiti? Kaitan antara konsep kerja ini dan perkhidmatan berkualiti
boleh dilihat dari sudut bahawa setiap pekerjaan itu boleh dijadikan
sebagai ibadat seandainya ia mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
oleh Islam. Maka dengan itu, sekiranya kakitangan yang berurusan dengan
pelanggan mempunyai pegangan bahawa perkhidmatan yang diberikan
adalah landasan untuk mereka mendapat pahala dan keredhaan Allah,
maka mereka akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada
pelanggan yang mengunjungi tempat mereka. Apabila ini berlaku, maka
pelanggan akan sentiasa suka untuk mengunjungi premis perniagaan
tersebut. Hasilnya, bukan sahaja perniagaan untuk mendapat untung yang
banyak tetapi juga akan mendapat keredhaan dari Ilahi. Hasil dari
kefahaman ini, penulis akan membincangkan tentang kepentingan akhlak
Islamiah dalam menentukan perkhidmatan yang berkualiti sesebuah
perniagaan itu.

3.0 Akhlak dalam Perkhidmatan Berkualiti


Dalam membincangkan mengenai akhlak dalam perkhidmatan berkualiti,
kita tidak dapat lari dari membincangkan akhlak junjungan besar, Nabi
Muhammad s.a.w. Ini kerana sebagai Muslim sejati, kita seharusnya
menjadikan akhlak Nabi Muhammad s.a.w sebagai ikutan dalam semua
tindak tanduk kita.

Akhlak Rasulullah s.a.w adalah sebaik-baik akhlak manusia. Baginda


adalah manusia contoh yang menepati piawaian kualiti yang telah
ditetapkan oleh Allah s.w.t. Baginda adalah seorang manusia yang
berkualiti dari segi jasmani, rohani dan mental. Al-Quran telah
menjelaskan kepada kita bahwa rasulullah s.a.w adalah contoh tauladan
yang baik sebagaimana ayat Al-Quran yang bermaksud. (Abdullah
Basureh : 1972)

4
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

“Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh
ikutan yang baik iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan
(keredhaan) Allah dan (balasan baik) hari akhirat serta ia pula menyebut
dan memperingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang”

Surah Al-Ahzab, 33: 21

Para peniaga hari ini patut mengikuti jejak langkah Rasullullah s.a.w
dalam menangani dunia perniagaan yang semakin mencabar. Maksudnya
para peniaga mestilah berani menghadapi segala cabaran dengan
mempunyai jati diri dan akhlak yang tinggi.

Mengikut sejarah, ketika berusia 12 tahun, Rasulullah s.a.w sudah diajak


oleh bapa saudaranya Abu Talib untuk berniaga di Syam (Syria, Jordan,
Lubnan dan Palestin). Kemudian, ketika berusia lebih kurang 25 tahun,
Baginda diberi amanah oleh Siti Khadijah, seorang janda kaya (sebelum
menjadi isteri Baginda) untuk berniaga sekali lagi di Syam. Di riwayatkan
bahawa barangan dagangan yang dibawa oleh rasulullah mendapat
keuntungan yang berlipat kali ganda jika dibandingkan dengan orang lain
yang membawa bekalan Siti Khadijah sebelum ini. Apakah rahsia
Rasullulah s.a.w yang menjadikan beliau seorang peniaga yang berjaya?
Jawapannya ialah Rasulullah s.a.w mempunyai sifat-sifat atau akhlak yang
terpuji yang ditonjolkan ketika baginda berurusan dengan pelanggan-
pelanggan baginda. Maka tidak hairanlah baginda telah mendapat rezeki
yang banyak hasil dari keuntungan berniaga barangan Siti Khadijah yang
diniagakan di Syam (Al-Buty, 2001).

