Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2 OMEGA


TARIKH/HARI: 20/07/2020 (ISNIN) MASA: 10.00 – 11.00 AM
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 2.0 TAMBAH DAN TOLAK
STANDARD KANDUNGAN: 2.4 Bahagi

STANDARD PEMBELAJARAN: 2.4.1 Membahagi dalam lingkungan fakta asas.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1.

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyebut 3 istilah berkaitan panjang iaitu tinggi,lebar, pendek dan rendah.
2. Murid dapat menyebut 2 unit dalam ukuran panjang.

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Setiap murid diberi sebatang pembaris panjang.


&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid diberikan masa untuk melihat tulisan yang terdapat pada pembaris dan
2 orang murid akan dipanggil secara rawak untuk bercerita tentang pembaris.
3. Pengenalan kepada sengatan, mengenal pasti panjang, dan penggunaan simbol unit(cm)
ditayangkan menggunakan persembahan slaid. (Mengenal konsep)
4. Murid di uji kefahaman dengan menjawab soalan menggunakan perisian permainan kahoot game
secara berkumpulan.
5. Kumpulan yang mempunyai markah tertinggi akan diumumkan sebagai pemenang.
6. Murid membuat latihan menggunakan peta bulatan dan buku aktiviti.

ABM/ BBM: / Slide power point Edaran/ Lembaran Kerja Modul


/ Interaktif game (Kahoot Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = pembaris
game)
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
/ TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN / Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN / Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think /
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2 OMEGA
TARIKH/HARI: 12/07/2020 MASA: 3.15 – 4.15
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.1 Panjang

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.1.2 Mengukur panjang

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Mengukur panjang

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat mengukur 4 objek yang melibatkan pengukuran panjang.

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil dan diberikan sebatang pembaris dan lembaran
&PEMBELAJARAN (PDP): bagi setiap kumpulan.
2. 5 objek yang berlainan panjang diletakkan di 5 stesen yang berbeza.
3. Murid akan mengukur panjang setiap objek berganti-ganti dengan ahli kumpulan dan
merekodkan panjang di dalam jadual yang diberi.
4. Setiap kumpulan akan menyemak hasil ukuran kumpulan lain menggunakan pembaris
setelah masa tamat.
5. Jawapan yang sebenar akan dipaparkan di slaid untuk disemak oleh murid.
1. Dalam kumpulan yang sama, murid melakar dan melukis garis lurus mengikut ukuran yang
diberi dalam unit cm dan m menggunakan kad manila.
2. Setiap kumpulan akan menyemak hasil ukuran kumpulan lain menggunakan pembaris
setelah masa tamat.

ABM/ BBM: / Slide power point Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Interaktif game (Kahoot Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = pembaris,


game) buku,lukisan, meja,
pintu, kad manila
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
/ TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz / Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2 OMEGA
TARIKH/HARI: 17/07/2020 MASA: 12.25 – 1.25
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN

STANDARD KANDUNGAN: 6.1 Panjang


STANDARD PEMBELAJARAN: 6.1.3 Menganggar panjang
OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menganggar panjang

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menganggar panjang 4 objek.

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid duduk dalam kumpulan yang telah diberikan. (Aktiviti Teroka Ria m/s 60)
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Setiap kumpulan diberi sebatang pensel dan dikehendaki mengukur pensel tersebut.
3. Murid dikehendaki menganggar 5 objek yang telah disediakan berdasarkan panjang sebatang
pensel yang telah di ukur.
4. Ahli dalam kumpulan tersebut hendaklah mengukur objek itu bagi mencatat ukuran panjang
sebenar.
5. Murid membandingkan kedua-dua panjang tersebut
6. Murid menyemakjawapanbersama guru dankumpulan lain.
Murid melengkapkanlatihan yang diberikandalambukulatihan

ABM/ BBM: / Buku teks Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Interaktif game (Kahoot / Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = pembaris,


game) buku,botol air,jam tangan, pen
marker.
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan / Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2 OMEGA
TARIKH/HARI: 18.07.2020 MASA: 1.25 – 1.55 PM
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.2 Berat

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.2.1 Mengenal unit jisim


OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal unit jisim

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyebut 2 unit dalam mengenal unit jisim.

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Setiap kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli akan diberikan dengan sebiji buah oren dan
&PEMBELAJARAN (PDP): sebiji buah longan.
2. Murid diberikan masa 5 minit untuk melihat cirri-ciri yang berbeza dari segi saiz yang
terdapat pada buah-buahan tersebut.
3. Setiap kumpulan akan dipanggil untuk memberikan jawapan
1. Dalam kumpulan yang sama, murid diberi brosur atau risalah barang.
2. Setiap kumpulan dikehendaki mengenalpasti unit g dan kg dalam brosur tersebut.
3. Murid membentangkan hasil dapatan mereka.
4. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti. (Peta bulatan)

ABM/ BBM: Slide power point Edaran/ Lembaran Kerja Modul


Interaktif game (Kahoot / Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Buah Oren, buah
game) longan
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

/ Mengingat Mengaplikasi Menilai


.
/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN / Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think /
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2 OMEGA
TARIKH/HARI: 19/07/2020 MASA: 3.15 – 4.15 PM
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.2 Panjang

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.2.2 Mengenal unit jisim


OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menimbang objek

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menimbang 4 jisim objek dengan betul

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Setiap kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli akan diberikan sebuah penimbang.
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid akan bergerak dalam kumpulan untuk menimbang dan mencatat timbangan jisim
objek yang telah disediakan di atas meja.
3. Setiap murid akan merekodkan bacaan pada penimbang dengan bimbingan guru.
4. Murid menyemak jawapan setelah selesai 5 pusingan untuk 5 objek.
5. Lembaran kerja diberi sebagai aktiviti peneguhan.

