Anda di halaman 1dari 9

BANDAR TASIK SELATAN, 57000 KUALA LUMPUR

Email :
No.Tel : 03-91725843 / No. Fax : 03-91725843

NAMA GURU ROHAZLINDA BINTI ISSAHAK


MINGGU: TARIKH: 24.6.2020 HARI: RABU
MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN
KELAS: 5 KRISTAL MASA: 11.00 – 12.00 tgh
KESIHATAN
Tajuk : PenyalahGunaan Bahan
Standard Kandungan: 1.4
Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik
terhadap diri, keluarga dan masyarakat.

Standard Pembelajaran: 1.4.5


Menilai maklumat berkaitan kesan penyalahgunaan bahan inhalan untuk disebarkan kepada ahli
keluarga dan rakan sebaya.

AKTIVITI MURID Objektif: 1. Murid dapat menyatakan pelbagai jenis bahan inhalan.
2. Murid dapat membezakan kesan jangka panjang dan
jangka pendek akibat penyalahgunaan bahan inhalan.

Aktiviti:
1. Murid menonnton video pada lik yang diberikan.
2. Murid membaca nota pada link yang diberikan.
3. Murid diminta membuat latihan yang diberikan.
4. Latihan kerja menggunakan link

SUMBER TUGASAN
TANDAKAN DAN NYATAKAN LINK SEKIRANYA ADA
Telegram Whatapps Google Meet
Google Classrrom Bercetak Lain-lain

Google Form: https://forms.gle/oAJrHyu8KWc58Msa9


Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cyjX33fq9UA
SK BANDAR TASIK SELATAN
BANDAR TASIK SELATAN, 57000 KUALA LUMPUR
Email :
No.Tel : 03-91725843 / No. Fax : 03-91725843

NAMA GURU ROHAZLINDA BINTI ISSAHAK


MINGGU: TARIKH: 30.6.2020 HARI: SELASA
KELAS: 6 JED
MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN
KELAS: 6 NILAM MASA: 11.00 – 12.00 tgh
KESIHATAN
KELAS :6 DELIMA
AKTIVITI MURID Tajuk : Keluargaku Keutamaanku

Standard Kandungan: 2.2


Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran: 2.2.1


Memahami proses perubahan mental, emosi dan social remaja dalam institusi kekeluargaan.

Standard Pembelajaran: 2.2.2


Menganalisi peranan remaja dalam memerkukuh institusi kekeluargaan.
Objektif: 1. Murid dapat menyatakan peranan dalam keluarga.
2. Murid menulis karangan pendek pengalaman hidup anda sendiri
bersama keluarga.

Aktiviti:
1. Murid menonnton video pada lik yang diberikan.
2. Murid membaca nota pada link yang diberikan.
3. Murid diminta membuat latihan yang diberikan.
4. Latihan kerja menggunakan link

SUMBER TUGASAN
TANDAKAN DAN NYATAKAN LINK SEKIRANYA ADA
Telegram Whatapps Google Meet
Google Classrrom Bercetak Lain-lain

Google Form: https://forms.gle/oAJrHyu8KWc58Msa9


Youtube: https://youtu.be/kXZhtxe_fss
BANDAR TASIK SELATAN, 57000 KUALA LUMPUR
Email :
No.Tel : 03-91725843 / No. Fax : 03-91725843

NAMA GURU ROHAZLINDA BINTI ISSAHAK


MINGGU: TARIKH: 08.07.2020 HARI: RABU
MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN KELAS: 5 KRISTAL
MASA: 11.00 – 12.00 tgh
KESIHATAN 5 JED
Tajuk : Pengurusan Mental dan Emosi
Standard Kandungan: 2.1
Mengetahui pelbagai jenis emosi, kepentingan dan cara mengurus emosi untuk meningkatka
kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

Standard Pembelajaran: 2.1.1


Mengaplikasikan cara mengurus konflik dan stress dalam kalangan ahli keluarga dan rakan sebaya.

AKTIVITI MURID Objektif: 1. Murid dapat menyatakan dan memahami kesan konflik akibat stress.
2. Murid dapat membezakan kesan buruk pengurusan emosi.

Aktiviti:
1. Murid menonnton video pada lik yang diberikan.
2. Murid membaca nota pada link yang diberikan.
3. Murid diminta membuat latihan yang diberikan.
4. Latihan kerja menggunakan link

SUMBER TUGASAN
TANDAKAN DAN NYATAKAN LINK SEKIRANYA ADA
Telegram Whatapps Google Meet
Google Classrrom Bercetak Lain-lain

Google Form: https://youtu.be/oPue0amlTA0


Youtube: https://forms.gle/Xgva19ZsC4rQRzc27
BANDAR TASIK SELATAN, 57000 KUALA LUMPUR
Email :
No.Tel : 03-91725843 / No. Fax : 03-91725843

NAMA GURU ROHAZLINDA BINTI ISSAHAK


MINGGU: TARIKH: 07.07..2020 HARI: SELASA
KELAS: 6 JED
MATAPELAJARAN: PENDIDIKAN
KELAS: 6 NILAM MASA: 11.00 – 12.00 tgh
KESIHATAN
KELAS :6 DELIMA
Tajuk : Keluargaku Keutamaanku

Standard Kandungan: 2.2


Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam
aspek kesihatan keluarga.

Standard Pembelajaran: 2.2.1


Memahami proses perubahan mental, emosi dan social remaja dalam institusi kekeluargaan.

Standard Pembelajaran: 2.2.2


Menganalisi peranan remaja dalam memerkukuh institusi kekeluargaan.
AKTIVITI MURID
Objektif: 1. Murid dapat menyatakan peranan dalam keluarga.
2. Murid menulis karangan pendek pengalaman hidup anda sendiri
bersama keluarga.

Aktiviti:
1. Murid menonnton video pada lik yang diberikan.
2. Murid membaca nota pada link yang diberikan.
3. Murid diminta membuat latihan yang diberikan.
4. Latihan kerja menggunakan link

SUMBER TUGASAN
TANDAKAN DAN NYATAKAN LINK SEKIRANYA ADA
Telegram Whatapps Google Meet
Google Classrrom Bercetak Lain-lain

Google Form: https://forms.gle/oAJrHyu8KWc58Msa9


Youtube: https://youtu.be/kXZhtxe_fss