Anda di halaman 1dari 10

NOTA

SERAH TUGAS
KANDUNGAN

PERKARA

1. Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah Tugas


2. Borang Nota Penyerahan Tugas Pegawai Yang Bertukar
3. Senarai Tugas Jawatan
4. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai
5. Kedudukan Kewangan / Akaun Dan Lain-Lain
6. Lain-lain Hal
7. Pengakuan Pegawai
1. SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

a) Adalah saya LOKMAN BIN SAMIAN yang memegang jawatan PEGAWAI


PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH DG 42 (KUP) Di Kementerian/Jabatan
Sekolah* SEKOLAH KEBANGSAAN BEHRANG dari tarikh 22 SEPTEMBER 2017 hingga
31 JULAI 2018 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh
Jabatan Pendidikan Negeri melalui surat Bil. JPNPk.SKPP.UNP.500-3/8/1(17) bertarikh 01
Ogos 2018.

Diserahkan oleh: Disemak Oleh

……………………………………. ……………………………………
Tandatangan Tandatangan
Nama: …LOKMAN B SAMIAN… Nama NORZIE BIN ABDUL AZIZ…
(Pegawai yang bertukar) (Guru Besar)*

2. Adalah saya …………………………………..………………………………..…………...


Yang mengambil alih tugas jawatan …PENOLONG KANAN KOKURIKULUM……,
GredDG32.. Di Kementerian/Jabatan/Wad* SK BEHRANG……….
Mulai tarikh 01.08.2018….. mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas.

Diterima oleh:

……………………………………. ……………………………………
Tandatangan Tandatangan
Nama: SAMSIDAR BINTI DAHLAN… Nama ……………………………
(Pegawai yang bertukar) (Ketua Jabatan)
2. BORANG NOTA PENYERAHAN TUGAS PEGAWAI YANG BERTUKAR

Seperti yang dikehendaki oleh arahan JPNPk.SKPP.UNP.500-3/8/1(17) bertarikh 01hb Ogos


12018 , maka dengan ini disediakan Akaun Penyerahan Tugas pengawai yang bertukar kepada
Ketua Jabatan.

1. Butir – butir Pengawai bertukar :

1.1 Nama Pengawai : LOKMAN BIN SAMIAN

1.2 No. Kad Pengenalan : 830510-01-5345

1.3 Alamat Kediaman : 17, Jalan Kemudi 4 1/A, Citrina Bernam Jaya

1.4 Tempoh Berkhidmat :10 Bulan ( 22 September 2017 – 31 Julai 2018)

1.5 Tarikh Bertukar :01 Ogos 2018

1.6 Tempat bertukar yang baru :SK DATO’ KAMARUDDIN, BEHRANG STESEN.

3. SENARAI TUGAS PEGAWAI

NAMA PEGAWAI : LOKMAN BIN SAMIAN

NAMA JAWATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


SISWAZAH
DG 42
GRED : (KUP)

JADUAL TUGAS SEBENAR : RUJUK FAIL MEJA

SENARAI TUGASAN
TUGASAN KETERANGAN
Merancang serta melaksanakan perancangan
Guru Penolong Kanan Kurikulum kokurikulum sekolah.
Merancang,mengurus dan melaksanakan PdPc
Guru Sains 4 Arif bagi murid Kelas 4 Arif.
Merancang,membimbing dan melaksanakan PdP
Guru Sains 1 Arif untuk murid kelas 1 Arif.
Guru Pembimbing (Mentor) bagi Murid Membimbing murid untuk peperiksaan UPSR 2018.
UPSR
Guru PJ 5 Arif Merancang,membimbing dan melaksanakan PdP
untuk murid kelas 5 Arif.
Guru PJ 6 Arif Merancang,membimbing dan melaksanakan PdP
untuk murid kelas 5 Arif..
Guru PK 5 Arif Merancang,membimbing dan melaksanakan PdP
untuk murid kelas 5 Arif
4. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI

Bil Tugas-Tugas Yang Belum Kedudukan Tindakan Susulan Rujukan Fail, Catatan
Selesai Sekarang Yang Diperlukan Pegawai,
Jabatan Yang
Berkaitan

PdPc Tahun 4 (Sains) Topik yang telah Sambung pengajaran Rujuk Pn Tindakan Guru
Diajar SN: topik seterusnya. Siti Norhayati Pengganti

Pdpc Tahun 1 (Sains) Topik yang telah Sambung pengajaran BM rujuk Pn Tindakan Guru
diajar SN: topik seterusnya. Siti Norhayati Pengganti
Topik yang telah
Diajar PJ & PK:

PdPc Tahun 5 (PJ & PK) Sambung pengajaran Rujuk En Nik Asri Tindakan Guru
topik seterusnya. Pengganti

Kunci Pejabat Membuka pejabat Rujuk PT Tindakan PKKK


Tepat masanya baru.

Tugas PK Pentadbiran 1.Jadual Waktu 1.Contoh jadual ada 1. Maklumat ada di


Guru dan Kelas. di dalam fail Jadual simpan di dalam
Waktu dan folder komputer, folder
PKKOKU dalam PKKOKU
komputer.
2.Program 2.Minta hubungi 2. Maklumat ada di
Kurikulum. setiap panitia. simpan di dalam
komputer, folder

3.Program dan 3.Pastikan Takwim 3.Maklumat ada di


Takwim 2018 telah berjalan seperti simpan di dalam
disediakan dirancang. komputer, folder&
Manual

4.Mengurus serta 4.Fail telah tersedia, 4. Maklumat ada di


mengemaskini bilik minta kemaskini fail simpan di dalam
PKKK dan sistem serta paparan komputer, folder
fail. maklumat di bilik .
PKKK.
5. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN (Hanya
perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja)
Bil Tarikh Jumlah Jumlah Jumlah Baki
Peruntukan Tangungan Belanja

------------------ TIADA -----------------


6. LAIN-LAIN HAL

---------------- TIADA --------------

7. PENGAKUAN PEGAWAI

Saya mengaku bahawa segala butir-butir yang dinyatakan dalam nota serah tugas ini adalah
benar

Tandatangan Pegawai bertukar Tandatangan Pegawai Penerima

…………………………………. ………………………………….

Tarikh : ……………………….. Tarikh : ………………………...

Tandatangan Ketua Jabatan

…………………………………

Tarikh : ………………………