http://syazalina83.blogspot.

com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 1 Fokus Teknik Nyanyian - postur - sebutan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.2 Menyanyi dengan repertoir secara solo postur yang betul atau berkumpulan 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal a, e, I, o, u yang betul

Membuat latihan postur duduk dan berdiri Latihan vokal atau menyebut lirik lagu secara berirama

Contoh Lagu: Negaraku Negeri Sekolah

2

Tempo - cepat - lambat

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.4 Menyanyi mengikut repertoir secara solo tempo atau berkumpulan - cepat - lambat

Menepuk detik Menyanyi lagu sambil menepuk detik lagu

Contoh Lagu: Selamat Pagi

3

Tempo - cepat - lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

Menyanyi lagu sambil membuat Contoh Lagu: pergerakan mengikut tempo Selamat Pagi Pentaksiran 1: Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat

4

Warna Ton Penerokaan suara manusia : - bercakap - menyanyi - memanggil - berbisik

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Mendemonstrasi warna repertoir secara solo ton suara manusia atau berkumpulan dengan betul 1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat

Mendengar dan mengajuk warna ton suara manusia Mendengar dan mengajuk pic tinggi dan rendah

Contoh Lagu: Mari Menyanyi Pentaksiran 2: Mengenal pasti pic tinggi dan rendah

5 6 Tempo - cepat - lambat

Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah SAMBUTAN TAHUN BARU CINA Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

Membuat pergerakan kreatif yang sesuai untuk menunjukkan tempo cepat dan lambat

Kecerdasan Pelbagai - Muzik - Kinestetik

7

Irama - detik lagu

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo

Menepuk detik pada anggota badan Permainan rhythm sticks

Contoh lagu: Selamat Pagi Pentaksiran 3: Memainkan perkusi mengikut detik

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 8 Fokus Penerokaan Bunyi - suara dan perkusi badan Standard Kandungan Penghasilan Muzikal 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi penerokaan suara dan perkusi badan dan perkusi mulut

Meneroka pelbagai bunyi persekitaran dengan suara dan perkusi badan

Pentaksiran 4: Mengenal pasti warna ton suara manusia lelaki dan perempuan

Warna Ton Suara manusia : - lelaki - perempuan

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara manusia yang didengar

Mendengar lagu dan membanding beza warna ton suara lelaki dan perempuan

9

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

Melakukan pergerakan yang menunjukkan dinamik kuat (f ) dan lembut (p )

Pentaksiran 5: Mendengar dan mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

10

Permainan Pengalaman Muzikal Alat Perkusi 1.2 Memainkan perkusi - kemahiran secara solo atau asas dalam berkumpulan permainan daripada pelbagai alat perkusi repertoir tanpa pic Contoh: - loceng - kastanet

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik - postur - cara memainkan

Meneroka cara bermain perkusi Contoh lagu: tanpa pic Selamat Pagi Memainkan detik lagu dengan alat perkusi

11

Sebutan Lirik Pengalaman Muzikal - pergerakan 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.6 Menyanyi dengan Menyebut lirik lagu dengan jelas Contoh lagu: mengikut repertoir secara solo sebutan huruf vokal mengikut irama Suka Hati lirik atau berkumpulan a, e, I, o, u yang betul Menyanyi sambil membuat aksi Pentaksiran 6: Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Bergerak mengikut muzik berdasarkan lirik dan berdasarkan mud muzik lirik lagu - lagu aksi (action song)

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 12 Fokus Mud - riang - sedih Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar

Mendengar rakaman lagu pelbagai mud

Pentaksiran 7: Mengenal pasti mud riang dan sedih

Tempo - cepat - lambat

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Mendengar lagu dan membuat mengikut muzik berdasarkan lirik dan pergerakan kreatif berdasarkan mud muzik mud yang didengar - lagu aksi (action song)

13

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.5 Menyanyi dengan repertoir secara solo dinamik atau berkumpulan - lembut (p ) - kuat (f )

Mendengar dan menyanyikan lagu yang mempunyai contoh dinamik lembut dan kuat

Contoh Lagu: Siapa Gurau Senda

14

Mud - marah - takut

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar

Membuat mimik muka marah dan takut

Pentaksiran 8: Mengenal pasti mud marah dan takut

15

Warna Ton Suara manusia : - lelaki dan perempuan - berbisik - bercakap - menyanyi

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Mendemonstrasi repertoir secara solo warna ton suara atau berkumpulan manusia dengan betul Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik 3.1.1 Mengenal pasti warna daripada pelbagai ton suara manusia repertoir yang didengar

Menyanyi menggunakan ton suara yang berbeza

Contoh Lagu: Jenis Suara

Permainan boneka Permainan meneka suara

Pentaksiran 9: Membezakan warna ton suara manusia

16 17

ULANGKAJI UNTUK PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 18 Fokus Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Standard Kandungan Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

3.1.2 Mengenal pasti mud, Membuat pergerakan mengikut Contoh lagu: tempo, tekstur dan dinamik lembut dan kuat Gajah Menari dinamik daripada muzik yang didengar

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

19

Muzik dan Gerakan

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Menyanyi dan membuat mengikut muzik berdasarkan lirik dan gerakan sesuai berdasarkan mud muzik lagu -lagu aksi (action song )

Pentaksiran 10: Membuat gerakan berdasarkan lirik

20

Tempo - tempo konsisten

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik - postur - cara memainkan

