Anda di halaman 1dari 24

INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISAN


SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)
TAHUN 3
2018

OGOS
1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

Instrumen Numerasi Lisan 1


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Item Tugasan

1. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 1
Minta murid mengambil kad angka
2, 5, 7 dan 9

Arahan Guru kepada Murid


“Ambil kad angka 2, 5, 7 dan 9”
Murid mengambil kad angka yang disebut

2. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 1
Minta murid menyebut empat angka yang
ditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid


“Sebutkan angka-angka ini”
Murid menyebut angka-angka yang
ditunjukkan

Instrumen Numerasi Lisan 2


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

Item Tugasan

3. Arahan kepada Guru


Sediakan lima ikat pembilang sepuluh-sepuluh
Minta murid mengambil 30 pembilang

Arahan Guru kepada Murid


“Ambil 30 pembilang”
Murid mengambil pembilang

4. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 2
Minta murid membilang dan menyebut
bilangan topi

Arahan Guru kepada Murid


“Bilang semua topi dan sebutkan jawapan”
Murid membilang dan menyebut jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 3


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Item Tugasan

5. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 3
Minta murid membilang buah rambutan
Minta murid memilih kad nombor

Arahan Guru kepada Murid


“Bilang dan pilih kad nombor”
Murid membilang dan memilih kad nombor

6. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 4
Minta murid memilih kad yang betul

Arahan Guru kepada Murid


“Pilih kad yang betul”
Murid memilih kad

Instrumen Numerasi Lisan 4


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Item Tugasan

7. Arahan kepada Guru


Sediakan tiga buku yang berlainan saiz
Minta murid menyusun buku mengikut
turutan besar ke kecil

Arahan Guru kepada Murid


“Susun buku mengikut turutan besar
ke kecil”
Murid menyusun buku

8. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 5
Minta murid memilih kad gambar pokok
mengikut turutan rendah ke tinggi

Arahan Guru kepada Murid


“Pilih kad gambar pokok mengikut turutan
rendah ke tinggi”
Murid memilih kad gambar

Instrumen Numerasi Lisan 5


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Item Tugasan

9. Arahan kepada Guru


Sediakan duit syiling Malaysia 10 sen, 20 sen,
50 sen dan duit syiling negara luar
Minta murid memilih duit syiling Malaysia
20 sen

Arahan Guru kepada Murid


“Ambil duit syiling Malaysia 20 sen”
Murid mengambil duit syiling

10. Arahan kepada Guru


Sediakan satu wang kertas Malaysia dan satu
wang kertas negara luar
Minta murid mengambil wang kertas negara
luar

Arahan Guru kepada Murid


“Ambil wang kertas negara luar”
Murid mengambil wang kertas

Instrumen Numerasi Lisan 6


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

Item Tugasan

11. Arahan kepada Guru


Sediakan jam analog pukul 11: 30
Minta murid menyebut waktu yang
ditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid


“Sebutkan waktu ini”
Murid menyebut waktu

12. Arahan kepada Guru


Sediakan kalendar tahunan
Tunjukkan tarikh Hari Kemerdekaan
Minta murid menyebut nama bulan tersebut

Arahan Guru kepada Murid


“Sebutkan bulan Hari Kemerdekaan”
Murid menyebut nama bulan

Instrumen Numerasi Lisan 7


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Item Tugasan

13. Arahan kepada Guru


Sediakan 20 pembilang dan 2 bekas
Minta murid mengira semua pembilang
Minta murid memasukkan satu persatu
pembilang ke dalam setiap bekas
Minta murid mengira dan menyebut bilangan
pembilang dalam setiap bekas

Arahan Guru kepada Murid


“Kira semua pembilang”
Murid mengira pembilang
“Letak pembilang satu persatu ke dalam
setiap bekas hingga habis”
Murid memasukkan pembilang ke dalam
bekas
“Kira dan sebutkan pembilang dalam setiap
bekas”
Murid menyebut jawapan

14. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 6
Minta murid menyebut operasi yang
digunakan dalam item 13
Minta murid memilih kad simbol yang sesuai

