Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN B

SENARAI AKUAN PENERIMAAN /PENOLAKAN BANTUAN RM100.00 TAHUN 2020

KOD SEKOLAH : DBA5302


NAMA SEKOLAH : SK NIK DAUD JAKAR
ALAMAT SEKOLAH : AYER LANAS, TANAH MERAH, 17700, KELANTAN.
NO.AKAUN BANK SEKOLAH : 101150000545
NAMA BANK : AFFIN BANK

PERUNTUKAN DITERIMA : RM ………………………


PERUNTUKAN DIAGIHKAN : RM ……………………..
LEBIHAN/KURANGAN : RM …………………………..

NO.KAD
MENERIMA(/) TANDATANGAN
BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA PENGENALAN TARIKH
MENOLAK (X) PENERIMA
PENERIMA
1

1
NO.KAD
MENERIMA(/) TANDATANGAN
BIL NAMA MURID NAMA PENERIMA PENGENALAN TARIKH
MENOLAK (X) PENERIMA
PENERIMA
7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2
BIL NAMA MURID MENERIMA(/) NAMA PENERIMA NO.KAD TARIKH TANDATANGAN
MENOLAK (X) PENGENALAN PENERIMA
PENERIMA
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3
BIL NAMA MURID MENERIMA(/) NAMA PENERIMA NO.KAD TARIKH TANDATANGAN
MENOLAK (X) PENGENALAN PENERIMA
PENERIMA
35

36

37

38

Guru Pembayar : Guru Saksi : Disahkan Oleh Pengetua/Guru Besar

……………………………………………………….. ……………………………………………………. ………………………………………………………


(Tandatangan) (Tandatangan) (Tandatangan)

Nama : ………………………………………… Nama :………………………………………….. Nama :…………………………………………….

No.k/p: …………………………………………. No.K/P : ………………………………………… No.K/P : ………………………………………….

Jawatan :…………………………………………. Jawatan : ………………………………………. Jawatan : ………………………………………..

Tarikh:……………………………………………… Tarikh : ………………………………………… Tarikh : ………………………………………….