Anda di halaman 1dari 1

DOKUMEN (EVIDENS) PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSR BAHASA MELAYU

Tahun 1 CHELSEA Masa 1015 – 1145 Tarikh/ Hari 24 Januari 2010 (Isnin)

TEMA KEBERSIHAN

TAJUK Menjaga Diri

Standard Kandungan Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu


1.2
abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang betul
FOKUS
Standard Pembelajaran Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan
UTAMA
1.2.4 yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan
betul dan tepat.
Standard Kandungan Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
2.2
FOKUS pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
SAMPINGA Standard Pembelajaran Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua
N 2.2.1 atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, difgraf dan
konsonan dengan sebutan yang betul
Pada akhir pengajaran, murid dapat:
Objektif: (i) Mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota
badan.
(ii) Menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang
didengar dengan betul dan tepat.
(iii) Memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata
dengan sebutan yang betul.
Media pengajaran
Buku teks Buku latihan Gambar / Majalah Surat Khabar
Buku aktiviti Kamus Cd/VCD/DVD Television (Astro) Lembaran Kerja /
Buku kerja Carta Radio Pendidikan Internet (ICT) / Lain-lain /

Kaedah P & P (Teknik Pengajaran Bahasa)


Teknik main peranan Teknik permainan bahasa Teknik latih tubi
Teknik bercerita Teknik inkuiri penemuan Teknik perbahasan
Teknik quiz Teknik sumbang saran Teknik soal jawab
Teknik simulasi Teknik drama Teknik perbincangan
Teknik forum

Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Kemahiran Bernilai Tambah


Ilmu Sains, PK, Moral Tatabahasa KB / KP
:
Nilai Menjaga kebersihan anggota badan • Kata Nama Am KTMK PKT
:
KBT: Mengumpul dan mengelas • Kosa Kata KBCB PK
KMD K&I
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Langkah Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan meminta murid menyebus semula anggota badan
1 yang disebutkan oleh guru secara individu, kumpulan atau kelas.
Langkah Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan oleh guru.
2
Langkah Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata
3 tertutup dan seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi.
Langkah Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang
4 ditunjukkan.
Langkah Murid diminta untuk mengeja dan menyebut perkataan yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-
5 gilir.

Pentaksiran Pengayaan Pemulihan


Murid menyebut dan menulis Murid diminta untuk memadankan Murid diminta menggabungkan
perkataan dengan ejaan yang betul. perkataan untuk membentuk frasa yang suku kata menjadi perkataan dan
bermakna dan diminta untuk menyebut mengeja serta menyebut perkataan
frasa yang telah dibina. itu.
Refleksi P & P:

BA
HASA MALAYSIA
Disediakan Oleh: Zul-Helmi Bin Ilias
Tandatangan Guru Besar: ____________________ Tarikh: 24 Januari 2011