Anda di halaman 1dari 6

http://syazalina83.blogspot.

com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID


(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

1 Teknik Pengalaman Muzikal


Nyanyian 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.2 Menyanyi dengan Membuat latihan postur Contoh Lagu:
- postur repertoir secara solo postur yang betul duduk dan berdiri Negaraku
- sebutan atau berkumpulan 1.1.6 Menyanyi dengan Negeri
sebutan huruf vokal Latihan vokal atau menyebut Sekolah
a, e, I, o, u yang betul lirik lagu secara berirama

2 Tempo Pengalaman Muzikal


- cepat 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.4 Menyanyi mengikut Menepuk detik Contoh Lagu:
- lambat repertoir secara solo tempo Selamat Pagi
atau berkumpulan - cepat Menyanyi lagu sambil
- lambat menepuk detik lagu

3 Tempo Pengalaman Muzikal


- cepat 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan Menyanyi lagu sambil membuat Contoh Lagu:
- lambat mengikut muzik berdasarkan dinamik, pergerakan mengikut tempo Selamat Pagi
pic, tempo dan bunyi
Pentaksiran 1:
Bergerak mengikut
tempo cepat
dan lambat

4 Warna Ton Pengalaman Muzikal


Penerokaan 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Mendemonstrasi warna Mendengar dan mengajuk Contoh Lagu:
suara repertoir secara solo ton suara manusia warna ton suara manusia Mari Menyanyi
manusia : atau berkumpulan dengan betul
- bercakap 1.1.3 Mengajuk pic dengan Mendengar dan mengajuk Pentaksiran 2:
- menyanyi tepat pic tinggi dan rendah Mengenal pasti
- memanggil pic tinggi dan
- berbisik Membuat pergerakan rendah
menunjukkan pic tinggi dan
rendah
5 SAMBUTAN TAHUN BARU CINA

6 Tempo Pengalaman Muzikal


- cepat 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan Membuat pergerakan kreatif Kecerdasan
- lambat mengikut muzik berdasarkan dinamik, yang sesuai untuk Pelbagai
pic, tempo dan bunyi menunjukkan tempo cepat - Muzik
dan lambat - Kinestetik

7 Irama Pengalaman Muzikal


- detik lagu 1.2 Memainkan perkusi 1.2.2 Memainkan perkusi Menepuk detik pada anggota Contoh lagu:
secara solo atau mengikut tempo badan Selamat Pagi
berkumpulan
daripada pelbagai Permainan rhythm sticks Pentaksiran 3:
repertoir Memainkan
perkusi mengikut
detik
http://syazalina83.blogspot.com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

8 Penerokaan Penghasilan Muzikal


Bunyi 2.1 Menghasilkan idea 2.1.1 Menghasilkan pelbagai Meneroka pelbagai bunyi Pentaksiran 4:
- suara dan muzikal kreatif bunyi menerusi persekitaran dengan suara Mengenal pasti
perkusi penerokaan suara dan perkusi badan warna ton suara
badan dan perkusi badan manusia lelaki dan
dan perkusi mulut perempuan

Warna Ton Apresiasi Muzik


Suara 3.1 Menghayati muzik 3.1.1 Mengenal pasti warna Mendengar lagu dan
manusia : daripada pelbagai ton suara manusia membanding beza warna ton
- lelaki repertoir yang didengar suara lelaki dan perempuan
- perempuan

9 Ekspresi Pengalaman Muzikal


- dinamik 1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan Melakukan pergerakan yang Pentaksiran 5:
kuat dan mengikut muzik berdasarkan dinamik, menunjukkan dinamik kuat (f ) Mendengar dan
lembut pic, tempo dan bunyi dan lembut (p ) mengenal pasti
dinamik kuat dan
lembut

10 Permainan Pengalaman Muzikal


Alat Perkusi 1.2 Memainkan perkusi 1.2.1 Memainkan perkusi Meneroka cara bermain perkusi Contoh lagu:
- kemahiran secara solo atau mengikut detik tanpa pic Selamat Pagi
asas dalam berkumpulan - postur
permainan daripada pelbagai - cara memainkan Memainkan detik lagu dengan
alat perkusi repertoir alat perkusi
tanpa pic

Contoh:
- loceng
- kastanet

11 Sebutan Lirik Pengalaman Muzikal


- pergerakan 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.6 Menyanyi dengan Menyebut lirik lagu dengan jelas Contoh lagu:
mengikut repertoir secara solo sebutan huruf vokal mengikut irama Suka Hati
lirik atau berkumpulan a, e, I, o, u yang betul
Pengalaman Muzikal Menyanyi sambil membuat aksi Pentaksiran 6:
1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Bergerak
mengikut muzik berdasarkan lirik dan berdasarkan
mud muzik lirik lagu
- lagu aksi (action song)
http://syazalina83.blogspot.com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

