Anda di halaman 1dari 2

   

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
PELAN INTERVENSI MATA PELAJARAN MATEMATIK TINGKATAN 5, 2016 
 
BI AKTIVITI  SASARAN  KAEDAH PERLAKSANAAN  TINDAKAN 

 
         
1  Bengkel matematik  Semua pelajar  Latihan menjawab soalan­soalan klon SPM dan       teknik  Guru matematik tingkatan 5 
  Tingkatan 5  /kaedah menjawab yang betul. 
  
         
2  Latih Tubi  Semua pelajar  Memberi pengukuhan dengan menggunakan modul solaf dan  Guru matematik tingkatan 5 
Tingkatan 5  waja 
 
         
3  Program Motivasi.  Semua pelajar  Ceramah kesedaran dan kerohanian.’ Wake up calls’ program  Guru Bimbingan dan 
  Tingkatan 5  kaunseling 
 
         
4  Program Pemulihan  Pelajar yang sangat  Memberi pengukuhan dari segi asas matematik. Soalan hanya  Guru matematik tingkatan 5 
  lemah  fokus pada aras mudah dan sederhana sahaja. 
  
         
5  Bimbingan oleh  Semua pelajar  Kelas Tambahan Berkala  Ketua Panitia Matematik 
guru pakar  Tingkatan 5 
matematik 
 
 
Disediakan oleh 
 
Hjh Wan Norzila @ Wan Norzilatul Syma Bt Wan Md Rashdi 
 
Ketua Panitia Matematik