Anda di halaman 1dari 3

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

SMK BEAUFORT III 2017

NAMA :_________________________________________________

Jawab semua soalan yang dikemukakan di bawah.

1. Padankan perkataan yang sesuai berdasarkan ayat yang diberikan

(i) Setiap __________________ akan diberikan tugasan gerombolan


dalam aktiviti perkhemahan itu.

(ii) Pihak berkuasa telah menghantar satu _____________ pasukan


tentera untuk menjaga perairan negara

(iii) Aiman telah dilantik untuk menjadi ketua __________ kesedihan


bola sepak sekolahnya.

(iv) Beberapa ________________ pengganas telah berjaya kumpulan


dipatahkan oleh pihak keselamatan negara.

(v) Pak Mat dalam keadaan ________________ kerana batalion


baru kehilangan isteri tercinta.

( 10 markah )

2. Tulis soalan yang sesuai bagi ayat-ayat di bawah berdasarkan kata tanya yang diberikan dalam kurungan.

(i) _____________________________________________________________________________
Ibu menjumpai mutiaranya di bawah meja. (mana)

(ii) _____________________________________________________________________________
Aisah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan pantun. (berapa)

(iii) _____________________________________________________________________________
Saya datang lewat kerana tayar basikal saya pancit. (mengapa)

(iv) _____________________________________________________________________________
Penyanyi yang bersuara merdu itu ialah Siti Nurhaliza. (siapa)

(v) _____________________________________________________________________________
Ibu saya masih lemah dan memerlukan bantuan saya. (bagaimana)
(10 markah)

1
3. Papan tanda menunjukkan perkara yang perlu diberi perhatian oleh masyarakat apabila berkunjung ke
taman permainan.

Tuliskan ulasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan keselamatan diri dan
keluarga semasa berada di taman permainan.

Panjangnya ulasan anda hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

SILA AMBIL PERHATIAN


Kemudahan Taman Ini Adalah Hak Kita
Jagalah Taman Ini Untuk Kepentingan Bersama

1. Pastikan peralatan dalam keadaan selamat untuk digunakan.

2. Pakai pakaian yang sesuai , tidak terlalu linggar dan labuh.

3. Jangan menunggang basikal dalam padan permainan

ANDA PRIHATI,
KELUARGA SELAMAT.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
( 30 markah)

2
3