12 Mud Apresiasi Muzik


- riang 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, Mendengar rakaman lagu Pentaksiran 7:
- sedih daripada pelbagai tempo, tekstur dan pelbagai mud Mengenal pasti
repertoir dinamik daripada mud riang dan
muzik yang didengar sedih

Tempo Pengalaman Muzikal


- cepat 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Mendengar lagu dan membuat
- lambat mengikut muzik berdasarkan lirik dan pergerakan kreatif berdasarkan
mud muzik mud yang didengar
- lagu aksi (action song)

13 Ekspresi Pengalaman Muzikal


- dinamik 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.5 Menyanyi dengan Mendengar dan menyanyikan Contoh Lagu:
kuat dan repertoir secara solo dinamik lagu yang mempunyai contoh Siapa Gurau Senda
lembut atau berkumpulan - lembut (p ) dinamik lembut dan kuat
- kuat (f )

14 Mud Apresiasi Muzik


- marah 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, Membuat mimik muka marah Pentaksiran 8:
- takut daripada pelbagai tempo, tekstur dan dan takut Mengenal pasti
repertoir dinamik daripada mud marah dan
muzik yang didengar takut

15 Warna Ton Pengalaman Muzikal


Suara 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.1 Mendemonstrasi Menyanyi menggunakan ton Contoh Lagu:
manusia : repertoir secara solo warna ton suara suara yang berbeza Jenis Suara
- lelaki dan atau berkumpulan manusia dengan betul
perempuan Apresiasi Muzik
- berbisik 3.1 Menghayati muzik 3.1.1 Mengenal pasti warna Permainan boneka Pentaksiran 9:
- bercakap daripada pelbagai ton suara manusia Membezakan
- menyanyi repertoir yang didengar Permainan meneka suara warna ton suara
manusia

16 ULANGKAJI UNTUK PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


17 PKSR 2 / PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
http://syazalina83.blogspot.com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

18 Ekspresi Apresiasi Muzik


- dinamik 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, Membuat pergerakan mengikut Contoh lagu:
kuat dan daripada pelbagai tempo, tekstur dan dinamik lembut dan kuat Gajah Menari
lembut repertoir dinamik daripada muzik
yang didengar
Pengalaman Muzikal
1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan
mengikut muzik berdasarkan dinamik,
pic, tempo dan bunyi

19 Muzik dan Pengalaman Muzikal


Gerakan 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Menyanyi dan membuat Pentaksiran 10:
mengikut muzik berdasarkan lirik dan gerakan sesuai berdasarkan Membuat gerakan
mud muzik lagu berdasarkan lirik
-lagu aksi (action song )

20 Tempo Pengalaman Muzikal


- tempo 1.2 Memainkan perkusi 1.2.1 Memainkan perkusi Menepuk detik Pentaksiran 11:
konsisten secara solo atau mengikut detik Menepuk mengikut
berkumpulan - postur Memainkan perkusi mengikut detik berdasarkan
daripada pelbagai - cara memainkan detik muzik yang
repertoir didengar

21 Tempo Pengalaman Muzikal


- tempo 1.2 Memainkan perkusi 1.2.2 Memainkan perkusi Menyanyi sambil menepuk Contoh Lagu:
konsisten secara solo atau mengikut tempo detik lagu Jantungku
berkumpulan - cepat
daripada pelbagai - lambat Menyanyi sambil memainkan
repertoir perkusi mengiringi lagu

22 Teknik Pengalaman Muzikal


Nyanyian 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.2 Menyanyi dengan Menyanyi dengan postur Contoh Lagu:
- postur repertoir secara solo postur yang betul yang betul I'm Tall I'm Small
atau berkumpulan - postur duduk
- postur berdiri

23 SUKANTARA DAN RAPTAI SUKAN TAHUNAN

24 Pic Pengalaman Muzikal


- tinggi 1.1 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan Memadankan gambar dengan Pentaksiran 12:
- rendah mengikut muzik berdasarkan dinamik, pic tinggi dan rendah Mengenal pasti
pic, tempo dan bunyi pic tinggi dan
Membuat pergerakan rendah
menunjukkan pic tinggi dan
rendah

25 MINGGU PUSAT SUMBER


http://syazalina83.blogspot.com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

26 Teknik Pengalaman Muzikal


Nyanyian 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.6 Menyanyi dengan Menyebut lirik secara berirama Contoh Lagu:
- sebutan repertoir secara solo sebutan huruf vokal Nenek Si Bongkok
atau berkumpulan a, e, I, o, u yang betul Menyanyi dengan sebutan Tiga
yang jelas

27 Muzik dan Pengalaman Muzikal


Gerakan 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Membuat pergerakan dan Pentaksiran 13:
mengikut muzik berdasarkan lirik dan bermain sambil menyanyi Menyanyi sambil
mud muzik bermain
- permainan nyanyian permainan
(singing games ) nyanyian

