Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 3 2020

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK)


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)
1.1.1
Melakukan aktiviti
pergerakan lokomotor
dengan melompat
sebelah kaki dan
mendarat.

1.1.2
1.1 1. Mengenal pergerakan
Melompat dengan
1.0 Melakukan dengan melompat
sebelah kaki pada satu
PERGERAKAN pelbagai sebelah kaki
jarak dan mendarat
LOKOMOTOR pergerakan
dengan dua belah kaki
lokomotor asas 2. Melakukan pergerakan
dengan lutut
dengan melompat
dibengkokan.
sebelah kaki
1.1.3
3. Melakukan pergerakan
Melompat dan
melompat sebelah kaki
mendarat melepasi
serta dapat
jarak dua tali
membezakan aktiviti
MINGGU 1
pergerakan lokomotor
tersebut
MINGGU 2 2.1.1
Menyatakan ciri-ciri
4. Melakukan pergerakan
MINGGU 3 pergerakan lokomotor
2.0 melompat sebelah kaki
dengan melompat
APLIKASI 2.1 tanpa bimbingan guru
MINGGU 4 sebelah kaki.
PENGETAHUAN Memahami
DALAM pergerakan 5. Mengaplikasikan
MINGGU 5 2.1.2
PERGERAKAN lokomotor pergerakan melompat
Menyatakan postur
LOKOMOTOR melepasi tali dengan
MINGGU 6 badan yang betul
jarak yang ditetapkan
semasa melalukan
pergerakan lokomotor.
6. Melakukan pergerakan
melompat sebelah kaki
5.1.1
melepasi dua tali dengan
Mengamalkan kaedah
jarak yang ditetapkan,
persediaan diri
mendarat dengan dua
sebelum, semasa dan
belah kaki dengan
selepas melakukan
postur badan yang betul
aktiviti
5.1 serta boleh membimbing
KESUKANAN
Mematuhi dan rakan
KESELAMATAN 5.1.2
mengamalkan
DAN Memilih peralatan yang
pengurusan
PENGURUSAN selamat digunakan
dan keselamatan
5.1.3
Menyimpan peralatan
di tempat yang selamat
selepas melakukan
aktiviti
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1.2.1
1.2
1.0 Melakukan aktiviti
Melakukan
PERGERAKAN pergerakan bukan
pelbagai 1. Mengenal aktiviti
BUKAN lokomotor rebah,
pergerakan bukan pergerakan bukan
LOKOMOTOR bangkit dan mengilas
lokomotor asas lokomotor rebah,
ke kiri dan ke kanan
bangkit dan mengilas ke
kiri dan ke kanan

2. Melakukan aktiviti
pergerakan bukan
lokomotor rebah,
bangkit dan mengilas ke
kiri dan ke kanan
Pergerakan
2.2.1
Lokomotor
2.0 Mengenal pasti aktiviti
APLIKASI pergerakan bukan 3. Mengaplikasikan teknik
MINGGU 7 2.2 pergerakan bukan
PENGETAHUAN lojomotor rebah,
Memahami lokomotor rebah,
DALAM bangkit dan mengilas
MINGGU 8 pergerakan bukan bangkit dan mengilas ke
ke kiri dan ke kanan
lokomotor kiri dan ke kanan
MINGGU 9

MINGGU 10 4. Membezakan pergerakan


bukan lokomotor rebah,
MINGGU 12 bangkit dan mengilas ke
kiri dan ke kanan
MINGGU 13

MINGGU 14 5. Menggabungkan dan


5.2.1
membimbing rakan
Memperlihatkan rasa
untuk mealukan aktiviti
seronok melakukan
rebah, bangkit dan
aktiviti baru dalam
mengilas ke kiri dan ke
pergerakan bukan
kanan
lokomotor
5.2
Mempunyai
KESUKANAN 5.2.2
keyakinan dan 6. Menghubungkait aktiviti
KESELAMATAN Mengamalkan
tanggungjawab rebah, bangkit dan
DAN semangat kesukanan
kendiri semasa mengilas ke kiri dan ke
PENGURUSAN yang tinggi semasa
melakukan aktiviti kanan dalam kehidupan
melakukan aktiviti
fizikal seharian serta mampu
membimbing rakan
5.2.3
Menunjukkan reaksi
positif menerima
kemenangan atau
kekalahan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

