Anda di halaman 1dari 3

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL AHROM

MADRASAH ALIYAH AL AHROM


TERAKREDITASI B
Jalan Nangka Nomor 45 Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Telp. (0291) 690355 Email: maalahrom@gmail.com Wabsite: mas-alahrom.my.id

JADWAL MATA PELAJARAN DARING (ONLINE)


TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

NO JAM SENIN SELASA RABU


XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS

1 07.00-07.40 L17 C5 F16 D10 I23 G2 X24 I23 V3 E18 X24 G2 E25 M11 P8 H20 X24 C5 I23 L17 E25
2 07.40-08.20 L17 C5 F16 D10 I23 G2 X24 I23 U16 E18 X24 G2 E25 M11 P8 H20 X24 C5 I23 L17 E25
3 08.20-09.00 H20 L17 M11 N21 F16 X24 G2 M11 B1 G2 E18 H20 N21 Q22 E24 R25 I23 O7 M11 P8 L17
4 09.00-09.40 H20 L17 M11 N21 F16 X24 G2 M11 B1 G2 E18 H20 N21 Q22 E24 R25 I23 O7 M11 P8 L17
09.40-10.00 ISTIRAHAT / JAMA'AH SHOLAT DHUHA
5 10.00-10.40 F25 A18 U16 M11 D10 H20 S22 A18 M11 N21 F16 S22 B1 H20 O7 Q22 B1 P21 C18 P8 I23
6 10.40-11.20 F25 A18 N21 M11 D10 H20 S22 A18 M11 N21 F16 S22 B1 H20 P8 Q22 B1 P21 C18 O7 I23
11.20-12.00 ISTIRAHAT / JAMA'AH SHOLAT DZUHUR
7 12.00-12.40 C5 I23 D10 B1 Q22 F15 A18 J12 I23 A18 N21 X24 F15 W19 X24 J12 K14 I23 R25 C5 F15
8 12.40-13.20 C5 I23 D10 B1 Q22 F15 A18 J12 I23 A18 V3 X24 F15 R25 X24 J12 K14 I23 R25 C5 F15

NO JAM KAMIS JUM'AT SABTU


XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS XMIA1 X IIS XIMIA1 XIMIA2 XI IIS XIIMIA XIIIIS

1 07.00-07.40 O7 G2 F16 K14 A18 I23 R25 N21 R25 J6 H13 L22 O7 U16 D10 Q22 L17 H13 R25 D9 C5
2 07.40-08.20 O7 G2 F16 K14 A18 I23 R25 U16 H20 J6 H13 L22 O7 I23 D10 W19 L17 H13 Q22 D9 C5
3 08.20-09.00 H20 S22 O7 G2 F16 A18 K14 G2 S22 C4 J6 E18 H20 I23 K14 D10 H13 L17 H20 J6 D9
4 09.00-09.40 H20 S22 O7 G2 F16 A18 K14 G2 E24 C4 J6 E18 H20 B1 K14 D10 H13 L17 W19 J6 D9
09.40-10.00 ISTIRAHAT / JAMA'AH SHOLAT DHUHA
5 10.00-10.40 N21 K14 O7 F16 B1 M11 V3 V3 E24 H13 O7 S22 H20 B1 F25 X24 P21 H13 U16 W19 H20
6 10.40-11.20 N21 K14 V3 F16 B1 M11 Q22 F25 X24 W19 U16 V3 N21 S22
11.20-12.00 ISTIRAHAT / JAMA'AH SHOLAT DZUHUR
7 12.00-12.40 W19 F25 P21 A18 J12 K14 F15 B1 F25 H13 W19 K14 U16 J6
8 12.40-13.20 H20 F25 P21 A18 J12 K14 F15 B1 F25 H13 P21 K14 V3 J6

KODE MATA PELAJARAN : WALI KELAS


A. Qur'an Hadis I. Sejarah Indonesia Q. Geografi X MIA 1 Istiqomah, S.Pd.I
B. Akidah Akhlak J. Bahasa Inggris R. Sosiologi X IIS Jalil, S.Pd.I
C. Fikih K. Seni Budaya S. Ekonomi XI MIA 1 Nur Hamidah, S.Pd
D. SKI L. Penjasorkes T. TIK XI MIA 2 Evy Citra Wijayanti, S.Pd.
E. PPKn M. Prakarya & Kewira U. Bahasa Jawa XI IIS Hery Aprilia Susanto, S.Pd.
F. Bahasa Indonesia N. Biologi V. Menjahit XII MIA Zakiyah Almiskiyah, S.Pd.
G. Bahasa Arab O. Fisika W. Otomotif XII IIS Sulhan Sarofi, S.E
H. Matematika P. Kimia X. BTQ