28 Tempo Pengalaman Muzikal


- cepat 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.4 Menyanyi mengikut Menepuk detik lagu Contoh Lagu:
- lambat repertoir secara solo tempo Suasana Pagi
atau berkumpulan - cepat Menyanyi mengikut tempo
- lambat cepat dan lambat

29 Permainan Pengalaman Muzikal


Alat Perkusi 1.2 Memainkan perkusi 1.2.1 Memainkan perkusi Menepuk detik Pentaksiran 14:
- teknik secara solo atau mengikut detik Memainkan
konvensional berkumpulan - postur Menepuk corak irama perkusi mengikut
mengikut daripada pelbagai - cara memainkan tempo
tempo dan repertoir Menyanyi dan bermain alat
detik perkusi

30 Tekstur Apresiasi Muzik


- tebal 3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, Mendengar rakaman audio Contoh Lagu:
- nipis daripada pelbagai tempo, tekstur dan solo (nipis) dan berkumpulan Hong Cai Mei Mei
repertoir dinamik daripada muzik (tebal)
yang didengar

31 Ekspresi Pengalaman Muzikal


- dinamik 1.2 Memainkan perkusi 1.2.2 Memainkan perkusi Memainkan perkusi dalam Pentaksiran 15:
kuat dan secara solo atau mengikut tempo kumpulan mengikut dinamik Memainkan
lembut berkumpulan - cepat lembut dan kuat perkusi dengan
daripada pelbagai - lambat dinamik lembut
repertoir Menyanyi dan bermain alat dan kuat
perkusi
http://syazalina83.blogspot.com DISEDIAKAN OLEH : DARUL SYAZALINA BINTI MD SAID
(SK SRI PETALING, PETALING JAYA)
RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
TAHUN 1
2011

Minggu Fokus Standard Kandungan Standard Pembelajaran Cadangan Aktiviti Catatan

32 Melodi Pengalaman Muzikal


- mi dan so 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.3 Mengajuk pic dengan Menyanyi solfa mi dan so Pentaksiran 16:
repertoir secara solo tepat Mencipta dan
atau berkumpulan - pic tinggi Mencipta melodi mudah menyanyi melodi
Penghasilan Muzikal - pic rendah berdasarkan kad imbasan mudah
2.1 Menghasilkan idea 2.1.3 Mencipta melodi mudah mi dan so
muzikal kreatif menggunakan vokal
sepanjang 1 frasa Menyanyikan melodi yang
dicipta

33 PEPERIKSAAN UPSR 2011

34 Corak Irama Pengalaman Muzikal


- bunyi 1.3 Membuat pergerakan 1.3.2 Membuat pergerakan Menepuk corak irama Contoh lagu:
panjang dan mengikut muzik berdasarkan lirik dan Jom Mengira
pendek mud muzik Membanding beza bunyi
-lagu aksi (action song ) panjang dan pendek yang Pentaksiran 17:
Apresiasi Muzik didengari dalam lagu Membezakan
3.1 Menghayati muzik 3.1.2 Mengenal pasti mud, bunyi panjang
daripada pelbagai tempo, tekstur dan Melakukan pergerakan dan pendek
repertoir dinamik daripada muzik mengikut lirik lagu
yang didengar

35 Mencipta Penghasilan Muzik Pentaksiran 18:


Corak Irama 2.1 Menghasilkan idea 2.1.2 Mencipta corak irama Menyusun kad ikon untuk Mencipta dan
muzikal kreatif mudah menghasilkan corak irama memainkan corak
Pengalaman Muzikal irama
1.2 Memainkan perkusi 1.2.1 Memainkan perkusi Menepuk corak irama
secara solo atau mengikut detik
berkumpulan - postur Memainkan perkusi bagi corak
daripada pelbagai - cara memainkan irama yang dihasilkan

36 ULANGKAJI UNTUK PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


37 PKSR 4 / PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

38 Ekspresi Pengalaman Muzikal


- dinamik 1.1 Menyanyi pelbagai 1.1.5 Menyanyi dengan Menyanyi mengikut dinamik Contoh lagu:
kuat dan repertoir secara solo dinamik yang ditetapkan Sang Rimba dan
lembut atau berkumpulan - lembut (p ) Kucing
- kuat (f ) Membuat pergerakan beraksi
1.3 Membuat pergerakan 1.3.1 Membuat pergerakan berpandukan dinamik lagu Pentaksiran 19:
mengikut muzik berdasarkan dinamik, yang dinyanyikan Menyanyi dengan
pic, tempo dan bunyi dinamik lembut
dan kuat

39 SAMBUTAN DEEPAVALI
40 PERSIAPAN UNTUK MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH
41 MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN DAN KONVOKESYEN PRA SEKOLAH 2011
42 PENDEDAHAN KEPADA SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN TAHUN 2012 SEBAGAI PERSEDIAAN AWAL

Anda mungkin juga menyukai