Disamping itu, kejayaan Rasullulah boleh dikaitkan dengan kesedaran


baginda terhadap kekuasaan Allah s.w.t. yang maha mendengar lagi maha
mengetahui.Ini bermakna baginda sedar bahawa segala gerak geri baginda
adalah dibawah pengawasan Allah s.w.t. Sebagai seorang peniaga yang

5
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

diamanahkan dengan tanggungjawab melayan para pelanggan, mereka


seharusnya menanamkan sikap ini ketika berurusan dengan pelanggan dan
orang ramai. Mengikiut Dr. Musthofa Abdul Wahid (1988), sikap ini
bermula dengan perasaan cinta kepada Allah, diikuti dengan tawakkal dan
akhirnya akan menimbulkan rasa takut kepada siksaan Allah swt.,
sebagaimana seseorang itu mengharapkan rahmat semata-mata dari Allah.
Beliau seterusnya menyarankan bahawa takut kepada Allah adalah dasar
yang akan melahirkan budi pekerti (akhlak) dalam peribadi seorang
Muslim yang dapat menghalang seseorang dari melakukan penyelewengan
dan dosa. Allah s.w.t. menjanjikan pahala yang besar dan tempat yang
mulia bagi orang-orang yang takut kepadanya kerana takut kepada adalah
tanda kebenaran iman, kemantapan dan ikatan hatinya dengan kekuasaan
Allah s.w.t. Ini bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud :

“Sesunguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan


tidak dilihat, mereka akan memperolehi ampunan dan pahala yang
besar”.

Surah Al-Mulk, 67:12

Dalam urusan khidmat pelanggan yang berkualiti ianya berpunca daripada


kualiti diri pelayan atau pegawai yang terlibat dengan para pelanggan.
Dari sudut pandangan Islam, kualiti diri berpunca dari rasa takut kepada
Alah s.w.t. Ini adalah kerana mereka tidak akan mengambil ringan tugas
yang diamanahkan kepada mereka lantaran kesedaran bahawa setiap gerak
geri mereka adalah dalam pemerhatian Allah yang maha kuasa. Amalan
ini secara tidak langsung akan membina akhlak yang terpuji yang
berlandaskan nilai-nilai Islam yang telah di tunjukkan oleh Rasulullah
s.a.w.

6
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Apakah akhlak terpuji yang boleh diamalkan oleh pekerja dan kakitangan
yang berurusan dengan para pelanggan boleh dilihat dari berbagai sudut
dan dibincangkan dengan pendekatan yang berbeza. Seterusnya, penulis
akan membincangkan beberapa akhlak terpuji yang boleh digunakan oleh
para peniaga yang berurusan dengan pelanggan mereka.

4.0 Bersikap Jujur


Kejujuran adalah hiasan hati kepada seorang Muslim. Islam mengajar
penganutnya bahawa kejujuran adalah merupakan keutamaan dalam hidup
dan asas kemulian akhlak. Jesteru itu, seorang Muslim yang tulin akan
selalu menghias dirinya dengan kejujuran di dalam setiap ucapan dan
amalan. Yang demikian itu merupakan martabat yang tinggi dan mulia. Di
sisi Islam, manusia ini dikira sebagai seorang yang jujur lagi benar. Sifat
jujur ini adalah sangat penting kepda peniaga yang menjual produk mahu
pun yang memberikan perkhidmatan kepada pelanggan. Ini ditegaskan
didalam hadis Rasullullah di mana Rasullulah telah melalui selonggok
makanan yang hendak dijual. Baginda memasukkan tangan ke dalam
makanan itu sehingga jari-jari tangannya basah, lalu baginda bertanya
kepada pemilik makanan itu:

“Apakah ini, wahai pemilik makanan? Pemilik itu menjawab: “Terkena


hujan, ya Rasullulah. Maka berkata Rasulullah: “Tidakkah kau sengaja
mencampurkan sesuatu pada makanan itu sehingga orang-orang yang
melihatnya akan tertarik? Barang siapa yang menipu kami bukanlah
termasuk golongan kami”
(HR Muslim)

Hadis ini menerangkan bahwa antara sifat terpuji yang harus ada dalam
diri peniaga ialah sentiasa bercakap benar dan berlaku jujur dalam
interaksinya dengan para pelanggan. Selain dari menghindarkan perasaan
tertipu dalam diri pelanggan, seorang peniaga harus menjadikan amalan

