Anda di halaman 1dari 9

SEK.

MEN KEB ARAU


JADUAL PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2020
TINGKATAN 4
TARIKH SUBJEK JAM MASA 4 SN 4 PA 4SRT
BAHASA MELAYU 2 1/2 J 8.10 - 8.40
8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10
2.3.2020 10.10 - 10.40
ISNIN 10.40 - 11.10 REHAT
BAHASA INGGERIS 2 1/2 J 11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 -1.40
1.40 - 2.10

MATEMATIK 2 1/2 J 8.10 - 8.40


MATEMATIK PVMA 1 1/2 J 8.40 - 9.10
3.3.2020 9.10 - 9.40
SELASA 10.10 - 10.40
10.10 - 10.40
10.40 - 11.10 REHAT
P.ISLAM /P.MORAL 21/2 J 11.40 - 12.10
P. ISLAM PVMA 11/2J 12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 -1.40
1.40 - 2.10

SAINS/FIZIK 2 1/2 J 8.10 - 8.40


REKAAN & JAHITAN 1 1/2 J 8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
4.3.2020 9.40 - 10.10
RABU 10.10 -10.40
10.40 -11.10 REHAT
SEJARAH 2 1/2 J 11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
12.40 - 1.10
1.10 -1.40
1.40 - 2.10

KIMIA 2 1/2 J 8.10 - 8.40


PERNIAGAAN/SRT 1 1/2 J 8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10
10.10 -10.40
5.3.2020 10.40 - 11.10 REHAT
KHAMIS PSV 3J 11.10 - 11.40
ADD MATH/TASAWUR 21/2J 11.40 - 12.10
12.10 -12.40
12.40 - 1.10
1.10 -1.40
1.40 - 2.10
TARIKH SUBJEK JAM MASA 4 SN 4 PA 4SRT
BIOLOGI 21/2 J 8.10 - 8.40 PDP
/AK 8.40 - 9.10
6.3.2020 P.AKAUN 9.10 - 9.40
JUMAAT 9.40 - 10.10
10.10 -10.40
10.40 -11.10 REHAT
SIVIK 1J 11.10 - 11. 40
11.40 - 12.10
B.CINA/B.TAMIL 2 1/2J 8.10 - 8.40
8.40 - 9.10
9.10 - 9.40
9.40 - 10.10
9.3.2020 10.10 -10.40
ISNIN 10.40 - 11.10 REHAT
PJK 1J 11.10 - 11.40
11.40 - 12.10

1. PENGAWASAN ADALAH MENGIKUT PdPc GURU MASING-MASING


2. SEKIRANYA TERDAPAT SEBARANG KEMUSYKILAN, SILA HUBUNGI PUAN AIMI NAJWA ( 01117233650)
3. BAGI KELAS YANG TIADA PEPERIKSAAN GURU PERLU MASUK UNTUK MENGAWASI KELAS TERSEBUT.
4PNG1 4PNG2 4PSV 4PVMA

REHAT

REHAT
REHAT

REHAT

4PNG1 4PNG2 4PSV1 4 PVMA

REHAT
REHAT
][
Compatibility Report for AWAL TAHUN 2019.xls
Run on 2/28/2019 9:05

The following features in this workbook are not supported by earlier versions
of Excel. These features may be lost or degraded when opening this workbook
in an earlier version of Excel or if you save this workbook in an earlier file
format.

Minor loss of fidelity # of occurrences Version

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported 18 Excel 97-2003
by the selected file format. These formats will be converted to the closest
format available.