Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN DALAM PKP

NAMA:____________________________

KELAS : ___________________________
BAHAGIAN A : TULIS NOMBOR DALAM BENTUK PERKATAAN l

1. 801 = _____________________________________________

2. 159 = _____________________________________________

3. 699 = _____________________________________________

4. 970 = _____________________________________________

5. 1609 = ____________________________________________

6. 1069 = ____________________________________________

7. 2001 = ____________________________________________

8. 2016 = ____________________________________________

9. 3607 = ____________________________________________

10. 13 068 = _________________________________________


LATIHAN DALAM PKP

BAHAGIAN B: LENGKAPKAN POLA NOMBOR

1. 10 20 80
0 0 0

2. 15 25 40
0 0 0
3.
210 220 240 290

4.
530 545 560

5. 30 31 32
2 2 2
BAHAGIAN C: MEMBUNDARKAN NOMBOR BAGI DIGIT YANG
BERGARIS

1. 2634 = _______ 6. 3666 = ________

2. 1029 = _______ 7. 5935 = ________

3. 6930 = _______ 8. 12 368 = ________

4. 8999 = _______ 9. 26 563 = ________


,

5. 9038 = _______ 10. 86 264 = _______


S6
LATIHAN DALAM PKP

BAHAGIAN D : PADANKAN

1. Tiga Belas Ribu 38 002

2. Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga


18 830

28 303
3. Sepuluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam

4. Tiga Puluh Lapan Ribu Dua 35 600

5. Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu 13 000

6. Lapan Belas Ribu Lapan Ratus Tiga Puluh 831

7. Dua Puluh Lapan Ribu Tiga Ratus Tiga 56 703

8. Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus 6321

9. Lapan Ratus Tiga Puluh Satu 6021

10 236
10. Enam Ribu Dua Puluh Satu
LATIHAN DALAM PKP

BAHAGIAN E : SELESAIKAN

1. 35 890 + 123 = 2. 12 002 + 3608 = 3. 650 + 3ger6 255 =

4. 25 990 + 12 100 = 5. 18 200 + 5690 = 6. 890 + 23 466=

7. 35 890 + =86 380 8. + 12 300 =45 680 9. + 508 = 839

10. 6380 + 3250 + 56=

BAHAGIAN F: PENYELESAIAN MASALAH


LATIHAN DALAM PKP

1. Saya mempunyai 52 keping setem.


Ayah memberi 16 keping setem lagi.
Berapa keeping setemkah yang saya
ada sekarang?

Saya ada keeping setem

2. Razif ada 1540 biji guli merah dan 350


biji guli warna hijau dan 43 biji guli
warna kuning. Berapakah biji guli yang
dia ada kesemuanya?

Razif ada biji guli kesemuanya.

3. Puan Lisa telah menjual 1850 helai


tudung. Dia masih ada 760 helai
tudung. Berapakah bilangan tudung
yang dia ada pada mulanya?

Pada mulanya dia ada helai


tudung.

4. Sebuah kotak mengandungi 160


batang pensel. Berapa batang
penselkah yang ada di dalam 2 buah
kotak pensel?

Terdapat batang pensel di dalam 2


buah kotak.

5. Encik Ahmad memesan 258 kuntum


bunga ros. Dia ada 183 kuntum bunga
ros. Berapa kuntum bunga ros yang
diperlukannya lagi?

Dia memerlukan kuntum bunga


ros lag.