7
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

bercakap benar kerana ia adalah landasan keimanan yang harus dipegang


sepanjang hayat. Ini kerana ia seharusnya sedar bahawa bercakap bohong
itu berdosa dan bertentangan dengan syariat Islam. Seorang yang bercakap
benar, sebenarnya berjaya menimbulkan unsur-unsur kejujuran dalam
perhubungannya dengan pelanggannya. Dalam hal ini Rasululah s.a.w
bersabda:

“Empat perkara, barang siapa yang ada di dalam dirinya, maka ia


menjadi orang munafik dan barang siapa yang ada dalam dirinya satu di
antara sifat yang empat itu, maka dalam dirinya ada sifat kemunafikan
sehingga ia meninggalkannya; jika bercerita ia berdusta.”
(HR Bukhari, Muslim)

Dalam hal kejujuran ini seorang peniaga hendaklah menunjukkan cacat


cela barangan yang hendak dijual atau perkhidmatan yang akan diberikan
kepada pelanggan. Ini bersesuaian dengan sabda Rasullulah yang
bermaksud:

“Tidak halal bagi seseorang yang menjual barangannya kecuali ia


tunjukkan cacat-celanya. Tidak halal pula bagi orang yang mengetahui
cela barangan itu melainkan ia mesti menjelaskannya”
(RiwayatAl-Hakim dan Al-Baihaqi)

Kejujuran bukan saja sebagai jalan untuk mencari redha Allah, tetapi juga
merupakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat. Ada pun sifat suka
berdusta adalah sifat yang menyesatkan dan mempunyai kesan yang buruk
bukan sahaja kepada pelanggan, tetapi juga kepada perniagaan itu secara
keseluruhan. Ini kerana, tiada pelanggan yang suka dibohongi dan
pelanggan yang dibohongi akan mencari peniaga lain. Dalam perkara ini,
Rasulullah s.a.w bersabda:

8
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

“Tempuhlah kejujuran walau pun kamu melihat bahaya di dalamnya


kerana dalam kejujuran itu ada keselamatannya”
(HR. Ibnu Abi Dunya)

5.0 Lemah Lembut


Seorang peniaga yang ingin memberikan perkhidmatan yang berkualiti
selalu halus perangainya dan berlemah lembut terhadap sesama umat
manusia. Halusnya pekerti, lemah lembut dan sabar merupakan perkra-
perkara yang terpuji, yang sangat di sukai oleh Allah. Ini boleh dilihat
didalam firman Allah yang bermaksud:

“Sifat yang baik itu tidak dianugerakan melainkan kepada orang-orang


yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang
mempunyai keuntungan yang besar”

Surah Fushshilat, 41: 35

Ayat di atas merupakan pedoman dan pendorong kepada para peniaga


dalam menyemai sifat lemah-lembut ketika berinteraksi dengan pelanggan
yang merupakan sebahagian dari akhlak yang luhur dan terpuji. Setiap
Muslim semestinya menghias dirinya dengan sifat mulia ini dalam
kehidupan bermasyarakat.
Nabi Muhammad s.a.w sendiri mengamalkan sifat lemah lembut dalam
menyampai risalah Ilahi kepada kaum Jahiliah di Mekah. Sikap lemah-
lembut dan ramah-tamah selalu menyertai Rasululah di dalam setiap
urusan (Ibnu Hisyam, 1991). Ini diterangkan dengan jelas dalam hadisnya
yang bermaksud:

“Sesungguhnya ramah-tamah (lemah-lembut) di dalam segala


urusan akan menjadikan urusan itu indah. Tanpa sikap lemah-
lembut pastilah semua urusan akan menjadi buruk.”
(HR Muslim)

9
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Mengikut sejarah Islam, Rasulullah s.a.w amat berhati-hati dalam


sebarang gerakerja baginda supaya hati manusia tidak terluka dan mesej
Islam sampai kepada setiap manusia. Baginda mengikut tahap-tahap
dakwah yang telah digariskan dalam Al-Quran surah Al-Nahl ayat 125
yang bermaksud: (Pimpinan al-Rahman (1994)

“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhamad) dengan hikmah


kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan
mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik.
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang
yang sesat dari jalannya dan dialah jua yang lebih mengetahui akan
orang-orang yang mendapat petunjuk”

Surah Al-Nahl, 16: 125

Dari ayat ini, orang-orang Islam di suruh berdakwah (berkomunikasi)


yang betul supaya mesej Islam atau maklumat yang betul sampai dan hati
orang tidak terguris atau terluka. Pengajaran yang seharusnya diikuti oleh
para peniaga atau pun organisasi dalam berurusan dengan pelanggan ialah
seperti berikut.