2.3.1
Melambung dan
menyambut bola
1. Mengenal aktiviti
2.3 2.3.2
KEMAHIRAN kemahiran manipulasi
Melakukan Membaling dan
MANIPULASI alatan melambung,
kemahiran menyambut bola
ALATAN menyambut, membaling,
manipulasi alatan berpasangan
menendang dan
menangkap
2.3.3
Menendang dan
menangkap bola
2. Menyatakan anggota
badan yang terlibat
semasa melakuan aktiviti
melambung,
2.4.1 Membezakan menyambut, membaling,
teknik melambung bola menendang dan
dengan teknik menangkap
menyambut bola

2.4.2 Membezakan 3. Melakukan aktiviti


APLIKASI manipulasi alatan
MINGGU 15 2.4 teknik membaling bola
PENGETAHUAN dengan kedudukan
Memahami dengan teknik
DALAM badan yang betul
MINGGU 16 kemahiran menyambut bola secara
MANIPULASI
manipulasi alatan berpasangan
ALATAN
MINGGU 17
2.4.3 4. Mengaplikasi teknik
Membezakan teknik melambung,
MINGGU 18
menendang bola menyambut, membaling,
dengan menangkap menendang dan
MINGGU 19
bola menangkap

5. Menggabungkan aktiviti
melambung,
5.4.1 menyambut, membaling,
Berkebolehan menendang dan
membentuk kumpulan menangkap dalam satu
secara bebas rangkaian pergerakan

5.4.2
KESUKANAN 5.4 6. Menggabungkan aktiviti
Melakukan aktiviti
KESELAMATAN Membentuk melambung,
secara berpasangan
DAN kumpulan dan menyambut, membaling,
PENGURUSAN saling menendang dan
5.4.3
DINAMIKA bekerjasama menangkap dalam satu
Bekerjasama dalam
KUMPULAN dalam kumpulan rangkaian pergerakan
kumpulan
kreatif serta mampu
5.4.4 membimbing rakan
Memperlihatkan rasa
seronok melakukan
aktiviti dalam kumpulan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

2.5.1
Melakukan teknik
apungan lentang dan
meniarap
2.5.2
Melakukan teknik
meluncur (gliding) di 1. Menyatakan teknik asas
permukaan air dengan renang, apungan,
bantuan meluncur (gliding)dan
2.5.3 tentangan keribas(flutter
Melakukan teknik kick)
tendangan keibas
(flutter kick) pada
AKUATIK ASAS 2.5 2. Menjelaskan teknik asas
permukaan air secara
Melakukan renang, apungan,
duduk di atas tebing
APLIKASI kemahiran asas meluncur (gliding)dan
kolam
PENGETAHUAN renang tentangan keribas(flutter
2.5.4
DALAM kick)
Melakukan teknik
tendangan keibas
(flutter kick) secara
meniarap dengan 3. Membezakan teknik asas
separuh badan di atas renang, apungan,
tebing kolam meluncur (gliding)dan
2.5.5 tentangan keribas(flutter
Melakukan teknik kick)
MINGGU 11 tendangan keibas
(flutter kick) dengan
MINGGU 23 alatan / bantuan / 4. Mengaplikasi teknik
sokongan secara bebas teknik asas renang,
MINGGU 31 di dalam kolam apungan, meluncur
(gliding)dan tentangan
keribas(flutter kick)
2.6.1
Menyatakan anggota
2.6
badan yang terlibat 5. Melakukan teknik asas
Memahami
AKUATIK ASAS dalam melakukan renang, apungan,
kemahiran
KESUKANAN teknik meluncur meluncur (gliding) dan
manipulasi alatan
(gliding) dan tentangan keribas(flutter
tendangan keribas kick) dengan betul
(flutter kick)

