Anda di halaman 1dari 5

Lampiran B

Penyata Kira-Kira bagi tahun berakhir 30 Ogos 2019


Cabang BAGAN DATUK
Tandatangan asal diperlukan untuk dokumen ini. Sila buat 2 salinan sebelum dokumen ini ditandatangani.
Sekiranya ruang yang diberikan di bawah tidak mencukupi, sila sediakan Laporan Kewangan dalam kertas berasingan, mengikut format
di bawah.
WANG MASUK WANG KELUAR
Jumlah
Ruj. Perkara Jumlah (RM) Ruj. Perkara
dibelanjakan (RM)

1. Baki bawa ke hadapan 1. Baki bawa ke hadapan


ringgit sen ringgit sen
2. Yuran Keanggotaan 2. Yuran Keanggotaan
ringgit sen ringgit sen
3. 3.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
4. 4.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
5. 5.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
6. 6.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen

(A) Jumlah (B) Jumlah


ringgit sen ringgit sen
(C) Baki Bawa ke Hadapan (A-B)
ringgit sen

Imbangan (Jumlah A) (D) Imbangan (B+C) (jumlah ini mestilah sama


ringgit sen dengan jumlah yang dinyatakan dalam Jumlah A di ringgit sen
atas)

Disediakan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan Tandatangan Tandatangan


Bendahari Cabang Pemeriksa Kira-kira 1 Pemeriksa Kira-Kira 2

Nama Bendahari Cabang Nama Pemeriksa Kira-Kira 1 Nama Pemeriksa Kira-Kira 2


BENDAHARI PEMERIKSA KIRA- PEMERIKSA KIRA-
CABANG KIRA 1 KIRA 2

Penyata Kira-Kira Cabang bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 1 dari 1


Lampiran B

Penyata Kira-Kira bagi tahun berakhir 30 Ogos 2019


Cabang BAGAN DATUK
Tandatangan asal diperlukan untuk dokumen ini. Sila buat 2 salinan sebelum dokumen ini ditandatangani.
Sekiranya ruang yang diberikan di bawah tidak mencukupi, sila sediakan Laporan Kewangan dalam kertas berasingan, mengikut format
di bawah.

Penyata Kira-Kira Cabang bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 1 dari 1


WANG MASUK WANG KELUAR
Jumlah
Ruj. Perkara Jumlah (RM) Ruj. Perkara
dibelanjakan (RM)

1. Baki bawa ke hadapan 1. Baki bawa ke hadapan


ringgit sen ringgit sen
2. Yuran Keanggotaan 2. Yuran Keanggotaan
ringgit sen ringgit sen
3. 3.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
4. 4.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
5. 5.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
6. 6.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen

(A) Jumlah (B) Jumlah


ringgit sen ringgit sen
(C) Baki Bawa ke Hadapan (A-B)
ringgit sen
Imbangan (Jumlah A) (D) Imbangan (B+C) (jumlah ini mestilah sama dengan
ringgit sen jumlah yang dinyatakan dalam Jumlah A di atas) ringgit sen

Disediakan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan Tandatangan Tandatangan


Bendahari Cabang Pemeriksa Kira-kira 1 Pemeriksa Kira-Kira 2

Nama Bendahari Cabang Nama Pemeriksa Kira-Kira 1 Nama Pemeriksa Kira-Kira 2


BENDAHARI PEMERIKSA KIRA- PEMERIKSA KIRA-
CABANG KIRA 1 KIRA 2
WANG MASUK WANG KELUAR
Jumlah
Ruj. Perkara Jumlah (RM) Ruj. Perkara
dibelanjakan (RM)

1. Baki bawa ke hadapan 1. Baki bawa ke hadapan


ringgit sen ringgit sen
2. Yuran Keanggotaan 2. Yuran Keanggotaan
ringgit sen ringgit sen
3. 3.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
4. 4.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
5. 5.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen
6. 6.
sumber pendapatan ringgit sen jenis perbelanjaan ringgit sen

(A) Jumlah (B) Jumlah


ringgit sen ringgit sen
(C) Baki Bawa ke Hadapan (A-B)
ringgit sen
Imbangan (Jumlah A) (D) Imbangan (B+C) (jumlah ini mestilah sama dengan
ringgit sen jumlah yang dinyatakan dalam Jumlah A di atas) ringgit sen

Disediakan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan Tandatangan Tandatangan


Bendahari Cabang Pemeriksa Kira-kira 1 Pemeriksa Kira-Kira 2

Nama Bendahari Cabang Nama Pemeriksa Kira-Kira 1 Nama Pemeriksa Kira-Kira 2


BENDAHARI PEMERIKSA KIRA- PEMERIKSA KIRA-
CABANG KIRA 1 KIRA 2