1. Berinteraksi dengan pelanggan dan orang ramai secara penuh


hikmah dan bijaksana, yakni dengan penjelasan yang tepat dan
betul berdasarkan fakta. Ini akan menghapuskan kekeliruan
yang dialami oleh para pelanggan.

2. Hendaklah berkomunikasi dengan para pelanggan dengan cara


yang sebaik-baiknya iaitu dengan lemah lembut dan kata-kata
yang baik kerana cara yang demikian dapat melembutkan hati
para pelanggan, walau pun ada kalanya para pelanggan sedikit
cerewet atau pun berkasar dengan penjual atau pun peniaga.

10
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

3. Peniaga hendaklah bertoleransi dengan para pelanggan. Ini


kerana hubungan seorang Muslim dengan manusia lainnya
didasari oleh perasaan ehsan dan kasih-sayang serta diliputi
oleh sifat saling memaafkan. Perasaan dan sifat ini adalah
tanda-tanda seseorang itu mempunyai rasa takwa, iman dan
merupakan petunjuk keagungan kekuatan peribadi dan
kemantapan iman

6.0 Murah dengan Senyuman


Hasil dari sifat lemah lembut dan perasaan tolak ansur, akan secara
automatik akan menampakkan kegembiraan dan kemurahan senyuman
dalam diri seorang Muslim mahu pun mereka yang sentiasa berurusan
dengan orang ramai. Amalan ini akan dipancarkan di dalam akhlak
seseorang yang mempunyai akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Ini
termasuk dalam perbuatan makruf yang sangat ditekankan oleh Islam.
Didalam kitab Sahih Muslim, dinyatakan bahawa Rasullulah s.a.w telah
bersabda dengan maksudnya:

“Janganlah kamu meremehkan perbuatan makruf sedikit pun, walau pun


sekadar menunjukkan wajah yang berseri ketika bertemu dengan
saudaramu”
(HR Muslim)

Sesungguhnya masyarakat yang mengamalkan sikap toleransi, kasih


sayang dan murah senyumnya diantara sesama individu pasti menghargai
prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur dan diredhai oleh Allah s.w.t.
Bagi para peniaga yang murah dengan senyuman, mereka akan
menyampaikan maksud kepada pelanggannya bahawa mereka disukai, dan
disenangi. Apabila ini berlaku, maka pelanggan akan merasakan bahawa
beliau adalah insan yang paling penting kepada peniaga dan hasilnya ini
akan menambat hati pelanggan untuk sentiasa mengunjungi perniagaan

11
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

tersebut. Dalam persaingan perniagaan yang semakin sengit, unsur-unsur


kemanusiaan ini mampu membantu sesuatu perniagaan itu mengekalkan
pelanggan mereka dan juga menarik hati pelanggan baru.

7.0 Berlaku Adil dan Saksama


Penjual atau pun peniaga mestailah berlaku adil dan saksama dengan
pelanggan atau pembeli. Beberapa akhlak mulia dalam hal berlaku adil
dan saksama ini diterangkan oleh Hassan Mohd Ali (1996)seperti berikut:

1. Pembeli dan penjual (peniaga) mestilah saling reda meredai


dalam melakukan jual beli itu. Dalam erti kata lain kedua-dua
pihak mestilah bersetuju dengan jenis, jumlah, kualiti dan
harga barangan atau pun perkhidmatan yang niagakan. Ini
bersesuaian dengan firman dalam surah An-Nisa yang
bermaksud:

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan


harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara
kamu.”

