Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK KEPERLUAN MURID DALAM KEBIASAAN BAHARU

Nama : ________________________________________________
Tingkatan : _________________ Jantina :
Lelaki Perempuan
Arahan :
Sila jawab soalan berikut yang jelas menggambarkan tentang diri anda dalam tempoh tiga (3)
bulan yang lalu.

BIL SOALAN YA TIDAK

1. Saya bersemangat untuk belajar.

2. Ahli keluarga saya selalu bergaduh.

3. Saya mempunyai kawan baik.

4. Hubungan saya dengan guru tidak baik.

5. Saya selalu rasa tertekan.

6. Ibu/bapa/penjaga selalu memukul saya.

7. Saya tidak ada sesiapa untuk berkongsi masalah

8. Guru sentiasa membantu saya

9. Saya rasa hendak berhenti sekolah.

10. Saya telah kehilangan orang yang disayangi.

11. Saya selalu dibuli oleh kawan di media sosial.

12. Guru selalu memarahi saya.


Saya tidak akan melakukan apa-apa yang mencederakan diri walaupun kusut
13.
dengan masalah.
14. Ibu/bapa/penjaga saya hilang punca pendapatan.

15. Saya selalu bergaul dan terikut-ikut tingkah laku kawan saya.

16. Saya suka berada di sekolah.

17. Saya rasa tiada harapan untuk lulus peperiksaan.

18. Ibu/bapa/penjaga meletakkan harapan terlalu tinggi terhadap saya.

19. Saya banyak menghabiskan masa saya dengan media sosial.

20. Saya risau tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.

Apakah masalah lain yang tidak dinyatakan di atas?


___________________________________________________________________________

Apakah yang sangat membimbangkan anda?


___________________________________________________________________________

BPSH/KPM/JUN/2020
Soalan Ya Tidak

Pernahkan anda mendapatkan bantuan daripada orang lain?

Adakah anda perlukan pertolongan?


PANDUAN MENGIRA SKOR

PERIBADI
SOALAN S1 S5 S9 S13 S17 JUMLAH
Y=0 T=1 Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=0 T=1 Y=1 T=0
SKOR

KELUARGA
SOALAN S2 S6 S10 S14 S18 JUMLAH
Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=1 T=0
SKOR

RAKAN DAN MEDIA SOSIAL


SOALAN S3 S7 S11 S15 S19 JUMLAH
Y=0 T=1 Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=1 T=0 Y=1 T=0
SKOR

GURU DAN SEKOLAH


SOALAN S4 S8 S12 S16 S20 JUMLAH
Y=1 T=0 Y=0 T=1 Y=1 T=0 Y=0 T=1 Y=1 T=0
SKOR

KEPUTUSAN SOAL SELIDIK

KATEGORI JUMLAH SKOR

PERIBADI

KELUARGA

RAKAN DAN MEDIA SOSIAL

GURU DAN SEKOLAH

BPSH/KPM/JUN/2020