6. Membimbing rakan
5.1.1
melakukan teknik asas
Mengamalkan kaedah
renang, apungan,
persediaan diri
meluncur (gliding)dan
sebelum, semasa dan
tentangan keribas(flutter
selepas melakukan
kick) dan menyimpan
aktiviti
KESELAMATAN 5.1 peralatan ditempat yang
5.1.2
DAN Mematuhi dan selamat
Memilih peralatan yang
PENGURUSAN mengamalkan
selamat digunakan
pengurusan dan
5.1.3
keselamatan
Menyimpan peralatan
di tempat yang selamat
selepas melakukan
aktiviti
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1. Menyatakan permainan
2.7.1 tradisional Belalang dan
2.7
REKREASI DAN Bermain permainan Belatuk serta Anak Ayam
Bermain
KESENGGANG- Belalang dan Belatuk dengan Musang
permainan
AN serta Anak Ayam
tradisional
dengan Musang

2. Menerangkan permainan
tradisional Belalang dan
Belatuk serta Anak Ayam
dengan Musang

3. Membezakan permainan
tradisional Belalang dan
Belatuk serta Anak Ayam
dengan Musang
MINGGU 20
APLIKASI
MINGGU 21 2.8 2.8.1
PENGETAHUAN
Memahami asas Menyatakan cara 4. Membezakan permainan
DALAM
MINGGU 22 aktiviti dan bermain Belalang dan tradisional Belalang dan
REKREASI DAN
keselamatan di Belatuk serta Anak Belatuk serta Anak Ayam
KESENGGANG-
MINGGU 24) luar bilik darjah Ayam dengan Musang dengan Musang
AN
MINGGU 25

5. Bermain permainan
tradisional Belalang dan
Belatuk serta Anak Ayam
dengan Musang
mengikut peraturan
yang telah ditetapkan

6. Bermain permainan
KESUKANAN tradisional Belalang dan
5.3
KESELAMATAN 5.3.1 Belatuk serta Anak Ayam
Berkomunikasi
DAN erkomunikasi antara dengan Musang
dalam pelbagai
PENGURUSAN murid dan ahli mengikut peraturan
cara semasa
kumpulan semasa yang telah ditetapkan
melakukan aktiviti
INTERAKSI melakukan aktiviti dan dapat membimbing
fizikal
SOSIAL rakan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

1. Mengenal aktiviti yang


melibatkan suhu badan,
3.1.1 kadar pernafasan,
Melakukan aktiviti yang regangan otot dan kadar
meningkatkan suhu nadi
badan, kadar
pernafasan, kadar nadi
3.1 dan regangan otot 2. Menyatakan aktiviti yang
Melakukan aktiviti meningkatkan suhu
KONSEP fizikal 3.1.2 badan, kadar
KECERGASAN berpandukan Melakukan aktiviti yang pernafasan, kadar nadi
konsep menurunkan kadar nadi dan regangan otot
kecergasan selepas aktiviti fizikal

3.1.3 3. Melakukan aktiviti yang


Merasa kadar denyutan dapat meningkatkan
nadi sebelum dan suhu badan, kadar
selepas aktiviti fizikal pernafasan, regangan
otot serta meningkat
dan menurunkan kadar
nadi secara aktif

MINGGU 26
4. Membezakan aktiviti
MINGGU 27 yang dapat
4.1.1 meningkatkan suhu
MINGGU 28 Mengenal pasti aktiviti badan, kadar
yang meningkatkan pernafasan, regangan
MINGGU 29 4.1 suhu badan, kadar otot serta meningkatkan
APLIKASI Memahami konsep pernafasan, kadar nadi dan menurunkan kadar
MINGGU 30 PENGETAHUAN kecergasan dan regangan otot nadi
DALAM KONSEP semasa melakukan
KECERGASAN aktiviti kecergasan 4.1.2
fizikal Membezakan kadar 5. Mengamalkan aktiviti
nadi sebelum dan yang dapat
selepas melakukan meningkatkan suhu
aktiviti fizikal badan, kadar
pernafasan, regangan
otot serta meningkat
dan menurunkan kadar
nadi secara tekal

6. Mengamalkan aktiviti
KESUKANAN
yang dapat
KESELAMATAN 5.3
5.3.1 meningkatkan suhu
DAN Berkomunikasi
Berkomunikasi antara badan, kadar
PENGURUSAN dalam pelbagai
murid dan ahli pernafasan, regangan
cara semasa
kumpulan semasa otot serta meningkat
melakukan aktiviti
melakukan aktiviti dan menurunkan kadar
INTERAKSI fizikal
nadi secara tekal dan
SOSIAL
boleh membimbing
rakan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