Surah An-Nisa, 4: 29.

2. Pastikan timbangan, sukatan atau ukuran sentiasa tepat dan


menepati piawaian yang telah ditentukan. Sewaktu
menimbang, menyukat, mengira atau pun mengukur pastikan ia
dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh amanah.
Ini di perjelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, ayat 1-
3, maksudnya:

12
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

“Kecelakaan besar bagi orang yang curang, iaitu orang yang


apabila menerima takaran daripada orang lain, mereka
meminta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain, mereka sengaja mengurangkan.”

Surah Al Mutaffifinm 83 : 1-3

4. Jangan bersumpah palsu. Rasulullah s.a.w melarang perkara ini


dengan sabdanya yang bermaksud:

“Sumpah palsu itu merosakkan perniagaan dan melenyapkan


keberkatan pekerjaan”
HR Bukhari dan Muslim

6. Janganlah memuji-muji barangan yang dijual diluar batas yang


selayaknya. Sekiranya pembeli terpengaruh dengan barangan
itu disebabkan pujian tadi, bererti ia membeli secara tidak tulus
dan jujur.

8.0 Menunaikan Janji


Ciri-ciri lain dari personaliti Muslim yang benar-benar memelihara
agamanya, yang menandakan akhlaknya yang terpuji, adalah kesetiaan
terhadap janji-janjinya. Menepati janji merupakan perwujudan kesetiaan
dan merupakan akar akhlak Islam.

Islam banyak menekankan kesetiaan terhadap menunaikan janji. Banyak


dalil dari Al-Quran mahu pun hadith Nabi yang menyatakan kaitan erat
antara kesihatan iman seorang Muslim dengan kesetiaannya terhadap janji.
Antara ayat-ayat al-Quran yang menekankan kepentingan menunaikan
janji ini adalah seperti berikut dengan maksudnya (Ibnu Hasyim, 1991):

13
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

“Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta


tanggungjawabnya.”

Surah Al-Isra’, 17 : 34

Seorang peniaga mestilah sedar bahawa janji bukanlah hanya kalimah


kosong yang diucapkan oleh seseorang tanpa disertai kesedaran dan
komitmen penuh, sebagaimana dilakukan oleh sebahagian peniaga
sekarang. Berjanji adalah suatu tanggungjawab adalah suatu
tanggungjawab yan perlu dipenuhi dan akan diperhitungkan oleh Allah
diakhirat kelak. Firman Allah dalam surah Ash Shaf menggambarkan
betapa besarnya tanggungjawab keatas seseorang yang berjanji kepada
insan lain. Maksudnya:

“Hai, orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang


kamu tidak perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu
mengatakan apa yang kamu tidak lakukan.”

Surah Ash-Shaff, 61 : 2-3

Ayat ini dengan jelas bahawa seorang peniaga, malah sesiapa jua yang
engkar dan mungkir janji akan mendapat kebencian dari Allah s.w.t bagi
hambanya yang beriman. Lebih berat lagi sifat mungkir janji ini boleh
menjurumuskan seseorang itu ke sifat Munafik sebagai mana sabda
Rasullulah s.aw yang bermaksud:

“Tanda orang munafik (beriman palsu) itu tiga: Apabila dia berbicara
berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat, dia
berkhianat”
HR Muslim

14
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Peniaga dan penjual yang sentiasa mungkir janji dengan pelanggannya


akan mendapat kerugian kerana tiada pelanggan yang suka dipermain-
mainkan dengan janji-janji kosong. Setiap pelanggan mempunyai kriteria
mereka sendiri dalam menentukan kualiti bahan dan perkhidmatan yang di
harapkan. Pelanggan akan merasa kecewa seandainya harapan mereka
untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang terbaik
dipermainkan oleh peniaga dan penjual. Oleh itu setaip peniaga, penjual
mahu pun kakitangan yang berurusan dengan pelanggan hendaklah
mengetahui ciri-ciri barangan dan perkhidmatan yang boleh di berikan
kepada pelanggan. Jika kehendak pelanggan tidak dapat dipenuhi pada
masa yang dikehendaki, adalah lebih baik perkara tersebut diberitahu
dengan jelas kepada pelanggan agar pelanggan tidak akan merasa kecewa
kemudian hari. Akibat yang lebih buruk akan terjadi seandainya kegagalan
peniaga untuk memenuhi janjinya disebarkan dari mulut kemulut oleh
pelanggan yang menjadi mangsa tadi. Ini akan mengakibatkan peniaga
tersebut mendapat imej yang buruk di mata masyarakat.

