Anda di halaman 1dari 6

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Tahun : 1 Pintar

Bidang : Mengenal Kraf Tradisional

Aktiviti : Wau – Capan

Tema : Alam Benda

Tajuk : Wau Bulan

Masa : 60 minit

Media : Alatan : pisau, berus lukisan, palette,pelepah pisang.

Bahan: kertas lukisan A3, warna air.

Bahan Bantu Mengajar : Gambar wau

EMK : Kreativiti dan inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan :
garisan, rupa, jalinan, warna, kontra dan imbangan ).

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan


media dan teknik dalam aktiviti seni.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam


penghasilan karya.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
sejarah seni, dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami

bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.

4.1.1 Unsur seni

4.1.1.1 Garisan – melengkung

4.1.1.2 Rupa – organik

4.1.1.3 Jalinan – tampak

4.1.1.4 Warna – primer ( merah, biru dan kuning )

4.1.2 Prinsip rekaan

4.1.2.1 Kontra – warna asas

4.1.2.2 Imbangan – simetri

4.2 Aplikasi seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi

penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.

4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan

karya seni .

4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

4.2.2.1 Alatan : pisau, berus lukisan, palette dan pelepah pisang

4.2.2.2 Bahan : lakaran Wau pada kertas A3 dan warna air.

4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan

karya.

4.2.3.1 Teknik : capan

4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman


dan kemahiran bahasa seni visual dalam

menghasilkan karya seni 2D.

4.3.1 Mengaplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni

visual dalam menghasilkan karya seni 2D

4.3.1.1 Memanipulasi bahan secara kreatif

4.3.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan

proses kerja

4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri

dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan

4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan

4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

STANDARD ILUSTRASI AKTIVITI


PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik

• Menyanyikan lagu ‘wau


bulan’.

Ala ewah ewah bule,

Wau bule teraju tigo,

Mari sini kawe-kawe,

Buat wau bersamo-


samo.

Aplikasi Seni

• Menunjukkan contoh wau


sebenar dalam skrin
komputer.

• Bersoal jawab tentang :

Unsur Seni – garisan, rupa,


warna dan jalinan

Prinsip Rekaan – kontra


(warna) dan imbangan
( simetri).

• Menyusun proses
penghasilan bagi
mendapatkan idea
perancangan proses kerja.

Ekspresi Kreatif
Langkah 1

• Mengedarkan lakaran wau.

• Memperkenalkan warna
primer dan bahan yang akan
digunakan.

Langkah 2

• Mengecop corak batang


pisang pada lakaran wau
yang diberi.

Langkah 3

• Membuat kemasan.
Apresiasi Seni

• Mempamerkan hasil kerja


dan bercerita mengenainya.
Contoh : wau terkenal di
pantai timur terutamanya
Kelantan dan ia biasa
dimainkan selepas musim
menuai padi. Wau yang
dipasang busur akan
mengeluarkan bunyi.

• Mempamerkan karya seni


pada papan pamer.