Arahan Guru kepada Murid


“Sebutkan operasi yang dijalankan”
Murid menyebut jawapan
“Pilih kad simbol”
Murid memilih kad simbol

Instrumen Numerasi Lisan 8


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas


melibatkan mata wang Malaysia

Item Tugasan

15. Arahan kepada Guru


Sediakan satu wang kertas Malaysia RM20
dan dua wang kertas Malaysia RM10
Sediakan dua duit syiling Malaysia 20 sen dan
lima duit syiling Malaysia 10 sen
Minta murid mengambil wang bernilai
RM20.50

Arahan Guru kepada Murid


“Ambil wang bernilai RM20.50”
Murid mengambil wang

16. Arahan kepada Guru


Rujuk Item 15
Minta murid menyebut baki wang

Arahan Guru kepada Murid


“Sebutkan baki wang”
Murid menyebut jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 9


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek


dan isi padu

Item Tugasan

17. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 7
Minta murid menunjuk objek yang lebih
panjang dan sebutkan ukuran

Arahan Guru kepada Murid


“Tunjuk objek yang lebih panjang”
Murid menunjuk objek
“Sebutkan ukuran”
Murid menyebut jawapan

18. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 8
Minta murid menyatakan jisim objek yang
paling berat

Arahan Guru kepada Murid


“Nyatakan jisim objek yang paling berat”
Murid menyebut jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 10


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat


matematik dan sebaliknya
Item Tugasan

19. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 9
Baca situasi berikut:

Sebuah bakul ada 30 roti. 20 roti telah


dimakan. Baki roti yang belum dimakan
adalah 10.

Minta murid memilih kad ayat matematik


yang sesuai

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan pilih kad ayat
matematik yang sesuai”
Murid mendengar dan memilih kad ayat
matematik

Instrumen Numerasi Lisan 11


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat


matematik dan sebaliknya
Item Tugasan

20. Arahan kepada Guru


Rujuk Lampiran 10
Baca situasi berikut:

Jenny mempunyai 18 dadu. Dia memasukkan


sama banyak ke dalam 3 bekas.
Setiap bekas ada 6 dadu.

Minta murid memilih kad ayat matematik


yang sesuai

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan pilih kad ayat
matematik yang sesuai”
Murid mendengar dan memilih kad ayat
matematik

Instrumen Numerasi Lisan 12


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad
kepada nombor bulat

Item Tugasan

21. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

Ada 4 reban. Setiap reban ada 10 ayam.


Berapakah jumlah ayam semuanya?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi”
Murid mendengar dan menyatakan jawapan

22. Arahan kepada Guru


Baca situasi berikut:

En. Ravi menjual 42 majalah pada hari Rabu


dan 35 majalah pada hari Khamis.
Berapakah jumlah majalah yang telah dijual?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi”
Murid mendengar dan menyatakan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 13


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan
mata wang, masa dan ukuran panjang

Item Tugasan

23. Arahan Kepada Guru


Baca situasi berikut:

Haris ada RM 98. Dia menyimpan RM 73


di bank.
Berapakah baki wang?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi”
Murid mendengar dan menyatakan
jawapan

24. Arahan Kepada Guru


Baca situasi berikut:

Adriana menyambut hari lahir pada bulan


terakhir setiap tahun.
Apakah nama bulan Adriana dilahirkan?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid


“Dengar dengan teliti dan jawab soalan
yang diberi”
Murid mendengar dan menyatakan jawapan

Instrumen Numerasi Lisan 14


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT

Lampiran l

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 15


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 2

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 16


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 17


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 4

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 18


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 5

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 19


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 6

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 20


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 7

Item
cm Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 21


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 8

Item Tugasan

10 kg
1 kg
5 kg

Instrumen Numerasi Lisan 22


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 9

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 23


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018
INLSK/SJKC/SJKT
Lampiran 10

Item Tugasan

Instrumen Numerasi Lisan 24


Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT
Tahun 3 (2018)
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018