Anda di halaman 1dari 3

Cara Menanda Skrip Rumusan

Garis Panduan Sebelum Mula Menanda.

1. Kira jumlah perkataan yang ditulis oleh pelajar. Jika melebihi 120 patah perkataan, letakkan tanda (
// ) pada perkataan ke 120. Jika ayat terakhir berakhir pada jumlah perkataan melebihi 120, maka
seluruh ayat tidak dikira sebagai satu isi.

2. Cara mengira jumlah perkataan :


* Kata nama khas/ peribahasa/ kata-kata hikmat/ kata sendi nama/ imbuhan - 1 perkataan
* Kata nama am/ penanda wacana - ikut bilangan perkataan
Contoh : Di samping itu : 2 patah perkataan 
Begitu juga halnya dengan : 4 patah perkataan

3. Jika pelajar menulis rumusan dalam bentuk penomboran, markah bahasa diberi 50 % daripada
markah yang sepatutnya pelajar dapat.

4. Jika pelajar menyalin seluruh petikan, pastikan penyalinan semula itu 100% serupa dengan petikan
yang tertera pada kertas soalan termasuk tanda baca ( titik, koma ).Jika tidak disalin 100%, maka
tanda setakat isi yang betul sahaja dalam lingkungan 120 patah perkataan.

5. Sediakan skema lengkap untuk pengenalan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan

6. Sediakan ruang untuk mencatat markah


Contoh :

P=
_______

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
_______

_______
k
( Markah ini diletakkan di sebelah kanan skrip pelajar )
Markah akhir :
P=
S=
T=
K=
______
I
B
______
J
______

P- pengenalan, S = Isi tersurat, T= Isi tersirat, K= Kesimpulan


I = Isi ( P + S + T + K )
B = Bahasa ( Biasanya separuh daripada markah isi

Arahan :
1. Baca ayat pelajar dengan teliti.
2. Jika pengenalan pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat.
Contoh :

Pengenalan membincangkan sebab pelajar ponteng sekolah. / P 2


( Maksud : Pengenalan betul - 2 markah )

3. Jika isi pelajar tepat, tandakan pada hujung ayat :


Contoh :

Pelajar ponteng sekolah kerana dipengaruhi rakan sebaya. / S1- 2


Maksud isi tersurat nombor 2 (S2) tepat.

4. Pindahkan markah ke ruang yang disediakan ( seperti catatan nombor 6 di atas )

5. Akhir, jumlahkan semua markah isi


Contoh P = 2
S = 10
T=4
K=2
--------
I = 18
B = 7/8/9
--------
J= 25/ 26/ 27

NOTA PANDUAN :

1. Pengenalan ditulis dalam bentuk tema / menukar kata kunci atau arahan soalan.
2. Isi tersurat : Hanya isi dalam petikan diterima
3. Isi tersirat : Tiada mana-mana bahan petikan boleh diterima. Cipta pendapat baru
4. Kesimpulan : Mengandungi pihak, cadangan dan justifikasi cadangan.