Anda di halaman 1dari 19

BUDAYA KERJA

BERPRESTASI
TINGGI
2011
AZI RAHIMEE MOHAMED
TONGGAK BKBT
1. Pengukuhan nilai & etika
2. Perkhidmatan berfokuskan
pelanggan
3. Hubungan majikan – pekerja
yang harmoni
4. Persekitaran kerja yang
kondusif
SIAPA SAYA?
Tugas dan tanggungjawab.

Pengetahuan yang perlu


dimiliki.

Nilai dan Etika.

Kemahiran.
ORGANISASI CEMERLANG…
MENGAMALKAN BUDAYA
KERJA YANG KOMITED DAN
BERMOTIVASI
AMANAH DAN
TANGGUNGJAWAB
TERAS
BUDAYA KERJA
CEMERLANG
BUDAYA KERJA
Cara kerja yang berdasarkan
suatu sistem nilai yang
dipegang oleh setiap pegawai
dan kakitangan dalam
organisasi.

Cara kerja itu diamalkan


seperti itu kerana sudah
menjadi kebiasaan atau tradisi
organisasi tersebut.
MENGAPA PERLU BUDAYA KERJA
YANG BAIK
Ia menjadi panduan
kepada setiap anggota
tentang cara bekerja
yang paling baik yang
menjurus ke arah
“budaya kerja
berprestasi tinggi”.
PENGETAHUAN YANG PERLU
Setiap penjawat awam
mestilah memiliki pengetahuan
dalam aspek berikut:

i. Maklumat Organisasi
•Sejarah jabatan
•Misi/visi jabatan
•Carta organisasi jabatan
•Objektif/fungsi jabatan
•Pengurusan atasan jabatan
MISI/OBJEKTIF
• Jelas
• Mudah difahami
• Disebar kepada semua
lapisan pekerja
VISI, MISI, WAWASAN, MATLAMAT
Budaya kerja perlukan visi,
misi, wawasan dan matlamat
yang jelas dan ringkas.
Matlamat organisasi mesti
diketahui oleh semua anggota
organisasi. Masing-masing
faham dan ketahui
tanggungjawab mereka. Semua
anggota perlu tahu apa yang
hendak dicapainya.
PENGETAHUAN YANG PERLU

ii. Keutuhan Peribadi


•Tonggak 12
•PIN
•Nilai dan Etika
PENGETAHUAN YANG PERLU
iii. Arahan Perkhidmatan
Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam (Perlantikan, Kenaikan
Pangkat dan Penamatan
Perkhidmatan) 2005

Peraturan-Peraturan Pegawai
Awam (Kelakuan dan Tatatertib)
1993

Perintah Am

PKPA
NILAI DAN ETIKA KERJA
Nilai-Nilai
Nilai-Nilai Mengutamakan
Peribadi Asas Pelanggan

Nilai-Nilai
Kepemimpinan
NILAI
DAN ETIKA
Nilai-Nilai
Keagamaan Nilai-Nilai
Profesionalisme

Nilai-nilai
Produktiviti/Kualiti
NILAI-NILAI PERIBADI

• Bekerjasama • Bertanggungjawab
• Berdisiplin • Amanah
• Bersih • Ikhlas
• Tekun • Dedikasi
• Sederhana
NILAI-NILAI MENGUTAMAKAN
PELANGGAN
BERBUDI SOPAN
MULIA SANTUN

BERSABAR PERAMAH
NILAI-NILAI PROFESIONALIME
• BERILMU – Berpengetahuan tinggi, rajin
membaca, menyelidik, menyemak dll.
• KREATIVITI – Bernas, pintar, mudahcara,
menarik.
• INOVATIF – Penemuan baru dan berkesan.
• INTEGRITI – Wibawa, disegani, dirujuk ,
dirunding.
• NEUTRALITI - Adil, saksama, tidak berat
sebelah.
• AKAUNTABILITI – Tidak sorok kesilapan,
cermat tindakan, berkata benar.
NILAI-NILAI
PRODUKTIVITI/KUALITI
PRODUKTIVITI
 Merujuk kpd nilai output yg dapat
dihasilkan oleh satu unit input
(peningkatan output & pengurangan kos)
 Faktor yg mempengaruhi produktiviti –
teknologi moden, bahan-bahan, tenaga
manusia dan struktur organisasi.
NILAI-NILAI KEAGAMAAN

 Bersyukur
 Beriman
 Bertaqwa
SEKIAN
TERIMA KASIH