9.0 Kesimpulan
Sebenarnya banyak lagi ciri-ciri akhlak seorang peniaga/penjual yang
boleh di amalkan oleh mereka, tidak kira sama ada mereka adalah
pengurus atau pun kakitangan bawahan. Empat akhlak terpuji yang
dibincang dan dikupas diatas boleh dijadikan asas kepada para peniaga
dalam usaha mereka untuk menambat hati pelanggan untuk mengunjungi
kedai dan premis perniagaan mereka dengan kekerapan yang tinggi.
Namun, yang lebih penting dari itu setiap peniaga yang mengamalkan
peribadi mulai seharusnya mengharapkan ganjaran yang lebih besar dan
kekal abadi. Ganjaran yang di maksudkan itu adalah pahala dan keredhaan
dari Allah s.w.t. Ini dinyatakan di dalam firman Allah dalam surah At Tiin
yang bermaksud:

15
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

“ Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya


(neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh; maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.”

Surah At Tiin, 95 : 5-6

Amal saleh yang dimaksudkan disini tidak terhad hanya kepada fardhu ain
tetapi segala amal yang membawa kebaikan akan dikira sebagai amal
saleh. Ini termasuklah urusan jual beli dan perniagaan. Jesteru itu, seorang
peniaga yang dapat meningkatkan kualiti barangan mahu pun
perkhidmatan yang diberikan kepada pelanggan akan dianugerahkan
pahala yang banyak dengan syarat usaha mereka menepati syarat-syarat
yang telah ditetapkan oleh syarak. Namun, perubahan yang besar dan
ketara tidak akan dicapai dalam masa yang singkat. Ini adalah kerana
perubahan akhlak bermula dari perubahan minda dan rohani yang hanya
akan berlaku melalui usaha yang berterusan. Akhlak yang baik dan terpuji
hendaklah diajar dan diamalkan semenjak zaman kanak-kanak lagi yang
bermula dari rumah dan sekolah. Ini bertepatan dengan pepatah Melayu
yang berbunyi “Melentur Buluh, Biarlah dari Rebungnya”.

16
Seminar Keusahawanan Islam II Peringkat Kebangsaan

Rujukan

Abdullah Basmeh (1972). Tafsir Pimpinan Al-Rahman. Jabatan Perdana


Menteri. Kuala Lumpur.
Al-Quran dan Terjemahnya (1971).Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al Quran. Jakarta
Fachruddin HS (1978). Terjemah Hadiths Shahih Muslim I. Bulan
Bintang. Jakarta.
_____________(1978). Terjemah Hadiths Shahih Muslim II. Bulan
Bintang. Jakarta.
Hassan (Dr) Hj. Mohd Ali (1997). Siri Keluarga Mithali Utusan-Akrab.
100 Akhlak Mulia.Utusan Publication & Distribution Sdn.Bhd. Kuala
Lumpur.
Ibnu Hasyim (1991). Personaliti Muslim. GG Edar. Islamic City. Kuala
Lumpur
Lokman Ismail (2005). Bekerja Sebagai Satu Ibadat. Dzul Nurain, Daiges
Dunia Islam. Mulya Utama Enterprises, Selangor. Bil 54, Februari
2005.m.s119-122
Muhammed Said Ramadhan Al-Buthy (Dr) (2001). Sirah Nabawiyah.
Pustaka Dini. Shah Alam.Selangor.
Mushthofa Abdul Wahid (1988). Terjemahan oleh Aifin Jami’an M. &
Abdul Hadi Salam. Keperibadian Seorang Muslim. Klang Book Centre,
Selangor.

17

Anda mungkin juga menyukai