Anda di halaman 1dari 4

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 28 TARIKH : 10 OGOS 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 3 WIRA MASA 7.40-8.40 PAGI
TAJUK : 2.0 Kebersihan,keselamatan dan kesihatan diri dan reproduktif
STANDARD KANDUNGAN : 2.4 Penjagaan dan keceriaan dalam dan luar bilik darjah.
2.4.3 Menerangkan langkah-langkah keselamatan diri semasa melakukan aktiviti menjaga dan menceriakan
dalam dan luar bilik darjah.
STANDARD PEMBELAJARAN
2.4.4 Mengaplikasi langkah-langkah keselamatan diri semasa melakukan aktiviti menjaga dan menceriakan dalam dan
luar bilik darjah
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menunjukkan cara menjaga dan menceriakan dalam dan luar bilik darjah serta langkah-langkah keselamatan diri
ketika melakukan aktiviti dengan betul, selamat dan boleh dicontohi.
1. Set induksi – Guru menunjukkan perbezaan gambar kelas yang bersih dan ceria dengan kelas yang kotor
2. Murid dibimbing untuk menyenaraikan langkah-langkah menjaga dan menceriakan bilik darjah.
3. Guru menerangkan langkah-langkah menjaga dan menceriakan bilik darjah
4. Murid menyebut semula dan memberikan contoh
AKTIVITI PdP 5. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
6. Guru dan murid bersoal jawab
7. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 27 TARIKH : 10 OGOS 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN JASMANI


KELAS : 3 WIRA MASA : 10.30-11.00 PAGI
TAJUK : KEBERSIHAN , KESELAMATAN, DAN KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF
STANDARD KANDUNGAN :2.2 Penjagaan alatan dan bahan kebersihan diri

STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 Menamakan jenis alatan dan kebersihan diri

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menamakan jenis alatan dan bahan kerbersihan diri.
1. Set induksi – Guru menunjukkan gambar alatan dan bahan kebersihan diri.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan kebersihan diri.
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 27 TARIKH : 10 OGOS 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN SENI VISUAL


KELAS : 3 WIRA MASA : 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 2.0 CORAK DAN REKAAN
STANDARD KANDUNGAN :2.2 Corakterancang
: 2.2.1 Menamakanteknikuntukmenghasilkancorakterancang
STANDARD PEMBELAJARAN i. stensilan
ii. gurisan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengecam dan menamakan teknik untuk menghasilkan corak terancang.
2. Menyatakan alatan dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan corak terancang.
1. Set induksi – Guru menunjukkan contoh corak terancang.
2. Murid dibimbing untuk menyebut nama alatan dan bahan yang digunakan untuk membuat corak
3. Sesi kuiz secara individu. Siapa pantas
4. Murid menjawab soalan secara individu pada lembaran kerja
AKTIVITI PdP
5. Guru dan murid bersoal jawab
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan
guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK

( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :
……………………………………………………………………………………………………………....
( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
REFLEKSI ( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring

Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan :- 1) Masa ........................................ Kelas ......................


................................................................................................................ Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................