ABM/ BBM: Slide power point / Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Interaktif game (Kahoot / Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Epal, limau, garam,
game) gula, biskut, alat penimbang
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan / Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2


MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN

STANDARD KANDUNGAN: 6.2 Panjang

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.2.3 Menganggar jisim


OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Menganggar jisim

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menganggar 4 jisim objek

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (Aktiviti Teroka Ria m/s 65)
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Setiap kumpulan perlu menimbang sebiji guli besar.
3. Murid menganggarkan jisim sebiji guli.
4. Murid menimbang jisim sebenar sebiji guli.
5. Jisim sebiji guli besar digunakan untuk anggarkan jisim objek yang lain.
6. Objek itu kemudiannya ditimbang dan jisim sebenar dicatatkan.
7. Objek kedua-dua jisim itu dibandingkan.
8. Lembaran kerja diberi sebagai aktiviti peneguhan.

ABM/ BBM: / Buku Teks / Edaran/ Lembaran Kerja Modul


Interaktif game (Kahoot Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = guli besar,guli kecil, tin
game) aluminium, majalah, alat
penimbang
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan / Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.3 Isipadu cecair

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.3.1 Mengenal unit isipadu cecair


OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal unit isipadu cecair

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyebut unit 4 isipadu cecair

AKTIVITI PENGAJARAN 1. 6 Jenis bekas air diletakkan diatas meja guru untuk dilihatoleh murid
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid akan disoal berkaitan dengan isipadu air yang terdapat dalam setiap bekas tersebut.
3. Pengenalan kepada isi padu, dan penggunaan simbol unit (ml, l) ditayangkan menggunakan
persembahan slaid/ video.
4. Lembaran kerja diberikan kepada setiap murid.
5. Perbincangan jawapan dibuat setelah semua murid selesai menjawab.
6. Murid membuat peta bulatan mengenal isipadu cecair.

ABM/ BBM: / Tayangan slide / Edaran/ Lembaran Kerja Modul


/ Tayangan video Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Silinder penyukat,
https://youtu.be/qYtNhNP6 bikar, air
9lk
https://youtu.be/Wl6VDFaN
n10

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN / Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan / Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think /
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.3 Isipadu cecair

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.3.2 Menyukat isipadu cecair


6.3.3 Menganggar isipadu cecair

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyukat isipadu cecair
2. Menganggar isipadu cecair

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyukat 4 isipadu cecair


1. Murid dapat menganggar 4 isipadu cecair

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dibekalkan dengan air bewarna didalam mangkuk, botol, dan cawan serta silinder penyukat
&PEMBELAJARAN (PDP): didalam kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan menyukat dan merekodkan isipadu cecair bagi setiap air bewarna didalam
setiap bekas yang berbeza.
3. Setelah mendapat bacaan isipadu, murid diminta untuk membuat anggaran isipadu yang boleh
memenuhi sebuah baldi kecil.
4. Jawapan murid akan disemak bersama-sama guru sebagai pembimbing.
5. Lembaran kerja akan diberi setelah selesai sesi perbincangan jawapan.

ABM/ BBM: Tayangan slide / Edaran/ Lembaran Kerja Modul

Tayangan video Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Silinder penyukat,


bikar, air, mangkuk, botol,cawan
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan / Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
/
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS:
TARIKH/HARI: MASA:
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK 6. UKURAN DAN SUKATAN
STANDARD KANDUNGAN: 6.4 Penyelesaian masalah

STANDARD PEMBELAJARAN: 6.4.1 Menyelesaiakn masalah yang melibatkan situasi harian.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Menyelesaiakn masalah yang melibatkan situasi harian.
KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat menyelesaiakn 3 masalah yang melibatkan situasi harian.
AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil untuk aktiviti (explore race).
&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Setiap kumpulan diminta untuk mencabut satu sampul yang mempunyai petunjuk situasi yang
berbeza.
3. Petunjuk bagi setiap kad situasi itu akan diberikan oleh guru setelah kumpulan Berjaya
menyelesaikan masalah tersebut dengan betul.
4. Setiap kumpulan diberikan 5 situasi berkaitan penyelesaiaan masalah berkaitan panjang, isipadu
dan jisim di dalam sampul surat.
5. Pemenang akan dikira apabila semua jawapan dapat diselesaikan dengan betul dan tepat

ABM/ BBM: Tayangan slide / Edaran/ Lembaran Kerja Modul


Tayangan video Brosur/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Silinder penyukat,
bikar, air, mangkuk, botol,cawan
ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global
KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

. Mengingat / Mengaplikasi Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN Kuiz Lisan / Pembentangan / Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
/ Kerja Berkumpulan / Pemerhatian Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan explorace Gallery Walk
/
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Window pane Peta I-Think
Hot seat Pembentangan / Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________

Anda mungkin juga menyukai