3.2.1
Melakukan aktiviti
3.2 Melakukan berjalan dalam pelbagai
KONSEP senaman tempoh tanpa henti 1. Mengenal aktiviti
KECERGASAN meningkatkan selama 3 minit dalam berjalan dalam pelbagai
kapasiti aerobik kawasan secara tempo perlahan,
perlahan,sederhana sederhana dan laju
dan laju
2. Menyatakan dan
membezakan aktiviti
berjalan dalam pelbagai
tempo perlahan,
sederhana dan laju

3. Mengaplikasi aktiviti
berjalan dalam pelbagai
temo perlahan,
4.2.1 sederhana dan laju
MINGGU 32 4.2 Memahami
APLIKASI Menyatakan aktiviti- dengan komunikasi yang
konsep
PENGETAHUAN aktiviti yang boleh sesuai
MINGGU 33 kecergasan
DALAM meningkatkan kapasiti
semasa melakukan
KOMPONEN aerobik dalam pelbagai 4. Melakukan aktiviti
MINGGU 34 aktiviti kecergasan
KECERGASAN tempo berjalan dalam pelbagai
fizikal
tempo dan mempunyai
MINGGU 35 )
semangat kesukanan
yang tinggi
MINGGU 36
5. Melakukan aktiviti
MINGGU 37
berjalan dalam pelbagai
tempo secara tekal yang
dapat meningkatkan
kapasiti aerobik dan
5.2.1 berasa seronok seamasa
Memperlihatkan rasa mealakukan aktiviti
seronok melakukan
aktiviti baharu dalam 6. Mengamalkan semangat
KESUKANAN aktiviti fizikal kesukanan yang tinggi
5.2 Mempunyai dan memperlihatkan
KESELAMATAN 5.2.2
keyakinan dan rasa seronok semasa
DAN Mengamalkan
tanggungjawab melakukan aktiviti
PENGURUSAN semangat kesukanan
kendiri berjalan dalam pelbagai
TANGGUNG- yang tinggi semasa
melakukan aktiviti tempo secara tekal dan
JAWAB melakukan aktiviti
fizikal menjadi amalan
KENDIRI 5.2.3
Menunjukkan reaksi
positif semasa
menerima kemenangan
atau kekalahan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya untuk ( murid boleh…..)
untuk…) …)

3.3.1
Mengukur ketinggian
dan menimbang berat 1. Membezakan alat untuk
3.3 Mengenal pasti badan mengukur ketinggian
KOMPOSISI
komposisi badan dan menimbang berat
BADAN
3.3.2 badan
Merekod ukuran tinggi
dan berat badan
dengan bantuan guru 2. Membezakan cara
mengukur dan merekod
ketinggian dan berat
badan

3. Melakukan aktiviti
mengukur ketinggian
APLIKASI dan menimbang berat
4.3.1 badan secara tidak
MINGGU 38 PENGETAHUAN
4.3 Memahami Menyatakan berat dan piawai
MENINGKAT-
komposisi badan ketinggian diri dan
MINGGU 40 KAN
rakan
KECERGASAN
4. Melakukan aktiviti
MINGGU 41
mengukur ketinggian
dan menimbang berat
MINGGU 42
badan secara piawai
MINGGU 43
5. Melakukan aktiviti
mengukur ketinggian
5.1.1 dan menimbang berat
Mengamalkan kaedah badan secara piawai
persediaan diri serta membandingkan
sebelum, semasa dan ketinggian dan berat
selepas melakukan badan dengan rakan
KESUKANAN
aktiviti
KESELAMATAN
5.1 Mematuhi dan
DAN
mengamalkan 5.1.2 6. Membimbing rakan
PENGURUSAN
pengurusan dan Memilih peralatan yang dalam aktiviti mengukur
TANGGUNG-
keselamatan selamat digunakan ketinggian dan
JAWAB
KENDIRI menimbang berat badan
5.1.3 secara piawai dengan
Menyimpan peralatan tekal
di tempat yang selamat
selepas melakukan
aktiviti