Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN B : (30 Markah)

1. Apakah yang membuktikan Kesultanan Pahang diasas oleh keluarga diraja Kesultanan
Melayu Melaka pada tahun 1470? (1 Markah)

2. Siapakah pengasas Kesultanan Pahang?                                                     (1 Markah)

3. Mengapakah pembesar Perak menjemput Raja Muzaffar di  Kampar? (1 Markah)

4. Senaraikan alat-alat kebesaran di raja yang dibawa bersama-sama ketika Raja Muzaffar
berangkat ke Perak.                                                                                     (4 Markah)

I.
II.
III.
IV.
V.

5. Di manakah pusat pemerintahan Kesultanan Terengganu yang pertama?   (1 Markah)

6. Senaraikan alat kebesaran yang dibawa oleh Tun Zainal Abidin semasa berangkat ke
Terengganu? (2 Markah)

I.
II.

7. Apakah gelaran Raja Lumu setelah mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun
1766?             (1 Markah)

8. Apakah sumbangan Sultan Ala’iddi Suleiman Shah?                                    (4 Markah)

9. Bagaimanakah sistem pemerintahan di Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan


Selangor menyerupai Sistem Pembesar Empat Lipatan semasa Zaman Kesultanan
Melayu Melaka?                                     (3 Markah)

10. Apakah gelaran waris ganti Kesultanan Pahang? (1 Markah)

11. Kesultanan manakah yang mengamalkan sistem penggiliran?                   (1 Markah)

12. Apakah agama utama di setiap negeri beraja?                                            (1 Markah)

13. Apakah tanggjungjawab sultan dalam mendaulatkan syiar Islam?              (1 Markah)

14. Apakah asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu yang lain?
(1 Markah)

15.