Menepuk detik Memainkan perkusi mengikut detik

Pentaksiran 11: Menepuk mengikut detik berdasarkan muzik yang didengar

21

Tempo - tempo konsisten

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo - cepat - lambat

Menyanyi sambil menepuk detik lagu Menyanyi sambil memainkan perkusi mengiringi lagu

Contoh Lagu: Jantungku

22

Teknik Nyanyian - postur

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.2 Menyanyi dengan repertoir secara solo postur yang betul atau berkumpulan - postur duduk - postur berdiri

Menyanyi dengan postur yang betul

Contoh Lagu: I'm Tall I'm Small

23 24 Pic - tinggi - rendah

SUKANTARA DAN RAPTAI SUKAN TAHUNAN Pengalaman Muzikal 1.1 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

Memadankan gambar dengan pic tinggi dan rendah Membuat pergerakan menunjukkan pic tinggi dan rendah

Pentaksiran 12: Mengenal pasti pic tinggi dan rendah

25

MINGGU PUSAT SUMBER

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 26 Fokus Teknik Nyanyian - sebutan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.6 Menyanyi dengan repertoir secara solo sebutan huruf vokal atau berkumpulan a, e, I, o, u yang betul

Menyebut lirik secara berirama Contoh Lagu: Nenek Si Bongkok Menyanyi dengan sebutan Tiga yang jelas

27

Muzik dan Gerakan

Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan lirik dan mud muzik - permainan nyanyian (singing games )

Membuat pergerakan dan bermain sambil menyanyi

Pentaksiran 13: Menyanyi sambil bermain permainan nyanyian

28

Tempo - cepat - lambat

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.4 Menyanyi mengikut repertoir secara solo tempo atau berkumpulan - cepat - lambat

Menepuk detik lagu Menyanyi mengikut tempo cepat dan lambat

Contoh Lagu: Suasana Pagi

29

Permainan Pengalaman Muzikal Alat Perkusi 1.2 Memainkan perkusi - teknik secara solo atau konvensional berkumpulan mengikut daripada pelbagai tempo dan repertoir detik

1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik - postur - cara memainkan

Menepuk detik Menepuk corak irama Menyanyi dan bermain alat perkusi

Pentaksiran 14: Memainkan perkusi mengikut tempo

30

Tekstur - tebal - nipis

Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir

3.1.2 Mengenal pasti mud, Mendengar rakaman audio tempo, tekstur dan solo (nipis) dan berkumpulan dinamik daripada muzik (tebal) yang didengar

Contoh Lagu: Hong Cai Mei Mei

31

Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.2.2 Memainkan perkusi mengikut tempo - cepat - lambat

Memainkan perkusi dalam kumpulan mengikut dinamik lembut dan kuat Menyanyi dan bermain alat perkusi

Pentaksiran 15: Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat

http://syazalina83.blogspot.com

DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID (SK SRI PETALING, PETALING JAYA)

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 1 2011 Minggu 32 Fokus Melodi - mi dan so Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.3 Mengajuk pic dengan repertoir secara solo tepat atau berkumpulan - pic tinggi - pic rendah Penghasilan Muzikal 2.1 Menghasilkan idea 2.1.3 Mencipta melodi mudah muzikal kreatif menggunakan vokal sepanjang 1 frasa

Menyanyi solfa mi dan so Mencipta melodi mudah berdasarkan kad imbasan mi dan so Menyanyikan melodi yang dicipta

Pentaksiran 16: Mencipta dan menyanyi melodi mudah

33 34

PEPERIKSAAN UPSR 2011 Corak Irama Pengalaman Muzikal - bunyi 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan panjang dan mengikut muzik berdasarkan lirik dan pendek mud muzik -lagu aksi (action song ) Apresiasi Muzik 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, daripada pelbagai tempo, tekstur dan repertoir dinamik daripada muzik yang didengar

Menepuk corak irama Membanding beza bunyi panjang dan pendek yang didengari dalam lagu Melakukan pergerakan mengikut lirik lagu

Contoh lagu: Jom Mengira Pentaksiran 17: Membezakan bunyi panjang dan pendek

35

Mencipta Corak Irama

Penghasilan Muzik 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif Pengalaman Muzikal 1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai

2.1.2 Mencipta corak irama mudah 1.2.1 Memainkan perkusi mengikut detik - postur - cara memainkan

Menyusun kad ikon untuk menghasilkan corak irama Menepuk corak irama Memainkan perkusi bagi corak irama yang dihasilkan

Pentaksiran 18: Mencipta dan memainkan corak irama

36 37 38 Ekspresi - dinamik kuat dan lembut

ULANGKAJI UNTUK PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.5 Menyanyi dengan repertoir secara solo dinamik atau berkumpulan - lembut (p ) - kuat (f ) 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic, tempo dan bunyi

Menyanyi mengikut dinamik yang ditetapkan Membuat pergerakan beraksi berpandukan dinamik lagu yang dinyanyikan

Contoh lagu: Sang Rimba dan Kucing Pentaksiran 19: Menyanyi dengan dinamik lembut dan kuat

39 40 41 42

SAMBUTAN DEEPAVALI PERSIAPAN UNTUK MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 2011 PENDEDAHAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 SEBAGAI PERSEDIAAN AWAL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful