Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN TAHUNAN MATEMATIK (PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

TAHUN 1

STANDARD STANDARD
MING TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
GU

1 1. Pranombor 1.1 Mengklasifikasikan objek 1.1.1 Mengasingkan objek


mengikut mengikut
warna warna asas

2 1. Pranombor 1.1 Mengklasifikasikan objek 1.1.2 Menyebut warna asas


mengikut dengan
warna menggunakan bahan
maujud

1.1.4 Menamakan warna


asas dengan
menggunakan bahan
maujud

3 1. Pranombor 1.1 Mengklasifikasikan objek 1.1.3 Menyebut warna asas


mengikut dengan
warna menggunakan bahan
semi
maujud

1.1.5 Menamakan warna


asas dengan

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 1


menggunakan bahan
semi maujud

4 1. Pranombor 1.2 Mengklasifikasikan objek 1.2.1 Mengasingkan objek


mengikut mengikut
bentuk bentuk asas

5 1. Pranombor 1.2 Mengklasifikasikan objek 1.2.2 Menyebut bentuk asas


mengikut dengan
bentuk menggunakan bahan
maujud

1.2.4 Menamakan bentuk


asas dengan
menggunakan bahan
maujud

6 1. Pranombor 1.2 Mengklasifikasikan objek 1.2.3 Menyebut bentuk asas


mengikut dengan
bentuk menggunakan bahan
semi
maujud

1.2.5 Menamakan bentuk


asas dengan
menggunakan bahan
semi
maujud

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 2


7 1. Pranombor 1.3 Mengklasifikasikan objek 1.3.1 Mengasingkan objek
mengikut mengikut
saiz saiz

8 1. Pranombor 1.3 Mengklasifikasikan objek 1.3.2 Menyebut saiz dengan


mengikut menggunakan bahan
saiz maujud

9 1. Pranombor 1.3 Mengklasifikasikan objek 1.3.3 Menyebut saiz dengan


mengikut menggunakan bahan
saiz semi
maujud

10 1. Pranombor 1.3 Mengklasifikasikan objek 1.3.4 Menamakan saiz


mengikut dengan
saiz menggunakan bahan
maujud

11 1. Pranombor 1.3 Mengklasifikasikan objek 1.3.5 Menamakan saiz


mengikut dengan
saiz menggunakan bahan
semi
maujud

12 2. Nombor bulat dalam 2.1 Menamakan nombor 1 2.1.1 Menyebut nombor


lingkungan 10 hingga 9 dalam
lingkungan 1 hingga 9

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 3


13 2. Nombor bulat dalam 2.1 Menamakan nombor 1 2.1.2 Mengenal simbol
Lingkungan 10 hingga 9 nombor dalam
lingkungan 1 hingga 9

14 2. Nombor bulat dalam 2.1 Menamakan nombor 1 2.1.3 Menamakan nombor


lingkungan 10 hingga 9 dalam
lingkungan 1 hingga 9

15 2. Nombor bulat dalam 2.2 Menamakan nombor 0 2.2.1 Menyebut nombor 0


lingkungan 10 dan 10 dan 10

2.2.2 Mengenal nombor 0


dan 10

2.2.3 Menamakan nombor 0


dan 10

16 2. Nombor bulat dalam 2.3 Membilang nombor 0 2.3.1 Membilang nombor 0


lingkungan 10 hingga 10 hingga 10
secara tertib mengikut urutan
menaik/menurun menaik

2.3.2 Menyusun nombor 0


hingga 10
mengikut urutan
menaik

17 2. Nombor bulat dalam 2.3 Membilang nombor 0 2.3.3 Membilang nombor 0


lingkungan 10 hingga 10 hingga 10

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 4


secara tertib mengikut urutan
menaik/menurun menurun

2.3.4 Menyusun nombor 0


hingga 10
mengikut urutan
menurun

18 2. Nombor bulat dalam 2.3 Membilang nombor 0 2.3.5 Menyusun rangkaian


lingkungan 10 hingga 10 nombor 0
secara tertib hingga 10
menaik/menurun

19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 2. Nombor bulat dalam 2.4 Menentukan nilai 2.4.1 Menentukan nilai


lingkungan 10 nombor nombor dengan
kuantiti

22 2. Nombor bulat dalam 2.5 Menulis nombor 0 2.5.1 Membuat lakaran


lingkungan 10 hingga 10 nombor 0
hingga 10 di atas pasir

23 2. Nombor bulat dalam 2.5 Menulis nombor 0 2.5.2 Menyurih bentuk


lingkungan 10 hingga 10 nombor 0

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 5


hingga 10 di atas
kertas pasir

24 2. Nombor bulat dalam 2.5 Menulis nombor 0 2.5.3 Menekap bentuk


lingkungan 10 hingga 10 nombor 0
hingga 10 di atas
nombor yang
telah disediakan

25 2. Nombor bulat dalam 2.5 Menulis nombor 0 2.5.4 Menulis nombor 0


lingkungan 10 hingga 10 hingga 10
dengan cara yang
betul

26 2. Nombor bulat dalam 2.5 Menulis nombor 0 2.5.4 Menulis nombor 0


lingkungan 10 hingga 10 hingga 10
dengan cara yang
betul

27 2. Nombor bulat dalam 2.6 Penggunaan nombor 2.6.1 Menyebut nombor di


lingkungan 10 dalam persekitaran
kehidupan harian

28 3. Operasi tambah 3.1 Menguasai konsep 3.1.1 Menyatukan dua


dalam tambah kumpulan benda
lingkungan 10

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 6


29 3. Operasi tambah 3.1 Menguasai konsep 3.1.2 Penambahan dengan
dalam tambah membilang
lingkungan 10 semua

30 3. Operasi tambah 3.2 Menambah sebarang 3.2.1 Menambah sebarang


dalam dua nombor dua nombor
lingkungan 10 0 hingga 10 tanpa
mengumpul
semula dengan
menggunakan
bahan maujud

31 3. Operasi tambah 3.2 Menambah sebarang 3.2.2 Menambah sebarang


dalam dua nombor dua nombor
lingkungan 10 0 hingga 10 tanpa
mengumpul
semula dengan
menggunakan
bahan semi maujud

32 4. Operasi tolak dalam 4.1 Menguasai konsep tolak 4.1.1 Mengurangkan benda
lingkungan 10 dalam
kumpulan

33 4. Operasi tolak dalam 4.1 Menguasai konsep tolak 4.1.2 Penolakan dengan
lingkungan 10 mencari
perbezaan

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 7


34 4. Operasi tolak dalam 4.2 Menolak sebarang dua 4.2.1 Menolak sebarang dua
lingkungan 10 nombor nombor 0
hingga 10 dengan
menggunakan
bahan maujud

35 4. Operasi tolak dalam 4.2 Menolak sebarang dua 4.2.2 Menolak sebarang dua
lingkungan 10 nombor nombor 0
hingga 10 dengan
menggunakan
bahan semi maujud

36 5. Wang 5.1 Mengenal mata wang 5.1.1 Mengenal wang syiling


Malaysia 5 sen, 10
sen, 20 sen dan 50
sen

37 5. Wang 5.1 Mengenal mata wang 5.1.2 Mengenal wang kertas


Malaysia RM 1, RM
5 dan RM 10

38 6. Masa dan Waktu 6.1 Menentukan konsep 6.1.1 Menyatakan waktu


waktu dalam satu
hari ( pagi, tengah
hari, petang
dan malam)

39 6. Masa dan Waktu 6.1 Menentukan konsep 6.1.2 Menamakan waktu

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 8


waktu dalam satu
hari berdasarkan
gambar

40 6. Masa dan Waktu 6.2 Mengenal konsep hari 6.2.1 Menyatakan hari
dalam seminggu
mengikut guru (Isnin,
Selasa,
Rabu, Khamis, Jumaat,
Sabtu
dan Ahad)

41 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Disiplin Ilmu Matematik (Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran) Tahun 1 KSSR 9