KODE GURU :
1 Muhammad Najib, S.Pd.I 14 Istiqomah, S.Pd.I GURU BK/PIKET
2 Fauzi, S.Pd.I 15 Faisol Fuad, S.Pd. Lutfi Khalim, S.Pd.
3 H. Ali Masykur, M.S.I 16 Zakiyah Almiskiyah, S.Pd. Ahmad Jazuli, S.Pd.
4 H. Abdul Munif, S.Pd.I 17 Ahmad Mubarok, S.Pd. GURU PIKET
5 Jalil, S.Pd.I 18 Ahmad Jazuli, S.Pd.I Sulhan Sarofi, S.E
6 Nur Hamidah, S.Pd. 19 Bambang Sumantoro, S.Pd. Ahmad Jazuli, S.Pd.
7 Uswatun Khasanah, S.Pd. 20 Lutfi Khalim, S.Pd.
8 Dwi Astutiningsih, S.Pd. 21 Purna Adi, S.Pd.
9 K. Hasan Murtadlo 22 Sulhan Sarofi, S.E
10 Ali Irsad, S.Pd. 23 Yulianto Wahyu Saputra, S.Pd
11 Fatkul Mansyah, S.T. 24 Afif Kholidin, S.Ag
12 Hery Aprilia Susanto, S.Pd. 25 Suliyah, S.Pd
13 Evy Citra Wijayanti, S.Pd. Demak, 10 Juli 2020
Kepala Madrasah
NB : JADWAL SELAMA PANDEMI COVID-19

START Muhammad Najib, S.Pd.I


Senin, 13 Juli 2020
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL AHROM
MADRASAH ALIYAH AL AHROM
TERAKREDITASI B
Jalan Nangka Nomor 45 Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Telp. (0291) 690355 Email: maalahrom@gmail.com Wabsite: mas-alahrom.my.id
JADWAL PELAJARAN DARING (0NLINE)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

JAM PROGRAM STUDI


NO HARI WAKTU
KE ILMU PENGETAHUAN ALAM ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
1 2 3 4 5 6
I 07.00 - 08.20 PENJASORKES PENJASORKES

1 SENIN II 08.20 - 09.40 QUR'AN HADIST QUR'AN HADIST

III 10.00 - 11.20 BAHASA INDONESIA BAHASA INDONESIA

I 07.00 - 08.20 BTQ BTQ

II 08.20 - 09.40 BAHASA INGGRIS BAHASA INGGRIS


2 SELASA
III 10.00 - 11.20 AQIDAH AKHLAK AQIDAH AKHLAK

IV 11.20 - 12.40 MENJAHIT MENJAHIT

I 07.00 - 08.20 KIMIA GEOGRAFI

3 RABU II 08.20 - 09.40 MATEMATIKA MATEMATIKA

III 10.00 - 11.20 FIKIH FIKIH

I 07.00 - 08.20 FISIKA EKONOMI


PRAKARYA DAN PRAKARYA DAN
II 08.20 - 09.40
4 KAMIS KEWIRAUSAHAAN KEWIRAUSAHAAN
III 10.00 - 11.20 BAHASA ARAB BAHASA ARAB

IV 11.20 - 12.40 SENI BUDAYA SENI BUDAYA

I 07.00 - 08.20 PKN PKN

5 JUM'AT II 08.20 - 09.40 MATEMATIKA PEMINATAN SEJARAH PEMINATAN

III 10.00 - 11.20 BAHASA JAWA BAHASA JAWA

I 07.00 - 08.20 BIOLOGI SOSIOLOGI

II 08.20 - 09.40 SKI SKI


6 SABTU
III 10.00 - 11.20 SEJARAH INDONESIA SEJARAH INDONESIA

IV 11.20 - 12.40 OTOMOTIF OTOMOTIF

NB: JADWAL BERLAKU SELAMA PANDEMI Demak, 17 Juli 2020


Kepala Madrasah

MUHAMMAD NAJIB, S.Pd.I