Anda di halaman 1dari 3

c 

c  


 

Lompat ke: pandu arah, gelintar


×  
   × 
 
 
  
   
½ 
c  
x  
  

ëenis: Huruf
Digunakan untuk
Bahasa: transkripsi fonetik mana-
mana bahasa
Tempoh
1888 sehingga kini
masa:
Romic Alphabet
Phonotypic Alphabet
Sistem
½ 

tulisan
c  
induk:
x  
  : Halaman ini mungkin mengandungi


simbol-simbol fonetik IPA dalam Unikod. Sila
lihat carta IPA untuk nada sebutan berdasarkan
bahasa Inggeris.
Diagram yang menerangkan Huruf Fonetik Antarabangsa.

c 
c   (x  
  
V x cm 1] atau singkatannya
cc ] merupakan sistem transkripsi fonetik yang dicipta oleh para pakar bahasa dengan
tujuan menawarakan kaedah yang seragam, tepat dan unik bagi mewakili bunyi-bunyi dalam
mana-mana bahasa pertuturan, ] serta juga sering digunakan hari demi hari oleh para pakar
bahasa, ahli patologi pertuturan dan pakar terapi pertuturan, guru bahasa asing, pengarang
kamus, dan pengalih bahasa. ] Dalam bentuk piawainya (seperti pada tahun m AFA
mengandungi kira-kira 1 aksara asas dan pengubah. ]

Lambang-lambang AFA ini dibahagikan kepada tiga kategori: huruf (yang menandakan
bunyi ³asas´m, diakritik (yang menerangkan bunyi secara terperincim, dan suprasegmental
(yang menandakan ciri-ciri seperti kelajuan, ton, dan penekananm. Ketiga-tiga kategori ini
kemudian dibahagikan kepada bahagian yang lebih kecil: huruf dibahagikan kepadavokal
and konsonan, ] manakala diakritik dan suprasegmental dibahagikan menurut pelambangan
artikulasi, phonasi, ton, intonasi, atau penekanan. ] Dari masa ke semasa, lambang-lambang
ini ditambah, dihapus, atau diubah sual oleh Persatuan Fonetik Antarabangsa.

Meskipun AFA dimaksudkan untuk hanya mewakiki ciri-ciri penuturan yang relevan kepada
bahasa itu sendiri (seperti kedudukan lidah, cara artikulasi, dan pengasingan dan pemelatan
perkataan dan suku katam, ] satu set simbol tambahan dipanggil Extended IPA turut dicipta
olej pakar fonologi untuk merakam ciri-ciri penuturan yang tiada kesan langsung pada
pengertian dalam bahasa (seperti berkertak gigi, pelat menyebut bunyi "s", dan bunyi yang
dihasilkan pesakit bibir bercelahm. ]


 
 
 l t il  l  i i
it i i t i i i  l
  t t t l i l t 
 ti t j 
l t ii l t  t t ti i ti 
 t it l i litt 
t li !t i"#"$a la Va la%l i ili
 &' l( il i i ili &)' l
 i M i it t t t t t ii i t t 
 ti ti t i  * iii ti i l 
iit ji t iit t  t l  t t t l
 t t i i t it  t l +iij l 
i lii  i* it , - ii t
 i l  
t t t l t  t 
 ti t.  
 Rii t/ 01 t 2 t t i t i t i l t
i t (it l ) 34lli5 

0 j i t   l  i l


 t 6  *ii iit l li ii  i
 i l( il  t ,, 1 
 i,520t  i il il  t ,,5 lit
lt *t 7 t lili ii lit 
 7 lit i( i i l  lM i2..8i
iii*ii it8 

 


| å+ 3$,,7%  a a86 19:!i i it
 (0B6.*82*78.5*7$%V(0B6.*82*7888*:$ %"0it;( < 
i j = ; t 
 ti t<6 it ii
i   t  j  ii$ i
;(t til ti l t<%"
2| å j ( >B>i i 2..*.,*27
5| å5. 552(t til ti iti$,,,%½ 
 
 aa  a    
!i :!i i it (0B6.*82*825*$%V(0B6.*82*
58*$ %
7| å7. 772MMMi l!$,,%:? ti6tti@>i l
 ABit$ %×a  aa2B7