Anda di halaman 1dari 4

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK BANDAR PUCHONG JAYA (B) Kod Sekolah: BEA8657

MAZNITA BINTI MAT RABI


1. Nama Guru
SINERGI DALAM PENGURUSAN
2. Judul SEKOLAH 3. Bidang: PENDIDIKAN

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi panduan praktis dalam mewujudkan pasukan pengurus sekolah
cemerlang. Buku ini juga menceritakan tentang peranan sekolah sebagai institusi sosial yang
penting pada negara. Ia menyediakan modal insan dari segi tenaga kerja kemahiran, separa
mahir dan staf biasa. Buku ini juga banyak membincangkan peranan pengetua, pentadbir, guru-
guru, pelajar, kakitangan sokongan dan ibu bapa sebagai satu pasukan dalam mewujudkan
sekolah cemerlang. Buku yang bertajuk sinergi dalam pengurusan sekolah ini juga
menyentuhdengan lebih mendalam mengenai tajuk-tajuk utama seperti pengetua sebagai
peneraju kecermelangan, pasukan mengurus kecermelangan guru-guru, pendukung
kecermelangan, pelajar sebagai penunjukarah kecermelangan dan ibu bapa sebagai rakan kongsi
disesebuah sekolah.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Nilai pengetahuan yang saya perolehi melalui buku ini ialah mengenai peranan seorang guru
dalam mewujudkan sekolah yang cemerlang. Namun nilai yang paling saya suka dalam buku ini
ialah nilai kerja secara berpasukan dalam sekolah bagi membentuk satu pasukan yang efisen
dalam melaksanakan tugas dan peranan masing-masing.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Dapat menambah pengetahuan sedia ada tentang skop peranan guru yang sangat penting dalam
organisasi sekolah.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( MAZNITA BINTI MAT RABI ) ( )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK BANDAR PUCHONG JAYA (B) Kod Sekolah: BEA8657

MAZNITA BINTI MAT RABI


1. Nama Guru
TEKNIK MENDORONG PELAJAR
2. Judul 3. Bidang: PENDIDIKAN
BELAJAR
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini menerangkan beberapa kaedah untuk menyemai sikap positif dalam kalangan pelajar.
Buku ini juga memberi kaedah untuk membantu pelajar menggunakan apa yang telah dipelajari di
dalam atau di luar kelas dengan sebaik mungkin. Selain itu, buku ini juga menjelaskan cara
memikat hati pelajar ke arah pelajaran yang mereka minati.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Mengenali beberapa teknik atau kaedah yang dapat menolong para murid untuk meminati subjek
yang diajari.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Sentiasa melakukan pemerhatian atau senarai semak dalam kelas untuk mengenal pasti reaksi
mendekatkan diri dan reaksi menjauhkan diri yang wujud dalam kalangan para murid

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( MAZNITA BINTI MAT RABI ) ( )

\
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK BANDAR PUCHONG JAYA (B) Kod Sekolah: BEA8657

MAZNITA BINTI MAT RABI


1. Nama Guru
PENGENALAN PEMIKIRAN
2. Judul 3. Bidang: PENDIDIKAN
KREATIF DAN KRITIS
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini memberi pengenalan tentang pemikiran kritis & kreatif . Penyelesaian Masalah Tabiat
Akal dibincang., Sintesis Persepsi Jenis Persepsi, , Teori dan Kajian Tentang Otak Otak dan
Pemprosesan Maklumat dibentangkan.

Pemikiran Kritis dalam Kehidupan Horizon Pemikiran Kritis dibincang secara terperinci.
Penyoalan dan Pemikiran Kritis Prinsip Menyoal, membina konsep dan penggunaan Konsep ,
membina hujah dan ciric-iri hujah yang berkesan dipaparkan

Komunikasi dan Penyampaian Maklumat Sumber Mendapatkan Maklumat , Teori Pemikiran


Kreatif Teknik Menerbitkan Idea Kreatif dan Objektif Menggunakan Teknik Pemikiran Kreatif
Pertalian Teknik, Kemahiran Mikro-Makro dan Kebolehan Kreatif juga dibincang

Model Pemikiran Kreatif Kendiri Teknik dan Fungsi Pemikiran Kreatif Kendiri , Gaya Pengurusan
Sesebuah Kumpulan Motivasi dan Kreativiti , Sumber Berfikir Kritis dan Kreatif Idea Kritis dan
Kreatif dibincangkan

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Topik-topik yang dipaparkan dalam naskhah ini merupakan bahan pengajaran bagi kursus
Pemikiran Kritis dan Kreatif. Kandungan naskhah ini sesuai untuk sesiapa saja yang berminat
untuk menekuninya

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini dapat memberi gambaran sebenar kepada pembaca mengenai disiplin sains pemikiran
(kritis dan kreatif)

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( MAZNITA BINTI MAT RABI ) ( )

Anda mungkin juga menyukai