Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2010
1.0

Kod dan Nama Mata Pelajaran : 4531/4 - PHYSICS

2.0

Maklumat Sekolah / Pusat
Nama Sekolah
No.Telefon

: SMK DURIAN TUNGGAL

: 06-5531269

Alamat : DURIAN TUNGGAL

Kod

Sekolah :MEA 0101
76100 MELAKA

No.Pusat

…………………………………………………

Jumlah

: MB117
Calon : 34
Nama Pengetua : TN HJ JAMIL BIN JAAMAT
3.0

Maklumat Pentaksir Sekolah
Nama:
……………………………………………………………………………………
…………
Opsyen :
……………………………………………………………………………………
………
Pengalaman Mengajar :
……………………………………………………………………………
Tingkatan yang ditaksir :
…………………………………………………………………………..

... Nama: …………………………………………………………………………………… ………… Opsyen : …………………………………………………………………………………… ……… Pengalaman Mengajar : …………………………………………………………………………… Tingkatan yang ditaksir : …………………………………………………………………………..1 Persediaan Penyelarasan Calon: …………………………………………………………………………………… …... .. …………………………………………………………………………………… ……………….Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Nama: …………………………………………………………………………………… ………… Opsyen : …………………………………………………………………………………… ……… Pengalaman Mengajar : …………………………………………………………………………… Tingkatan yang ditaksir : …………………………………………………………………………....0 Komen / Catatan 4.. 4.

. Penyimpanan Borang Penskoran: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk).......................................................... Alat/Bahan: ……………………………………………………………………………………........... ..................................................................... …………………………………………………………………………………… ……………........................................ …………………………………………………………………………………… ………………..... ............. ............................. 4...........Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) …………………………………………………………………………………… ………………........................2 Pengendalian Pentaksiran Penggunaan Borang Penskoran: ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………......... Hal-Hal Lain ( jika ada ) …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… ...................................................... ...........

Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) …………………………………………………………………………………… ……………… Cadangan …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… .

Pusat LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENYELARASAN MARKAH CALON Bil 1 2 3 4 Angka Giliran No.Pengenalan Markah Pentaksir KPK/KPN/PKw/ Perbezaan Markah Sekolah KPS Catatan .K.Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… BPMC Cop Sekolah No.

... Jawatan Negeri : Ketua Pentaksir Kebangsaan/ Ketua Pentaksir / Pentaksir Kawasan / Ketua Pentaksir Sekolah* Jabatan/Sekolah : …………………………………………………………………………….0 Tandatangan :_____________________________ Nama KPK/KPN/PKw/KPS :_____________________________ Tarikh :_____________________________ Maklumat KPK/KPN/PKw/KPS Nama : …………………………………………………………………………….Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 5 6 7 8 9 10 Purata Min Pengesahan KPK/KPN/PKw/ : Berdasarkan perbezaan markah/ purata min KPS Markah calon perlu / tidak perlu diselaras. Tandatangan : ……………………………………………………………………………….. . 5..Telefon : ………………………………………………………………………………. No.

Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tarikh : ……………………………………………………………………………….….... . Disahkan Oleh: ……………………......... (Tandatangan Pengetua) (Cop sekolah) Tarikh : …………………………… ....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful