Anda di halaman 1dari 3

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

M E K A N I K A L A S D F K B U I O M P
M E Q W E R T C U A I O B E B A N O I P
A L K A D R E U N K I Z A M E A Q U K K
X E Z A C G D A V U O X S A R S W H R O
V K A V T N X N T A P S D S T D E J O N
B T Q G H R B X B P L D F A Y F R K P V
N R W H H M O Z Y O K F G N U G T N E E
M I E J J J U N X N M G H P I H Y A N N
T K R K I U I Y I I N H J O K J B S G S
U U T L K B J N J K G J K K N K I C A I
A K Y M S X K U K K A W A L A N N V W O
N L U U I S L I P U E Y L M R A D N A N
G P I N R D R O L H D Q W U T T U I L A
A M E D I U M F T J T G E A R A I Q L L
N O O T W R R R W N S O T H W C O W J Z
A D L G D G N N E L E K T R O N I K H D
S E K B V V I W T E L M Y T P B K R G V
D N M N B E Q Z D A A N U B J N J F V A
F E N J T C W F B Z R U I U F M H G N U
P E M B U A T A N F I L O O V Z Q U R H

1. MEKANIKAL
2. ELEKTRIK
3. MEKATRONIK
4. TUANGAN
5. SIRI
6. MEDIUM
7. MODEN
8. PEMBUATAN
9. SELARI
10. ELEKTRONIK
11. ACUAN
12. GEAR
13. KAWALAN
14. BINDU
15. KEMASAN
16. BEBAN
17. MIKROPENGAWAL
18. KONVENSIONAL
19. TUIL
20. AKUAPONIK
REKA BENTUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMASARAN

CARI PERKATAAN TERSEMBUNYI

J I K A H A R U P R O D U K B U I O P P
M F Q W E R T C U P I O B E B A N O E P
P E N G I K L A N A N L O P E A Q U N H
E E Z K C G D A V M O X S E R S W H G N
N K A V K N X N T A P S D R T D E J G M
G T Q G E R B X B S L D F L Y F R K U A
E R W H H M O Z Y A K F G U U G T N N S
L I E J E J U D X R M G H A I H Y A A D
U K R K N U I Y U A N H J N K J B S G F
A U T L D B J N J N G J K K N K I C X G
R K Y M A X K U K S E L A M A T N V C H
N L U U K S L I P U E Y L M R A D N V J
N P I N R D R O E H D Q W U T T U I B K
M S I R I O N F M J T G E A R A I Q L Y
K O O T W R R R A N S O T H W C O W J Z
A D L G D G N N S K A B U N C C P A H D
S E K B V V I W A E L M Y T P B K R G V
D N M N B E K E R E N D A K J N J F V A
F E N J T C W F A Z R U I U F M H G N U
P E N G E L U A N F I L O O V Z Q U R H

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

4. …………………………………………

5. …………………………………………

6. ………………………………………..

7. …………………………………………
1. MENYATAKAN MAKSUD PEMASARAN

Aktiviti ………………………………………. (N A A N A P E R I G ) yang menyalurkan …………………....... ( G A N R B A)


dan perkhidmatan daripada …………………………………. (L U A R G E N P) kepada pengguna.

2. Mengenal pasti faktor- faktor yang mempengaruhi pemasaran sesuatu produk.


a) Senaraikan produk kegemaran anda.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan tempat untuk mendapatkan produk kegemaran anda itu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Nyatakan sebab anda menggemari produk itu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Anda mungkin juga menyukai